Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Refektarz klasztorny. Sklepienie z 1594 r. Polichromia z XVIII w.

Początek strony.