Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Założenie Towarzystwa "Jedność"  ›

Franciszek Mamuszka, Oliwa. Okruchy z dziejów, zabytki, Gdańsk 1985, str. 197 (1)


       „Gazeta Gdańska” nr 23 z 1892 r. W Oliwie pod Gdańskiem założone zostało wczoraj dnia 21 II 1892 r. katolickie Towarzystwo „Jedność" dla Oliwy i okolicy pod opieką św. Józefa. W tym celu o godz. 6 wieczorem odbyto Się w loka/u Lorenza zebranie zwołane przez komitet, który zaprosi/ z Gdańska B. Milskiego i p. J. Czyżewskiego. Policyą zastępował wójt z tłumaczem i żandarm.
       Zaznaczyć wypada, że lud sam zabrał się do zabiegów około Towarzystwa. Na zebranie przybyło około 100 osób z Oliwy i okolicy oraz kilka osób z Gdańska. Zebranie zagaił pochwaleniem Pana Boga p. Józef Rutowski, którego też wybrano przewodniczącym. Pierwszy zabrał glos Red. Bernard Miski i mówił o znaczeniu i ważności Towarzystwa w dzisiejszych czasach Odczytał ustawy i objaśni/ je zachęcając do licznego przystępo¬wania do Towarzystwa. Odczytane ustawy przyjęto.
       Co zarządu wybrano:
       p. Rutowskiego - prezesem
       p. Bordeńskiego - zastępcą
       p. Tredera (ojca) - sekretarzem
       p. Tredera (syna) - zastępcą
       p. Halmanna - skarbnikiem
       p. Erlicha - bibliotekarzem
       Przystąpiono do zapisywania członków. P. Czyżewski przemówił gorąco i od serca. Zapisało Się 50 członków. W niedługim czasie bodzie ich więcej. Zebranie w każdą niedzielę po 1 i 15 miesiąca o godz. 5 po południu w lokalu Lorenza. Składka miesięczna 10 fen., wstępne 25 fen. (..).
       Redakcja wyraża nadzieję, że Towarzystwo dozna poparcia ze strony miejscowych duszpasterzy. Potrzeba na początek zawiązku biblioteki. Apeluje się o ofiary za pośrednic¬twem "Gazety Gdańskiej""Kurier Polski", Kraków, Wtorek 1 Marca 1892 r.: * W Oliwie pod Gdańskiem założonem zostało 21 b. m. {luty} katolickie Towarzystwo "Jedność" dla Oliwy i okolicy pod opieką św. Józefa. Na zebranie przybyło około 100 osób z Oliwy i okolicy, oraz kilka osób z Gdańska. Zebranie zagaił pochwaleniem Pana Boga p. J. Rutowski, którego też wybrano przewodniczącym. Poczem zabrał głos redaktor p. B. Milski, i mówił o znaczeniu Towarzystw w dzisiejszych zwłaszcza czasach, kiedy to niewiara i socjalizm się szerzą, odczytał ustawy i objaśnił, poczem je przyjęto. Do zarządu wybrano panów: Rutowskiego prezesem, Bordeńskiego zastępcom, Tredera (ojca) sekretarzem, Tredera (syna) zastępcą, Hallmanna skarbnikiem i Erlicha bibljotekarzem.
Początek strony.