Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Kapituarz, XII w. (?) Polichromia z pocz. XX w.

Początek strony.