Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Analityczny opis wczesnych powojennych fotografii gdańskich tramwajów  ›

Prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Sawicki Jerzy Sawicki jako osiemnastolatek, jesienią 1945 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Egzamin dyplomowy zdał 29.12.1950 r.

Prace doktorską pod tytułem "Analiza metrologiczna skompensowanej modyfikacji mostka Wheatstone'a" przygotował pod promotorstwem ówczesnego docenta dra inż. Stanisława Trzetrzewińskiego i obronił w roku 1959 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej.

Niezależnie od licznych artykułów i referatów Jerzy Sawicki zajął sie przygotowaniem pracy habilitacyjnej. Nosiła ona tytuł "Studium metrologiczne odchyłowych mostków prądu stałego". Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko docenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł profesora został mu nadany decyzją Rady Państwa z dnia 6 lipca 1973 roku.

Całokształt zgromadzonego dorobku pozwolił Politechnice Gdańskiej przedstawić wniosek o powołanie go na stanowisko profesora zwyczajnego. Począwszy od dnia 1.09.1993 roku Jerzy Sawicki zajmuje takie właśnie stanowisko.

Za wieloletnią działalność w Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Jerzy Sawicki został w roku 1991 wyróżniony przyznaniem członkostwa honorowego.

Fragment ze strony: http://eia.pg.gda.pl/ptetis/sawicki


Analityczny opis wczesnych powojennych
fotografii gdańskich tramwajów


Rękopis, Gdańsk 1997 TREŚĆ  Strony:
 01,  02,  03,  04,  05,  06,  07,  08,  09,  10.Początek strony.