Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Szpital św. łazarza, XVII w., obecnie przytułek dla starców.
Fot. J. Stankiewicz.

Początek strony.