Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa (wykz zabytków wg stanu z grudnia 1956 r.)  ›  Fotofrafia  ›

Ulica Kwietna. Dawne osiedle majstrów i czeladników z "młynów" oliwskich.
Fot. J. Stankiewicz.

Początek strony.