Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego  ›  Tłumaczenie  ›

TŁUMACZENIE


Poniżej fragment z książki napisanej przez księdza Zygmunta Iwickiego. "Oliwa wczoraj i dziś. Przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru.". Gdańsk 2001 rok. Str. 91-92.

Prussia mi patria est: Heidenstinio patre natum
Edidit in gelidas Anna Krokowna plagas,
Grata Solencinium domus, optatissima nobis,
Nupta Konarscii nominis, uxor erat.
Cara et munda, thori quae pignora terna jugalis,
Virginei Sexus, filiolumque dedit.
Post natale solum, Germana atque Italia tellus,
Gallia post artes me docuere bonas.
Queis Stephano placui regi, regique Sigmundo,
Forsan et a sera posteritate sciar.
Nondum prima meas cinxit lanugine malas,
Aetas, jam norat me Stephani aula suum.
Assidue hinc tracto dum magna negotia regum,
Quando etiam orator publica jussa fero.
Sunt tamen ingenii quoque monumenta reliqui,
Plura quidem, sed quae plurima fama ferat.
Scripsimus indomitos modo fractos viribus hostes
Moschos et Latio gesta Polona stylo.

Poświęcone Bogu Najlepszemu i Wielkiemu

Moją Ojczyzną są Prusy: Ojcem Heidenstein
Zrodziła mnie Anna Krokowna w mroźnych stronach.
Miłą w Domu Sulęczynów, ukochaną przeze mnie
Żoną, z domu Konarską, była
Droga Erdmunda; Ona to, po trzykroć małżeńskiej miłości owoce
Płci żeńskiej i syna wydała.
Po Ziemi Ojczystej, kraina niemiecka i włoska
A potem Galii, udzielały mi nauk.
Czy tym to przypodobałem się królowi Stefanowi i królowi Zygmuntowi:
Może późniejsi potomni dowiedzą się.
Młody wiek jeszcze nie pokrył zarostem policzków,
A już znał mnie dwór Stefana.
Zostałem tam wprowadzony, gdy działy się wielkie sprawy królestw
I również jako mówca ogłaszałem publiczne zarządzenia.
Istnieją także pomniki talentu, które pozostawiłem
Dość liczne, lecz jak liczne, niech to zaniesie wieść.
Napisaliśmy o złamaniu nieujarzmionych wrogów
Moskali i dzieje Polski spisałem po łacinie
Pośród smutków, radości, prac, pośród nagród za nie,
Śmierć skrycie nadeszła i szybko.
Czymże jest życie? Czyż nie obrazem przemijającego cienia?
Proszę, o Chryste, aby tylko Tobie się podobało.
D.   O.   M.   S.

Prussia mi patria est: Heidenstinio patre natum
Edidit in gelidas Anna Krokowna plagas.
Grata Solecinium Domus, optatissima nobis
Nupta, Konarscinii nominis, uxor erat
Cara Erdmunda; Thori quae piignora terna iugalis
Virginei Sexus, filiolumque dedit.
Post natale solum, Germana atque Itala tellus,
Gallia post artes me docuere bonas.
Queis Stephano placui regi, Regique Simundo:
Forsan et a sera posteritate sciar.
Nondum prima aetas cinxit lanugine malas
Aetas, jam norat me Stephani aula suum.
Assidue hinc tracto dum magna negocia regum,
Quando etiani Orator publica jussa fero.
Sunt tamen ingenii quoque, quae monumenta reliqui,
Plura quidem; sed quae plurima fama ferat.
Scripsimus indomitos modo fractos viribus hostes
Moschos, et Latio gesta Polo a stylo.
Inter tristia, laeta, labores, inter et horum
Praemia, mors tacito venit et ipsa pede.
Vita quid est.? umbrae nisi transcurrentis imago?
Christe tibi tantum sit placuisse precor.

Początek strony.