Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Oliwa, lata czterdzieste  ›  Jerzy Sawicki  ›

Tekst ze strony: http://eia.pg.gda.pl/ptetis/sawicki

Prof. zw. dr hab. inz. Jerzy Sawicki
członek honorowy PTETiS od 1991 roku

Jerzy Sawicki jako osiemnastolatek, jesienią 1945 rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Z początkiem III roku wybrał specjalność "maszyny i aparaty elektryczne". Egzamin dyplomowy zdał 29.12.1950 r. Wcześniej, bo juz od 01.02.1950 roku rozpoczął prace w ówczesnej Katedrze Miernictwa Elektrycznego i Pomiarów Maszyn na tym samym Wydziale.

Prace doktorską pod tytułem "Analiza metrologiczna skompensowanej modyfikacji mostka Wheatstone'a" przygotował pod promotorstwem ówczesnego docenta dra inż. Stanisława Trzetrzewińskiego i obronił w roku 1959 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. W następnych latach wydajnie pracował naukowo, publikując szereg poważnych artykułów. Bral m.in. udział w szeregu Światowych Kongresów IMEKO (w 1976 r. w Londynie, w 1982 roku w Berlinie Zachodnim, w 1988 roku w Houston - USA, w 1994 roku w Turynie), gdzie prezentował swoje prace.

Niezależnie od licznych artykułów i referatów Jerzy Sawicki zajął sie przygotowaniem pracy habilitacyjnej. Nosiła ona tytuł "Studium metrologiczne odchyłowych mostków prądu stałego". Po uzyskaniu habilitacji został powołany na stanowisko docenta na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej. Tytuł profesora został mu nadany decyzja Rady Państwa z dnia 6 lipca 1973 roku, a Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki powołał go na to stanowisko z dniem 1 sierpnia 1973 roku.

Dalsza działalność naukowa owocowała wieloma pozytywnie zakończonymi promotorstwami rozpraw doktorskich, recenzjami w przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych. Sporządzał tez oceny dorobku do wniosków na profesora.

Całokształt zgromadzonego dorobku pozwolił Politechnice Gdańskiej przedstawić wniosek o powołanie go na stanowisko profesora zwyczajnego. Począwszy od dnia 1.09.1993 roku Jerzy Sawicki zajmuje takie właśnie stanowisko.

Za wieloletnią działalność w Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Jerzy Sawicki został w roku 1991 wyróżniony przyznaniem członkostwa honorowego.


Początek strony.