Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Czachowski  ›

Gazeta Toruńska, czwartek 17 czerwca 1880.

Czwartek 17.06.1880, str 4 (niezgodny miesiąc ?)

- Oliwa pod Gdańskiem, 14 lipca. Dzisiaj obrany został przewodniczącym tutejszej
gminy wójt Czachowski który dotąd był sołtysem. Pierwszym jego zastępcą
jednocześnie wybrano kupca p. Żywca.

Początek strony.