Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Spichlerz opacki z 1723 r., obok barokowa brama do parku.
Fot. F. Mamuszka.

Początek strony.