Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kościół pocysterski. Ołtarz św. Trójcy, 1606 r.

Początek strony.