Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  1945 rok, ostatnie dni marca  ›  Stona 5 rękopisu  ›

 Poprzednia  ‹-  05  -›   Następna 

Po dojściu do Bramy Oliwskiej konwój internowanych skierowano w ulicę 3-go Maja. Z ul. Hucisko nie było dojścia do więzenia przy Nowych Ogrodach, gdyż most nad torami kolejowymi był wysadzony. Z ul. 3-go Maja dobrze było widać, jak wzniecone pożary niszczyły kościół Sw. Elżbiety i budynek hotelowy, stojący przy Podwalu Grodzkim. Koło wejścia do kościoła jest teraz wolna przestrzeń. Inne hotele (a było ich przy tej ulicy kilka), położone dalej od kościoła, już wcześniej padły ofiarą płomieni. Te zdjęcia pochodzą z dnia 1. kwietnia 1945 r.

Internowanych zamknięto w więzieniu, gdyż sądy i budynki przyległe nie były spalone. Po kilku dniach jeńców uformowano w kolumny i pieszo prowadzone do obozu w Grudziądzu. Część internowanych wywieziono do ZSRR lub na tereny Prus Wschodnich [4]. Poprzednia  ‹-  05  -›   Następna 

Początek strony.