Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Książka adresowa z 1899 roku (Oliwa)  ›

Adressbuch Danzig 1899
Adressbuch Zoppot, Oliva 1899
Ze zbiorów Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej

Przekazała, zdigitalizowała i tłumaczyła Grażyna Niemyjska przy współpracy Ewy Oslislok.
Konsultacja językowa Mirosława Czochańska.

NAZWISKA:  ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWZ 

Władze i urzędnicy Oliwy itp.

ULICE:  Bahnhof Oliva,   Bahnhofstraße,   Danziger Chaussee,   Am Kaisersteg,   Am Karlsberg,   Ernsttal,  
Friedensschluß,   Georgstraße,   Kirchenstraße,   Klein Krug,   Köllner Chaussee,   Ludolphiner Waldweg,  
Ludolphiner Weg,   Mühlenhof,   Pelonken I Hof,   Pelonken II Hof,   Pelonken III Hof,   Pelonken IV Hof,  
Pelonken V Hof,   Pelonken VI Hof,   Pelonken VII Hof,   Pelonker Straße,   Rosengasse,  
Schäfereier Weg,   Schwabenthal,   Seestraße,   Strauchmühle,   Zoppoter Chaussee.

I.

Opis i lokalizacja Oliwy


Historia

Miasteczko targowe Oliva zostało oficjalnie założone w 1178 roku jako klasztor cystersów. Według legendy, książę pomorski Subisław I, polując w 1170 roku w rozległych lasach pod Gdańskiem oddalił się od swoich towarzyszy. Wtem wyskoczył potężny odyniec, koń potknął się, a książę spadł z konia, rozłupując włócznię, która trafiła go w lędźwie. Nikt nie usłyszał dźwięków jego rogu, kiedy wzywał nim pomocy.
Nagle stanął przed księciem chrześcijański pustelnik, podniósł go, zaprowadził do ukrytej pustelni, wyciągnął drzazgi z lędźwi i zabandażował ranę.
Książę zapadł w głęboki sen i śniło mu się, że stanął przed nim anioł i upomniał go, aby porzucił marnotrawne życie i przyjął chrześcijaństwo, bo właśnie on został powołany do odkupienia swego ludu z pogaństwa. Subisław obudził się i zamiast anioła zastał pustelnika stojącego przed nim z krucyfiksem w dłoni. Pustelnik również upomniał księcia, który kazał się ochrzcić i ślubował zbudować w tym miejscu klasztor.
Subisław zmarł w 1178 r. Pierwszy dokument z Oliwy, jednocześnie najstarszy w Prusach Zachodnich, pochodzi z 18 marca 1178 r., Wydany został przez Sambora I, syna Subisława.
W dokumencie tym czytamy: Z własnego majątku, który przypadł mi w udziale w spadku po moim ojcu, podarowałem duchownym zakonu cystersów siedem wiosek wraz z całym wyposażeniem, dla zdrowia mojej duszy oraz mojej żony i dzieci, a także moich przodków.
Klasztor Oliva powinien przypominać owocujące drzewo oliwne (oliva fructifera), oliwkę, stąd nazwa.
Pierwsza dwunastka mnichów z opatem Dithardem przybyła do Oliwy z niemieckiego klasztoru cystersów w Kolbatz (Kołbaczu) koło Stargardu na Pomorzu.
Mnisi z Oliwy byli pionierami chrześcijaństwa, germanizmu, rolnictwa, edukacji, nauki i sztuki w Prusach. Klasztor był wielokrotnie niszczony, a zakonnicy zabijani. Między klasztorem a niemieckim zakonem rycerskim (Zakonem Krzyżackim), panowały jednak zawsze dobre stosunki.

Po 60 latach walki o sukcesję między Polską a Szwecją odbyły się w Oliwie negocjacje pokojowe, a 3 maja 1660 r. w klasztorze podpisano "wieczny pokój", który położył kres sporom spadkowym między Polską a południową Szwecją i jednocześnie wielcy elektorzy Brandenburgii uznani zostali za niezależnych książąt Prus Wschodnich.
W 1710 r. W Oliwie zebrał się parlament pruski. W 1734 r., podczas oblężenia Gdańska, król polski August III przebywał w Oliwie i posłowie gdańscy musieli dokonać tu aktu poddania.
1 listopada 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Polski,klasztor został rozwiązany przez krola pruskiego Fryderyka II, a dobra skonfiskowane.
W momencie konfiskaty klasztor liczył 48 mnichów; na początku XVII w. było ich 72.
Opat Rybiński był 53 opatem. Zmarł w 1782 r. Po jego śmierci Fryderyk II mianował opatem Oliwy księcia Johanna Karla von Hohenzollern-Hechingen. Kiedy książę zmarł w 1803 roku, jego bratanek, książę Józef von Hohenzollern, został opatem Oliwy i księciem-biskupem warmińskim z siedzibą w Oliwie. 1 października 1831 roku klasztor został całkowicie zamknięty.
Kościół klasztorny zamieniono na kościół parafialny, a poprzedni kościół parafialny – na kościół protestancki. Przeor Bluhm został proboszczem w kościele parafialnym. Siedmiu żyjącym mnichom, którzy musieli zdjąć zakonne habity, zapewniono byt. Wkrótce potem umarli. Ostatni opat zmarł 26 września 1836 roku w pałacu opackim w Oliwie.
Bibliotekę klasztorną, która liczyła ponad 6000 książek, 500 rękopisów i 300 dokumentów, rozdzielono do bibliotek Berlina, Królewca i Pelplina, a resztę sprzedano na aukcji.
Pałac i ogród zachował opat, a po jego śmierci korona pruska odkupiła go od następczyni opata, księżnej Marii von Hohenzollern - Hechingen. Księżniczka mieszkała w tym pałacu od 1869 roku i zmarła w nim w 1889 roku.
Kościół parafialny istnieje do dziś. Budynek klasztoru z celami mnichów jest obecnie siedzibą duchowieństwa parafialnego. Budynek Szafarni z apteką, drukarnią książek, kasą, salą sądową itp. jest teraz szkołą katolicką i mieszkaniem dla nauczycieli i urzędników kościelnych. Dom bramny jest teraz siedzibą urzędu z wiejskim więzieniem. Budynki prioratu, nowicjatu i browaru zostały zburzone. Spłonął klasztorny młyn. Część murów klasztornych nadal stoi.
Oliwa liczy obecnie 4600 mieszkańców i ostatnio zaczęła rozwijać się jako uzdrowisko. W 1898 roku wprowadzono oświetlenie acetylenowe i przygotowano kanalizację.


Lokalizacja (położenie).

Oliwa znajduje się na trasie drogowo-kolejowej z Gdańska do Sopotu i Słupska, u podnóża zalesionego grzbietu, u ujścia trzech uroczych dolin, których strumienie łączą się w Oliwie, około 3 km od plaży nad Morzem Bałtyckim i w takiej samej odległości od Sopotu.


Walory uzdrowiskowe

Łagodny klimat leśny z czystym, bogatym w tlen leśnym powietrzem zmieszanym z ozonem sprawia, że Oliwa jest szczególnie wskazana dla osób z chorobami płuc i chorobami nerwowymi.
W centrum miejscowości znajduje się duży, zacieniony ogród królewski. Bezpośrednio za miejscowością zaczyna się las z pięknymi ścieżkami, ławkami i osłoniętymi dolinkami, w których nawet podczas wiatru można spędzić dzień. Do nadmorskiego kurortu Glettkau (Jelitkowo) można łatwo dotrzeć zacienionymi ścieżkami.
Plaża charakteryzuje się czystą wodą morską, bez wodorostów i zanieczyszczeń z nurtu Wisły.
Doskonałą wodę pitną zapewnia wodociąg ufundowany w 1888 r. przez Saltzmanna.


Wycieczki

Z Oliwy można robić wycieczki bliższe, dalsze i całkiem dalekie.
Ścieżki i drogi rozpoczynają się bezpośrednio w miejscowości i prowadzą we wszystkich kierunkach nie licząc brzegu morza. Możesz wybrać się na wędrówkę pod górę, w dół, w zalesione góry, podobne do krajobrazu Turyngii lub skorzystać z pięknych dróg, które wznoszą się powoli, lub udać się w doliny pokryte kwiecistymi łąkami.
Można, w zależności od chęci i kondycji fizycznej, usiąść na ławkach i w skupieniu wsłuchać się w szum lasu, śpiew ptaków i odgłosy kopyt zwierzyny, oddychając czystym, orzeźwiającym powietrzem. Można zatrzymać się w wiejskiej letniej gospodzie w lesie, wzmocnić się i odświeżyć.
Można podziwiać najróżniejsze widoki, tu na morze, tam na Gdańsk, tu na teren górski, tam na piękną dolinę, tu na las iglasty, tam na las liściasty.
Bez dobrej mapy nie sposób opisać tych wszystkich spacerów.
Dlatego wymieniono tutaj tylko najważniejsze wycieczki:

•  

z Oliwy przez Szwedzką Groblę (Schwedendamm), Kleszą Drogę (Pfarrergrund) do Doliny Radości (Freudenthal) i przez Dolinę Szwabego (Schwabenthal)z powrotem do Doliny Powagi (Ernstthal)

•  

z Oliwy przez młyn prochowy (dawniej fabryka karabinów francuskiego generała Rappa), Dolinę Świeżej Wody (Frischwasser ) do Szafarni (Schäferei), dalej do Szosy Rynarzewskiej (Renneberger Chaussee) i dalej do Oliwy.

•  

z Oliwy przez Dolinę Rynarzewską (Renneberger Thal) przez Wysoką (Wittstock) do Osowej (Espenkrug) i z powrotem

•  

z Oliwy Drogą Nadleśniczych (Oberforstmeisterweg) do Gręzowa (Grenzlau), Wielkiej Gwiazdy (Grosser Stern), Gołębiewa (Taubenwasser), Józefowa (Josephowo) i z powrotem,

•  

z Oliwy przez Szwedzką Groblę (Schwedendamm) do Złotej Karczmy (Goldkrug) i z powrotem,

•  

z Oliwy przez Dolinę Powagi (Ernstthal), Dolinę Szwabego (Schwabenthal) obok hodowli narybku zamieszkałej w miesiącach zimowych, przez Wysoki Las (Hochwald) do Klukowa (Glucau) i z powrotem,

•  

z Oliwy do Doliny Radości (Freudenthal), stamtąd do Ella's Höhe, Zawroty (Kehrwieder), Wzgórza Marii (Marienhöhe), Dolinę Świeżej Wody (Frischwasser) do Oliwy.

•  

z Oliwy przez Szwedzką Groblę (Schwedendamm), Zakręt Douglasa (Douglaskurwe) do Dworu VI, a następnie przez dwory na Polankach do Oliwy.

•  

z Oliwy do lasu przy Polankach, tam na Wzgórze Wiecha (Wächterberg), Wzgórze Trzech Panów (Drei Herrenspibe), Wzgórze Zimnica (Winterberg), Wzgórze Pawełek (Paulshöhe).

•  

z Oliwy przez Dolinę Świemirowską (Schmieraiter Thal) do Sopotu, dalej na plażę do w Orłowie (Adlershorst) i z powrotem.

•  

z Oliwy przez Wrzeszcz (Langfuhr) do lasu w Jaśkowej Dolinie (Jäschtenthaler) i z powrotem.

Korzystając z pociągu do Nowego Portu, wycieczki można wydłużać w nieskończoność.


Zabytki

Dawny kościół klasztorny, obecnie katolicki kościół parafialny, został odbudowany po ostatnich zniszczeniach w 1577 r. przez króla polskiego Batorego, na koszt miasta Gdańska, na wzór budowli z 1350 r., powstałej na pozostałościach budowli z 1239 r.
Z zewnątrz kościół ma kształt krzyża łacińskiego. Wewnątrz warto zobaczyć w szczególności ołtarz główny, stalle chóru, portrety fundatorów i dobroczyńców kościoła, ambonę, wielkie organy, zbudowane przez mnicha w latach 1763-1783, z ponad 5100 piszczałkami, obrazy i witraże, 22 ołtarze boczne, nagrobki książąt pomorskich, opatów i zakonników, stare konfesjonały, wielki baldachim, zakrystię;
Wizyta w kościele kosztuje 0,50 marki dla osób indywidualnych, 1 markę dla grup do 4 osób i 25 fenigów dla stowarzyszeń, szkół itp. zgodnie z umową.
Stary klasztor z krużgankami, kapitularz, duży letni refektarz z portretami 53 opatów, sala pokoju (refektarz zimowy). Aby zwiedzić kościół i klasztor, należy zgłosić się do kościelnego.

Pałac Królewski, obecnie niezamieszkany, był dawniej pałacem opackim, sąsiadującym z budynkiem starego pałacu opackiego. Mały korytarz łączy pałac z dawnym kościołem klasztornym. Pałac został zbudowany w latach 1754/56. Wnętrza pałacu nie są udostępniane do zwiedzania.
Otacza go Królewski Ogród, który ze swoimi kwiatami, żywopłotami i starymi, cienistymi drzewami, długimi, wysokimi alejami, z których niektóre wywołują dziwne złudzenia optyczne, stawami ze złotymi rybkami i łabędziami, małymi wodospadami, grotami szeptów, jest zawsze otwarty dla publiczności.

Karlsberg (Pachołek), w połowie park, w połowie las, z pięknymi podjazdami i udogodnieniami, zapewnia wspaniałe widoki na Oliwę i Morze Bałtyckie. Karlsberg należał kiedyś do Gdańska. Nazwa wzgórza pochodzi od opata Johanna Carla von Hohenzollern-Hechingena, który w 1794 roku urządził na zboczu góry park. Jego następca Joseph von Hohenzollern kupił Karlsberg od Wolnego Miasta Gdańska. Wraz z pałacem, Karlsberg został następnie sprzedany koronie pruskiej.
Na tej górze o wysokości 340 stóp, zbudowano w 1882 r. potężną wieżę widokową z salą, za 20 000 marek pochodzących z prywatnej szkatuły cesarza Wilhelma I. Wejście kosztuje 10 fenigów. Rozciąga się stąd wspaniały widok na panoramę lasów, gór, dolin, wiosek, Bałtyku i Gdańska.
Wzgórze Luizy z pomnikiem i tablicą, upamiętnia wizytę królowej Prus Luizy w 1798 roku.

Warte zobaczenia są również dwory na Polankach, które leżą wzdłuż wzgórz aż do Wrzeszcza. Zostały zbudowane przez stare gdańskie rodziny patrycjuszy na letni pobyt. Te idyllicznie położone dwory są częściowo własnością prywatną, częściowo służą jako przytułek dla ubogich (Dwór II) i sierociniec (Dwór III) . Oglądanie jest dozwolone dla publiczności.

We wsi znajduje się również 7 kuźnic (młotowni) żelaza, w których wytwarzane są kosy, kościół ewangelicki należący niegdyś do klasztoru, królewskie nadleśnictwo, 6 młynów wodnych, fabryka mydła, cegielnia, 2 tartaki, hodowla drobiu, szkółka drzew iglastych oraz fabryka maszyn inżyniera Kosch, fabryka pudełek.


Rozrywka

Oliwa nie należy do tych uzdrowisk, które oferują bogatą rozrywkę. Zwolennicy czystego, spokojnego obcowania z przyrodą oraz szukający relaksu znajdą tutaj to, czego szukają.
Niektóre koncerty odbywają się jednak również w Oliwie. Kto chce więcej, może łatwo dotrzeć do Sopotu i Gdańska. W Oliwie nie ma podatku turystycznego.
Przy Georgstrasse znajduje się trawiasty kort tenisowy.


Przewodnik

Dostępne w każdej księgarni:
„Sopot, Przewodnik ilustrowany". wydawnictwo A. W. Kafemann - Danzig. cena 1 marka.
„Mapa Nadleśnictwa Gdańsk i okolic aż do Morza Bałtyckiego” autor - leśniczy Danz, wydawnictwo Scheinert - Danzig, cena 50 fenigów.
„Przewodnik po kościele klasztornym cystersów i dawnym klasztorze w Oliwie” autor - Pawlowski, wydawnictwo Bönig-Danzig. cena 50 Pfg.


Informacje

Informacje o uzdrowisku Oliwa można uzyskać w urzędzie gminy.
Na czele wspólnoty i biura stoi emerytowany kapitan pan Dultz. Ponadto informacji udziela przewodniczący Verchöneringsverein (Towarzystwa Upiększania), emerytowany kapitan, pan Thoma, Rosengasse 17.


Apartamenty

Aktywność budowlana w Olivie jest ostatnio bardzo duża, więc dostępnych jest wystarczająco dużo dobrych i tanich mieszkań. Latem jako dodatek do „Zoppoter Anzeiger und Olivaer Nachrichten” ukazuje się „Apartament - Anzeiger für Soppot und Oliva”, który jest udostępniany bezpłatnie każdemu, kto szuka mieszkania, a mianowicie w Oliwie u panów: Schuberta , Köllner Chaussee 24, Splittgarba, Kirchenstrasse 5 i urzędnika Freitaga, Köllner Chaussee 58.


Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Patriotyczne Kobiet, przewodnicząca – pani Dultz.
Stowarzyszenie żołnierzy weteranów, prezes - emerytowany kapitan Thoma.
Stowarzyszenie Upiększania, prezes - emerytowany kapitan Thoma.
Ochotnicza straż pożarna, przewodniczący - nauczyciel głuchoniemych Knischewski.
Klub gimnastyczny dla kobiet i mężczyzn, przewodniczący - Geisler.
Męskie Towarzystwo Śpiewacze, dyrygent - starszy nauczyciel Schwarz z Sopotu.
Chór kościoła protestanckiego, dyrygent - nauczyciel Klotz.
Stowarzyszenie czeladników katolickich, przewodniczący - nauczyciel Sänger
Stowarzyszenie Polska, prezes Rutowski, Żabianka (Poggenkrug).


Instytucje edukacyjne

Wyższa prywatna szkoła dla dziewcząt i szkoła przygotowawcza dla chłopców panny Schramke i Stumpf. Szosa Kielnieńska 24.
Przedszkole Stowarzyszenia Patriotycznego w ewangelickim domu klasztornym pod kierunkiem diakonisy.
Ponadto kilka ewangelickich i katolickich szkół podstawowych.


Hotele

Hotel Thierfeldts, Hotel Karlshof, Hotel Karweck, Waldhäuschen, Schweizerhäuschen.


Lista kuracjuszy

Lista kuracjuszy Oliwy jest regularnie publikowana w "Zoppoter Anzeiger" i "Olivaer Nachrichten" Wydawnictwo A. W. Kafemann-Danzig.

Prenumeratę można otrzymać u pana Schuberta, Köllner Chaussee 24.


Pojazdy

Wszelkiego rodzaju pojazdy można wynająć u Oswalda Schefflera, Danziger Chaussee i Janzena, Köllner Chaussee.


Tłumaczenie Ewa Oslislok  
A

Albertzki, Paul, murarz, Ludolphiner Weg 20a.
Albertzki, Arb., Köllner Chaussee 23.
Albrecht, Adolph, robotnik, Pelonker Straße 10.
Albrecht, Anna, z domu Wangler, wdowa, Pelonker Straße 12.
Albrecht, Hulda, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Alex, wdowa, Ludolphiner Weg 3.
Amtsbureau Oficjalne biuro Oliva, Köllner Chaussee 58.
Angelowski, Albert, murarz, Danziger Chaussee 11.
Angelowski, August, murarz, Ludolphiner Weg 15.
Angelowski, Friedrich, ogrodnik, Pelonken, Dwór IV. 2.
Angelowski, Karl, robotnik i właściciel, Danziger Chaussee (bez numeru).
Anis, Valentin, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
Annoff, Franz, robotnik, Pelonker Straße 30.
Arndt, Johann, robotnik, Mühlenhof 2.
Arnold, Ottilie, urzędnik, Köllner Chaussee 8.
Aßmann, Rudolf, mechanik, Danziger Chaussee 18.B

Bach, z domu Jantowski, wdowa, robotnica, Ludolphiner Waldweg 3.
Balitzki, Jakob, robotnik, Mühlenhof 4.
Bantewitz, Anton, robotnik, Mühlenhof 2.
Barduhn, Joseph, tartacznik, Schäfereier Weg 2.
Barendt, Elisabeth, Laura u. Mathilde, panny, rentierki, Köllner Chaussee 9.
Barlowski, Helene, wdowa, robotnica, Pelonker Straße 39.
Bartikowski, Emma, panna, Pelonken, Dwór I. 15.
Bartsch, Ferdinand, pens. Oberauff., Ludolphiner Weg 7.
Bauer, Elisabeth, z domu Radtke, wdowa, Am Karlsberg 9a.
Baumann, Johann, robotnik, Rosengasse 19.
Baumert, Paul, kunst- u. Handelsgärtner, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Bechert, Alfred, mistrz rzeźnicki, Köllner Chaussee 26.
Beck, Johannes, hydraulik, Wohnung Köllner Chaussee 6. Werkstatt 5.
Becker, August, straz graniczna i właściciel domu, Klein Krug 20.
Beetz, Adolph, cieśla, Rosengasse 7.
Behlinger, Robert, Rentier, Köllner Chaussee 41.
Behrendt, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 1.
Behrmann, August, stangret, Köllner Chaussee 22.
Benicke, Otto, kapitan statku, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Bennarick, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 30.
Berentz, Lisette z domu Harder, wdowa, rentier, Köllner Chaussee 9.
Bergmann, Paula, panna, właścicielka domu, Kirchenstraße 5.
Bertram, Johann, garncarz, Ludolphiner Weg 9.
Beuke, Albert, robotnik, Klein Krug 29.
Beyer, Hermann, bednarz, Danziger Chaussee 16.
Beyer, Emilie, z domu Boritzki, Rentier, Köllner Chaussee 24.
Biedermann, Robert, woźnica, Pelonken, Dwór V.
Biegus, Friedrich,murarz i właściciel, Ludolphiner Weg 10.
Biegus, Martin, robotnik, Ludolphiner Weg 15a.
Biegus, Valentin, robotnik, Danziger Chaussee 3.
Bieschke, Jakob, robotnik, Kaisersteg 1.
Bieschke Joseph, woźnica, Pelonken, Dwór II.
Bieschkowski, Franz, murarz, Pelonkent, Dwór VI.
Bieschkowski, Johann, rządca, Mühlenhof 2.
Birr, Eva, z domu Krohn, wdowa, Danziger Chaussee 14.
Blaschke, Johann, cieśla, Klein Krug 26.
Block, Hermann, cieśla, Ludolphiner Weg 25.
Block, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Block, Julius, robotnik, Seestraße 21.
Blum, Karl, żeglarz, Rosengasse 23.
Bobuch, Wilhelm, piekarz, Am Karlsberg 9a.
von Bockelmann, Albrecht, nauczyciel gimnazjalny, Rosengasse 14.
Boecker, Reinhold, pens. Stat.-Vorst., Kirchenstraße 6.
Boecker, Willibald, Dr. med. (8-10; 3-4), Kirchenstraße 6.
Bogatzki, Robert, malarz, Georgstraße 14.
Bogenschneider, Hermann, rentier, Georgstraße 26.
Bohl, Emil, szynkarz, Pelonker Straße 38.
Böhnke, A, skarbnik kasy miejskiej w stanie spoczynku, Pelonker Straße 12a.
Böhnke, Julius, czeladnik, Klein Krug 17.
Bollin, Franz, robotnik, Friedensschluß 1.
Bordihn, Martha, z domu Gasiorowski, wdowa, handlarka materiałami papierniczymi, Köllner Chaussee 15.
Bork, Rudolph, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
Bork, Rudolf, stolarz okrętowy, Ludolphiner Weg 9.
Borkowski, Johann, woźnica, Pelonker Straße 14.
Brandt, Rudolph, murarz, Rosengasse 20.
Brauer, Heinrich, naczelnik poczty w stanie spoczynku, Bahnhofstraße 2.
Braun, Gustav, kupiec, Kirchenstraße 6.
Braunke, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 43.
Bresinski, Rudolph,robotnik, Pelonken, Dwór IV. 3 (cegielnia).
Briesewitz, Bertha, geb. Schneider, wdowa po kaznodziei, Georgstraße 11.
Bruhnke, Martin, robotnik, Köllner Chaussee 51.
Bry, Ferdinand, młynarz, Danziger Chaussee 3.
Büchler, Albert, ogrodnik, Köllner Chaussee 46.
Buchowski, Theodor, murarz i właściciel domu, Ludolphiner Weg 18.
Budwig, Karl, pens. Steuer-Auff., Ludolphiner Weg 5.
Burdenski, Wilhelm, krawiec, Ludolphiner Weg 18.
Busch, Anton, robotnik, Klein Krug 16.
Butte, Selma, wdowa, Kirchenstraße 2.
Byczkowski, Álbert, robotnik, Danziger Chaussee 12.
C

Chrabkowski, Joseph, mistrz siodlarski, Danziger Chaussee 6.
Claaßen, Adolf, Rentier, Rosengasse 13.
Clös, Heinrich, inspektor d/s drewna, Rosengasse 18.
Collins, Andreas, mistrz ślusarski, Köllner Chaussee 15.
Collins, Heinrich, główny inspektor Armenanstalt, Pelonken, Dwór II.
Conrad, Paul, kupiec, destylarnia, Zoppoter Chaussee 4.
Czachowski, Johannes, właściciel młyna, i. Fa. J. T. Czachowski, Zoppoter Chaussee 2.
Czelinski, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Czelinski, Hermann, właściciel, Rosengasse 18.
Czeczorzinski, urzędnik podatkowy, Ludolphiner Weg 3.
Czerwinski, Gustav, robotnik, Pelonker Straße 10.
Czibrowski, Elisabeth, Rentier, Pelonker Straße 8.
Czyganowski, Theodor, murarz, Ludolphiner Weg 16.D

Dahlmann, Julius, właściciel młyna, Firma J. Dahlmann, Köllner Chaussee 36.
Dahms, Ida, z domu Tadach, wdowa, Am Karlsberg 9a.
Dahms, Rosalie, wdowa., Schwabenthal 4.
Damms, August, robotnik, Seestraße 12.
Damps, Franz, stolarz, Georgstraße 34.
Dampz, Joseph, robotnik , Pelonker Straße 36.
Damsc, Martin, mleczarz, Danziger Chaussee 3.
Danneil, Friedrich, właściciel, Pelonken, Dwór I. 5.
Danz, Rudolf, królewski leśniczy, Rosengasse 16.
Dargatz, Albert, robotnik, Seestraße 12.
Daus, Gottfried, mistrz murarski, Pelonken, Dwór IV. 3 (cegielnia).
Dawidowski, Frantz, robotnik, Friedensschluß 1.
Deegen, Minna, verw. Slatt, z domu Zimmermann,rentier, Bahnhofstraße 3.
Deik, Rosalie, wdowa, robotnica, Friedensschluß 1.
Dein, Karl, murarz, Köllner Chaussee 4.
Delke, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Demolsky, Gustav, karczmarz, Am Karlsberg 10/11.
Derda, Vincent, przedsiębiorca budowlany, Ludolphiner Weg 3a.
Dering, August. robotnik, Köllner Chaussee 41.
Detmers, Paul, własciciel hotelu, Köllner Chaussee 57.
Dettlaff, Veronika, z domu Treppa, robotnica, Ludolphiner Weg 9.
Diesend, Julius, rentier, Georgstraße 12.
Dietrich, August, właściciel hotelu, Köllner Chaussee (Hotel "Waldhäuschen").
Dietrich, Karl, murarz, Ludolphiner Weg 13.
Dimanski, szewc,wdowiec, Köllner Chaussee 32.
Dirks, Johann, mistrz kowalstwa, Danziger Chaussee 12.
Dirks, Karl, robotnik, Klein Krug 28.
Dirks, Karl, pens. Gensdarm, Ludolphiner Weg 4.
Dirks, kowal, Danziger Chaussee 7.
Döhring, Karl, cieśla, Köllner Chaussee 28.
Domanski, August, rentier, Kirchenstraße 2.
Dorow, Johann, emeryt pocztowy, Pelonker Straße 13.
Doubberck, Geschwister, Frl., Rentieren, Kirchenstraße 9.
Dreier, August, żeglarz, Georgstraße 35.
Drewling, Viktor, robotnik, Friedensschluß 1.
Drews, Anna, wdowa., Pelonker Straße 33.
Dudeck, Edmund, nauczyciel, Ludolphiner Weg 3c.
Dultz, Richard, główny urzędnik gminny, wójt, Am Karlsberg 7/8. Biuro: Köllner Chaussee 58.E

Ebert, Eduard, właściciel hotelu, Thierfeld's Hotel, Zoppoter Chaussee 30.
Ebert, Dorothea, nauczyciel, wdowa, Ludolphiner Weg 4.
Ehlert, Adolf, właściciel, Ludolphiner Weg 27.
Eichholz, Emil,ogrodnik, Pelonker Straße 34.
Eichholz, Anna, z domu Krause, wdowa, kupiec, Pelonker Straße 32.
Eichler, mistrz młynarski, Danziger Chaussee 10.
Eickhoff, główny inspektor administracyjny, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Eisenschmidt, Reinhard, emerytowany nauczyciel, Köllner Chaussee 14.
Ellwardt, Joseph, inwalida, Danziger Chaussee 11.
Engelkowski, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
Epp, Heinrich, kupiec, Ludolphiner Weg 2.
Ewald, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Ewald, Paul, cieśla, Ludolphiner Weg 12.
Ewald, Rudolph, robotnik, Rosengasse 8.
Ewald, Rudolph, robotnik, Schwabenthal 2.
Ewert, Henriette, rentier, Köllner Chaussee 15.F

Fast, Eduard, kupiec, handel detaliczny, i. Fa. H. E. Fast, Köllner Chaussee 34.
Fechner, Eduard, marynarz, Pelonker Straße 14.
Feller, Hermann, rentier, Zoppoter Chaussee 32.
Felske, A., ślusarz, Ludolphiner Weg 9.
Felski, Aleksander, Zimmerges., Ludolphiner Weg 25.
Fenske, Emil, ślusarz, Ludolphiner Weg 10.
Fierke, Karl, kupiec, Danziger Chaussee 3.
Fischer, Anastasius, rentier, Kirchenstraße 6.
Fischer, Hulda, panna, nauczyciel szkoły elementarnej, Am Karlsberg 2a.
Flemming, Johann, robotnik, Pelonker Straße 31.
von Foerster, Bertha, rentier, Pelonken, Dwór V.
Foth, Johann, podróżujący w interesach, Georgstraße 30.
Fox, Theodor, cukiernik, Köllner Chaussee 25.
Franke, Rudolf, Major w stanie spoczynku, Pelonken, Dwór V.
Freitag, Karl, pracownik w urzędzie/woźny, Köllner Chaussee 58.
Freyer, August, właściciel, Ludolphiner Waldweg 3.
Friederici, Wilh. z domu Kästner, nauczyciel, wdowa, Danziger Chaussee 3.
Friedrich, Gust., mistrz obróbki bursztynu, Kirchenstraße 1.
Friedrich, Hugo, obróbka bursztynu, Danziger Chaussee 3.
Fritsch, Oskar, malarz, właściciel, Rosengasse 2.
Frommann, Heinrich, rzeźnik, Köllner Chaussee 33.
Fuchs, August, Gefängniß-Aufseher, Köllner Chaussee 32.
Fularczyk, Franz, wykonawca robót budowlanych, Ludolphiner Weg 12a.
Fularczyk, Michael, murarz, Ludolphiner Weg 11.
Fürst, Eduard, rentier, Ludolphiner Weg 11.G

Garski, murarz, Ludolphiner Weg 1.
Gast, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Gehring, Eduard, mistrz ślusarski i właściciel, Kirchenstraße 9.
Gehrt, Michael, woźnica, Danziger Chaussee 15.
Geißler, Hermann, właściciel apteki, Segl. priv. Apotheke, i. Fa. H. Geißler, Köllner Chaussee 10.
Gemeinde und Amtsbureau, urząd gminy, Köllner Chaussee 58.
Getke, August, robotnik, Ludolphiner Weg 18.
Gierke, Hermann, pens. Weichenst., Ludolphiner Weg 19.
Giesler, Friedrich, kowal, Schwabenthal 4.
Gillmann, Friedrich, prywaciarz?, Köllner Chaussee 32.
Glonki, Johann, robotnik, Klein Krug 16.
Goebel, Heinrich, diakon kościoła ewangelickiego w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 5.
Gode, Elisabeth, panna, Köllner Chaussee 15.
Gogowski, August, konduktor, Ludolphiner Weg 9.
Gohr, Anton, robotnik, Klein Krug 28.
Gombiewski, Johann, stróż nocny, Rosengasse 24.
Grau, Gustav, szewc, Rosengasse 5.
Grenkowski, August, murarz, Ludolphiner Weg 15a.
Griegoleit, Friedrich, krolewski asystent kolejowy, Bahnhofstraße 5.
Grimm, Laura, panna, rentier, Georgstraße 14.
Gronau, Susanne, wdowa, Pelonker Straße 13.
Gröning, Reinhold, tkacz koszy, Danziger Chaussee 15.
Grönkowski, Michael, cieśla - czeladnik, Köllner Chaussee 43.
Groß, Rudolf, emerytowany sekretarz pocztowy, Kirchenstraße 18.
Grubba, Anton, robotnik, Pelonker Straße 5.
Grubba, Franz, cieśla, Rosengasse 23.
Grubba, Martin, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Grunau, Gustav, rentier, Bahnhofstraße 3.
Grunau, Reinhold, leśniczy, Ludolphiner Weg 12.
Günther, Ernst, rentier, Am Karlsberg 2a.
Gurski, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Gurski, Marie i Martha, krawcowe, Rosengasse 20.
Guth, Heinriette, z domu Gorsikowski, wdowa, Kaisersteg 2.
Guth, Ottilie, rentier, Georgstraße 26.
Gutsche, August, rentier, Rosengasse 18.
H

Haders, Paul, robotnik, Klein Krug 13.
Hagemann, Oskar, mistrz kominiarski, Kirchenstraße 6.
Hallmann, Adolph, robotnik, Klein Krug 21.
Hallmann, Johannes, murarz, Klein Krug 12.
Hallmann, Joseph, szewc i właściciel, Kirchenstraße 13.
Hallmann, Rudolph, robotnik, Klein Krug 16.
Hallmann, Julia, wdowa, Rosengasse 22.
Hamm, Albertine, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Hamm, Marie, dyplomowany nauczyciel rękodzieła, Georgstraße 8.
Hannemann, Johanna, wdowa, Rosengasse 18.
Harder, Johannes, asystent i właściciel, Georgstraße 12.
Harder, Johannes, nauczyciel, Rosengasse 3/4.
Harries, Heinrich, mistrz bednarstwa i właściciel domu, Rosengasse 20.
Hattorf, Theodor, emerytowany nauczyciel, Ludolphiner Weg 4.
Hausbrandt, Paul, rentier, Ludolphiner Weg 3c.
Hammann, Georg, rentier, Bahnhofstraße 2.
Hebel, August, robotnik, Ludolphiner Weg 29.
Hebel, Johann, robotnik, Schäfereier Weg 3.
Hebel, Joseph, kowal, Ernstthal 3.
Hebel geb. Brisinski, wdowa, Ludolphiner Weg 19.
Heckendorf, Gustav, robotnik, Ludolphiner Weg 13.
Heimowski, August, robotnik, Klein Krug 17.
Heinewski, Albert, robotnik, Rosengasse 22.
Heinrich, Marie, wdowa po profesorze, Georgstraße 8.
Heinrich Josephine, wdowa po leśniku, Ludolphiner Weg 3.
Hellwig, Karl, leśniczy w stanie spoczynku, Kirchenstraße 9.
Hellwig, wdowa, Köllner Chaussee 7.
Henowski, Franz, robotnik, Seestraße 22.
Herzberg, Eugen, starszy nauczyciel w miejskim liceum w Gdańsku, Georgstraße 14.
Hildebrandt, Jeanette, rentier, Pelonker Straße 7.
Hilla, Adolph, robotnik, Pelonker Straße 37.
Hilla Albert, robotnik, Pelonker Straße 32.
Hindenberg, Elise, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Hinz, Heinrich, czeladnik ciesielski, Pelonker Straße 13.
Hinz Hermann, cieśla, Danziger Chaussee 18.
Hinz Hermann, cieśla, Georgstraße 35.
Hinz, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Hinzke, Paul, murarz, Klein Krug 28.
Hinzki, Jakob, wożnica i właściciel, Klein Krug 22.
Hinzki, Julius, cieśla, Klein Krug 22.
Hintzmann, Karl, właściciel młyna i handel pstrągami, Strauchmühle 3.
Hinz, Joseph, murarz, Ludolphiner Weg 10.
Hinzke, Bernhard, murarz, Klein Krug 12.
Hinzke, Paul, murarz, Klein Krug 13.
Hirsch, z domu Plinske, robotnica, Klein Krug 13.
Höberlein, Charlotte, z domu Lübeck, wdowa i właścicielka domu, Rosengasse 6.
Höcherl, Aloysius, rentier, Pelonken, Dwór I. 1.
Hochmuth, Albert, ślusarz, Rosengasse 22.
Hochmuth, Albert, kowal, Köllner Chaussee 43.
Hochmuth, Friedrich, kowal, Rosengasse 12.
Hochmuth, Jakob, stróż nocny, Rosengasse 10.
Hochmuth, Julius, praca w stoczni, Rosengasse 20.
Hochmuth, Karl, urzędnik, Rosengasse 12.
Hochmuth, Ludwig, kowal, Rosengasse 12.
Hochmuth, Mathilde, właścicielka, Rosengasse 12.
Hofmeister, Bertha, wdowa po malarzu, Ludolphiner Weg 7.
Hohmann, szewc, Rosengasse 22.
Horn, Julius, leśniczy w stanie spoczynku, Pelonken, Dwór I. 3.
Hubrich, Albert, kowal, Schwabenthal 2.
Hubrich, Julianna, z domu Liczinski, wdowa, Danziger Chaussee 13.
Hubrich, Benjamin, kowal, Ludolphiner Weg 12.
Hubrig, Amalie, zarządca dworca, wdowa, Bahnhof Oliva.
Huse, Pauline, z domu Ritter, wdowa, praczka, Georgstraße 35.
J

Jablonski, Marie, wdowa, Pelonker Straße 33.
Jacobsen, Eduard, rentier, Bahnhofstraße 5.
Jagodinski, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 13.
Jakubowski, Rosalie, rentier, Köllner Chaussee 16.
Jaenger, Friedrich, dyrektor szkoły, Kirchenstraße.
Janke, rodzeństwo, praczki, Danziger Chaussee 5.
Jankofski, Alexander, murarz, Klein Krug 21.
Jankowski, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 19.
Jankowski, Johann, robotnik, Klein Krug 16.
Jankowski, Adolph, robotnik, Pelonfen, Dwór IV. 4.
Jankowski, August, robotnik, Seestraße 21.
Jankowski, Rosalie, panna, prasowaczka, Am Karlsberg 3.
Janzen, Franz, właściciel, Köllner Chaussee 4.
Janzen, Julius, właściciel domu, Köllner Chaussee 7.
Janzen, Valentin, robotnik, Pelonker Straße 31.
Jaroczewski, Albert, robotnik, Danziger Chaussee 13.
Jaroschke, Heinrich, robotnik, Mühlenhof 4.
Jaschinski, Albert, robotnik, Klein Krug 17.
Jaschinski, Vittor, cieśla, Ludolphiner Weg 17.
Jaskulski, August, robotnik, Seestraße 21.
Jeschinski, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.
Jetke, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
Jisiwantrowski, Johann, robotnik, Klein Krug 28.
John, Albert, właściciel, Köllner Chaussee 42.
Joost,Johanna i Marie, sklep spożywczy, Zoppoter Chaussee 1.
Jseke, Otto, rentier, Georgstraße 12.
Junski, Elisabeth, wdowa, Pelonker Straße 33.
v. Jutschonka, August, robotnik, Klein Krug 20.K

Kalisch, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 20a.
Kämmerer, Rudolf, rentier, Rosengasse 11.
Kankofski, z domu Völkner, wdowa, robotnica, Ludolphiner Waldweg 4.
Kankowski, Andreas, inwalida, Ludolphiner Weg 1.
Kankowski, August, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Kankowski, Heinrich, inwalida, Pelonker Straße 31.
Kanschus, Heinrich, kupiec, Kirchenstraße 6.
Kapitki, Hermann, mistrz malarski, w Fa. G. H. Kapitki, Kirchenstraße 2.
Kapitki, Veronika, z domu Weichbrot, wdowa, Pelonken, Dwór I. 9.
Karlshof, Hotel, właściciel Bruno Marschalk, Am Karlsberg 2.
Karpinski, Anna, z domu Schlicht, właścicielka, Rosengasse 1.
Karweck, Karl, właściciel hotelu, (Karweck's Hotel), Köllner Chaussee 27.
Kaß, Adolph, robotnik, Klein Krug 16.
Katczikowski, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 51.
Katke, Anton, Dr. med., Köllner Chaussee 13.
Katscher, Ferdinand, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Katschikowski, Valentine, robotnica, Klein Krug 26.
Ketelhut, Wilhelm, pracownik kolei, Ludolphiner Weg 18.
Kirschner, A., mistrz budowlany, w: F.A.G.Kirschner, Bahnhofstraße 3.
Kitowski, August, robotnik, Köllner Chaussee 43.
Kitowski, Franz, zdun i właściciel, Ludolphiner Weg 20.
Kitowski, Fritz, mistrz murarski, Ludolphiner Weg 2.
Kitowski, Johann, murarz, Ludolphiner Weg 20.
Kitowski, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
Klamandt, Friedrich, właściciel, Pelonker Straße 12.
Klante, Rudolf, mistrz kowalstwa, Köllner Chaussee 29.
Klante, Joh. z domu Krause, wdowa, rzeźniczka, Köllner Chaussee 29.
Klante, Laura, z domu Lau, wdowa, Köllner Chaussee 29.
Klawikowski, Marianne, z domu Zimmermann, robotnica, wdowa, Ludolphiner Weg 13.
Klebba, August, robotnik, Ludolphiner Weg 27 a.
Klebba, Anna, wdowa, robotnica, Klein Krug 28.
Klein, August, mistrz kołodziejstwa, Danziger Chaussee 13.
Klein, Herrmann, rentier, Georgstraße 14.
Klein, Hermann,woźnica, Zoppoter Chaussee 37.
Klink, Alois, wikariusz, probostwo, Kirchenstraße.
Knag, Max, cieśla, Klein Krug 20.
Knag, Auguste, wdowa, Klein Krug 20.
Knof, August, robotnik, Klein Krug 29.
Knop, Anton, robotnik, Klein Krug 11.
Knop, Johannes, mistrz introligatorski, Pelonker Straße 4.
Kober, Laura, wdowa, właścicielka domu, Pelonker Straße 38.
Kockat, Johann, robotnik, Köllner Chaussee 27a.
Koglin, Max, zawiadowca, Bahnhof Oliva.
Koi, Florentine, wdowa, Rosengasse 22.
Kokoscha, August, robotnik i właściciel, Klein Krug 13.
Kolodzieczyk, Josef, robotnik, Schäfereier Weg 7.
Kontrowitz, Marie, z domu Neumann, wdowa, Rosengasse 7.
Kopanski, Emil, robotnik, Rosengasse 24.
Kopenhagen, E., panna, krawcowa, Köllner Chaussee 32.
Kornjewski, Bernhard, Gef.-Aufs., Köllner Chaussee 7.
Kornelius, Johann, marynarz, Ludolphiner Weg 16.
Korschanski, Martin, rentier, Georgstraße 34.
Kosch, Theodor, zaprzysiężony inżynier, budowa i naprawa maszym, budowle wiejskie; biuro i warsztat, Danziger Chaussee 18.
Koschmieder, Leopold, stangret, Danziger Chaussee 15.
Kosemund, Amalie, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Koslowski, Marie, wdowa, Rosengasse 17.
Kostag, Hermine, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Koeth, Max, agent handlowy, Kaisersteg 1.
Kon, Albert, robotnik, Rosengasse 8.
Krause, Anton, listonosz, Danziger Chaussee 5.
Krause, Clemens, nauczyciel, szkoła, Kirchenstraße.
Krause Johann, robotnik, Mühlenhof 5.
Krause, kapitan w stanie spoczynku, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Krause, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Kreft, Albert, robotnik, Rosengasse 23.
Kreft, Johann, stolarz, Ludolphiner Weg 17.
Krefft, Agathe, panna, rentier, Ludolphiner Weg 3.
Kresin, Ferdinand, robotnik, Schäfereier Weg 7.
Kresin, Auguste,wdowa, rentier, Georgstraße 30.
v. Kries, Elisabeth, rentier, Rosengasse 13.
Kristleit, wdowa, Ludolphiner Weg 3b.
Kroll, Carl,kupiec,piekarnia, Köllner Chaussee 31.
Krüger, Malw. i Joseph., rentierzy, Georgstraße 11.
Kryn, Nikolaus, ksiądz (parafia), Kirchenstraße.
Küchler, August, robotnik, Rosengasse 8.
Küchler Auguste, z domu Grubba, wdowa, Köllner Chaussee 41.
Kuhl, Ludwig, robotnik, Ludolphiner Weg 19.
Kuhlmann, Johann, robotnik, Klein Krug 21.
Kuhlmann, Rosalie, wdowa, Köllner Chaussee 27a.
Kuhlmann, Rosalie, z domu Quidzinski, robotnica, wdowa, Ludolphiner Weg 17.
Kuhn, Franz, listonosz w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 3c.
Kuhn, Bertha, z domu Abschak, wdowa po poczmistrzu, Ludolphiner Weg 6.
Kuhn, Helene, z domu Senoch, wdowa, Kirchenstraße 5.
Kumm, Hulda, właścicielka ziemi, Pelonken, Dwór VII. Rezydencja.
Kummer, Alexander, robotnik, Pelonker Straße 34.
Kunath, August, inwalida, Köllner Chaussee 43.
Kunikowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Kunikowski, Viktor, murarz, Rosengasse 19.
Kunkel, Henriette, wdowa, rentier, Kirchenstraße 18.
Kunkel, Karoline, z domuTokarski, wdowa, Ludolphiner Weg 27a.
Kunna, Albert, furman i własciciel, Ludolphiner Weg 24.
Kunnart, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
Kuschel, Rudolf, domokrążca, Ludolphiner Weg 8a.
Kuftack, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
Kusznitzki, Wilhelm, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Kutschmer, Fritz, kowal, Ludolphiner Weg 15.

L

Labudda, Albert i Richard, robotnicy, Pelonken, Dwór IV. 4.
Labudda, Franz, robotnik, Strauchmühle.
Labudda, Franz, murarz, Rosengasse 22.
Labudda, Joseph, czeladnik murarski, Rosengasse 8.
Labudda, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9.
Labuhn, Johann, emerytowany dróżnik i właściciel, Ludolphiner Weg 11.
Lademann, Johann, robotnik, Danziger Chaussee 8.
Lademann, Karl, murarz, Rosengasse 23.
Lademann, Karl, marynarz, Rosengasse 23.
Lademann, z domu Jaroschefski, Ludolphiner Weg 1.
Ladzig, Olga, z domu Perschau, wdowa, rentier, Pelonken, Dwór I. 3.
Landmann, Ferdinand, rentier, Kirchenstraße 17.
Lang, Adolf, dyrektor muzyczny, Pelonker Straße 12a.
Lange, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
Lange, Franz, malarz, Köllner Chaussee 32.
Lange Wilhelm, emerytowany pracownik kolei, Bahnhofstraße 3.
Langkowski, Wilhelm, cieśla, Klein Krug 29.
Laschewski, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
v. Laszewski, Udo, Rentier, Zoppoter Chaussee 31.
Laszkowski, Michael, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Lawrenz, Johann, pracownik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Leber, Ferdinand, malarz i właściciel, Pelonker Straße 29.
Lebotsky, Josef, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Lehmann, Ernst, listonosz, Rosengasse 20.
Lemke, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Lender, Reinhold, murarz, Kirchenstraße 2.
Leschinski, Friedrich, robotnik, Rosengasse 6.
Letznow, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
Letznow, Ida, z domu Kreft, wdowa, Rosengasse 7.
Lettwin, August, robotnik, Pelonker Straße 30.
Lettwin, Michel, czeladnik murarski, Ludolphiner Waldweg 4.
Lewandowski, Samuel, handlarz, Köllner Chaussee 28.
Ley, Wendolin, cieśla, Danziger Chaussee (bez numeru).
Liedtke, Julius, robotnik, Strauchmühle.
Liedtke, Heinrich, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Lipinski, August, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
Lippke, Julius, zdun, Kaisersteg 1.
Litza, Karl, invalida, Rosengasse 24.
Liwanczyck, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Loeber, Adolf, oficer pokładowy, Georgstraße 12.
Lubotzki, Emil, robotnik, Klein Krug 17.
Lunitz, wdowa po zakrystianie, Rosengasse 19.
Lützow, Karl, dyrektor szkoły, Am Karlsberg 4.
M

Macholl, robotnik, Köllner Chaussee 6.
Macholl, Johann, robotnik, Klein Krug 20.
Macholl, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
Majewski, Eduard, kupiec, Pelonker Straße 3a.
Malleck, Josef, najemca, Pelonken, Dwór V.
Malz, Franz., panna, przysięgła położna, Ludolphiner Weg 17.
Marin, Paul, zdun, Danziger Chaussee (bez numeru).
Markull, Gustav i Jul., robotnicy, Pelonken, Dwór IV. 4.
Maronke, August, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Maronke, Frauz, czeladnik, Ludolphiner Weg 11.
Marquard, wdowa, Köllner Chaussee 23.
Marquardt, Friedr., robotnik, Ludolphiner Weg 29.
Marschalk, Bruno, właściciel hotelu, Hotel "Karlshof", Köllner Chaussee 2.
v. Masurke, Eduard, rentier, Kirchenstraße 18.
Masurke, Alexander, dr med., Köllner Chaussee 8.
Matijefski, wdowa, Ludolphiner Weg 3a.
Matthaei, Paul, architekt, Bahnhofstraße 5.
Matz, Ernst, aspirant oddziału, Ludolphiner Weg 6.
Maul, Eugen, rentier, Georgstraße 11.
Meier, Albert, robotnik, Klein Krug 17.
Meier, Ludwig, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Meier, Elise, cukiernik w fabryce cukierków, Köllner Chaussee 21.
Meißner, Friedrich, robotnik, Ludolphiner Weg 29.
Meißner, August, kupiec, Köllner Chaussee 11.
Melowski, Johann, właściciel, Rosengasse 23.
Merchel, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 29.
Mews, Ludwig, robotnik, Pelonker Straße 5.
Meyer, Adolph, invalida, Ludolphiner Weg 1.
Meyer, Ernst, inżynier, Kirchenstraße 5.
Meyer, Fritz, właściciel, Rosengasse 21.
Meyer, Hugo, mistrz stolarski i właściciel, Kirchenstraße 6.
Meyer, Agathe, wdowa, Rosengasse 9.
Michaelis, Bernh. Emil, rentier, Ludolphiner Weg 2.
Michaelis, Emil, cukiernik, Ludolphiner Weg 8a.
Mierau, Jakob, rentier, Kirchenstraße 5.
Miethke, Paul, emerytowany urzędnik kolejowy, Köllner Chaussee 16.
Minga, Friedrich, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Miotke, Karl, murarz, Klein Krug 22.
Miotke, Paul, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Miotke, Rudolph, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Mischke, Johann, robotnik, Rosengasse 19.
Mittelstädt, z domu v. Kries, wdowa po kapitanie, Köllner Chaussee 11.
Mittelstädt, Minna, z domu v. Kries, rentier, Rosengasse 13.
Möncher, Franz, inspektor więzienia, Seestraße 3a.
Morosewski, Paul, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Mortzfeld, Otto, hurtowa sprzedaż napojów i żywności, Rosengasse 19.
Mosa, Franz, robotnik, Mühlenhof 3.
Mötzen, Emma, wdowa, Rentiere, Georgstraße 30.
Moews, Andreas, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Mroch, Franz, robotnik, Seestraße 12.
Mrozek, Hugo, administrator, Schwabenthal 1.
Mühle, Marie, z domu Kuttenkeuler, wdowa po kupcu (w Fa: Blottner & Mühle, Königsberg w Pr., Altst. Holzwiesenstraße 7), Köllner Chaussee 12.
Muhlert, Ludwig, mistrz garncarstwa, Danziger Chaussee 8.
Mulks, August, rymarz, Köllner Chaussee 6.
Müller, Anton, robotnik, Seestraße 21.
Müller, August, cieśla, Pelonker Straße 13.
Müller, Paul, kowal, Danziger Chaussee 5.
Müller, Valentin, robotnik, Köllner Chaussee 27a.
Müller, Wilhelm, malarz, Ludolphiner Weg 3c.
Müller, z domu Sawatzki, wdowa, Pelonker Straße 10.
N

Nagorsni, August, emerytowany urzędnik, Rosengasse 13.
Napromski, Lydia, z domu Schumann, Rosengasse 15.
Natschke, Jacob, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Natschke, Anna, wdowa, opiekunka, Rosengasse 6.
Neidhardt, Anton, cieśla, Rosengasse 7.
Neukirch, Klara, z domu Schütz, rentier, Ludolphiner Weg 2.
Neumann, Albert, murarz, Klein Krug 12.
Neumann, Franz, podróżujący w interesach, Georgstraße 12.
Nickel, Joseph, technik budowlany, Bahnhofstraße 3.
Nickel, Robert, rentier, Köllner Chaussee 13.
Noetzel, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
Nötzel, Joseph, czeladnik, Ludolphiner Weg 25.
Nowrotzki, August, robotnik, Klein Krug 21.
Nürnberg, Johannes, ślusarz, Kaisersteg 1.O

Obalsky, Albert, cieśla i właściciel, Ludolphiner Weg 19.
Odewald, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 20.
Ohl, Johann, invalida, Pelonken, Dwór I. 9.
Okrey, Franz, robotnik, Strauchmühle.
Olschewski, Christian, piekarz, Am Karlsberg 9a.
Oemler, Paul, Dr., zasłużony rolnik, Zoppoter Chaussee 31.
Orlowski, Josephine, wdowa, Rosengasse 9.
Orschewski, August, straznik ogrodu, Książęcy Ogród/Park Oliwski.
Orschewski, Paul, szewc, Ludolphiner Weg 18.
Ostrofski, Albert, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.
Otto, Albert, pastor ewangelicki, Am Karlsberg 5.P

Paschke, Johann, robotnik, Mühlenhof 3.
Passke, Joseph, kowal, Rosengasse 1.
Passke, Anna, z domu Treder, wdowa, Pelonker Straße 14.
Patzki, Johannes, zdun, Georgstraße 35.
v. Paulis, z domu v. Minchoff, wdowa, Pelonker Straße 4.
Pehnke, August, robotnik, Danziger Chaussee 11.
Pellatz, Anna, panna, Rosengasse 17.
Pelzer, Heinrich, robotnik, Ernstthal 3.
Petrinski, August, furman, właściciel, Ludolphiner Weg 29.
Petrunski, Bernhard, robotnik, Ludolphiner Weg 18.
Pettke, Johann, robotnik, Klein Krug 28.
Pettke, z domu Hantel, wdowa, Ludolphiner Weg 1.
Petz, Theod., Inspektor przytułku dla ubogich, Pelonken, Dwór II.
Pewinski, wdowa, Pelonker Straße 12.
Pichowski, August, robotnik, Schwabenthal 2.
Pieper, Johann, robotnik, Seestraße 12.
Pikofski, Rudolph, robotnik, Klein Krug 20.
Pinunski, Marianne, wdowa, Schwabenthal 4.
Pioch, August, woźnica, Pelonken, Dwór VII.
Pioch, Heinrich, robotnik, Mühlenhof 4.
Pioch, Ottilie, wdowa, Pelonker Straße 33.
Pionka, Julius, woźnica, Pelonken, Dwór IV. 2.
Pirschowski, Johann, robotnik, Klein Krug 12.
Pirwass, Henr., panna, nauczycielka, Pelonken, Dwór III. 3.
v. Platha, St., emerytowany nauczyciel, Danziger Chaussee (bez numeru).
Plenikowski, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Plieth, Theophil, emerytowany konwojent pocztowy, Ludolphiner Weg 9.
Poeck, Rudolph, zwrotniczy , Kaisersteg 1.
Poddig, Emilie, wdowa, Kirchenstraße (Schulhaus).
Poddig, Johanna, panna, nauczycielka, Kirchenstraße (Schulhaus).
Pohnke, Johann, murarz, Ludolphiner Weg 19.
Pokolm, Johannes, mistrz kowalski, Danziger Chaussee 12.
Pollack, Joseph, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
Pollack, Leopold, piekarz, Danziger Chaussee 18.
Pompese, Karl, robotnik, Pelonker Straße 10.
Posanski, Karl, murarz, Pelonker Straße 12.
Potrykus, Joseph, rentier, Danziger Chaussee 12.
Präfke, Eduard, rzeźnik, właściciel (sklepu mięsnego?), Klein Krug 26.
Präfke, Frit, mistrz rzeźnicki , Klein Krug 21.
Pranschke, Franz, kamieniarz, Ludolphiner Weg 14.
Preuß, Heinrich, właściciel, Pelonken, Dwór I. 9.
Preuß, Johann, robotnik, Pelonker Straße 14.
Preuß, z domu Pranschke, wdowa, Pelonker Straße 10.
Priem, Adolph, leśniczy, Pelonken, Dwór I. 5.
Prinz, Julius, kupiec, Köllner Chaussee 27.
Probst, Frit, cukiernik?, Seestraße 22.
Proch, Friedrich, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Proch, Karl, robotnik, Pelonker Straße 29.
Prochnow, Adolph, właściciel cegielni, Pelonken, Dwór IV. 1.
Ptach, Constanzia, z domu Pohnke, wdowa, Rosengasse 8.
Ptach, Mathilde, wdowa, Rosengasse 21.
Pulczyinski, Valentin, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Pulczynski, Aug., ogrodnik i właściciel ogrodnictwa, Ludolphiner Weg 16.
Pusch, Karl, kowal, Ludolphiner Weg 15.
Q

Quiatkowski, Leo, woźnica, Ernstthal 3.R

Raczinski, Aug., murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).
Radtke, Johann, kołodziej, Klein Krug 13.
Radtke, Minna, panna, prasowaczka, Am Karlsberg 3.
Radtke, Wilhelmine, z domu Bartsch, wdowa, krawcowa, Ludolphiner Weg 7.
Rahn, Hermann, pomocnik zwrotniczego, Köllner Chaussee 6.
v. Ranisch, Friederike, z domu v. Below, wdowa po generale von Ranisch, Köllner Chaussee 15.
Raschewsky, Peter, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Rebinski, Gustav, murarz, Rosengasse 5.
Regelski, Julius, mistrz piekarski, Köllner Chaussee 56.
Reich, Emil, maszynista, Ludolphiner Weg 11.
Reichel, Georg, kupiec, Bahnhofstraße 2.
Reiske, Sophie, z domu Brückner, wdowa, Pelonken, Dwór I. 3.
Remischke, Johann, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Remus, Hermann, rentier, Georgstraße 14.
Reschke, Frantz, robotnik, Klein Krug 11.
Reschkowski, August, robotnik, Schwabenthal 3.
Reßler, Friedrich, marynarz, Mühlenhof 2.
Retzke, Eduard, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Retzke, Julius, cieśla, Pelonker Straße 13.
Richert, Albert, robotnik, Rosengasse 19.
Richert, Albert, robotnik, Seestraße 12.
Richert, Joseph, robotnik, Rosengasse 9.
Richert, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Richter, Anton, palacz, Pelonken, Dwór VI.
Riechert, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 9.
Riegel, Franz, portier, Kirchenstraße 18.
Rischek, Leo, zwrotniczy, Pelonken, Dwór I. 9.
Ritter, Gustav, bileter królewskiego ogrodu na wzgórzu Karlsberg, Am Karlsberg 6.
Robeck, W, urzędnik pocztowy (naczelnik poczty?) w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 3.
Rode, Joseph, robotnik, Klein Krug 16.
Roggatz, August, dzierżawca dworu, Mühlenhof 5.
Rohde, Adolf, fryzjer, Köllner Chausse 35, mieszkanie prywatne, Rosengasse 1.
Rohroff, Johann, ochmistrz, Schwabenthal 1.
Römer, Paul, mistrz piekarski, Pelonker Straße 35.
Rompa, Johann, robotnik, Köllner Chaussee 6.
Roschewski, Julius, murarz, Rosengasse 24.
Rosenthal, Christianna, z domu Glaß, wdowa, Rosengasse 1.
Rosnowski, Friedrich, emerytowany nadzorca drogi (?) , Danziger Chaussee 15.
Rosomm, Hermann, maszynista, Pelonken, Dwór VI.
Rowinaß, Peter, robotnik, Danziger Chaussee 14.
Rückwart, Anton, nauczyciel, Kirchenstraße (Schulhaus).
Ruschefski, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Ruschewski, August, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.
Rutkowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 20a.
Rutkowski, Anna, wdowa, Pelonker Straße 33.
Rutowski, August, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Rutowski, Josef, mistrz szewski, Seestraße 22.
Ruttkowsky, Johann, woźnica, Köllner Chaussee 27b.
Rutz, Bernhard, cieśla, Ludolphiner Weg 12.
Rux, Hermann, inspektor Domu Dziecka, Pelonken, Dwór III.
Rux, Hugo, kupiec, Georgstraße 30.
S

Saltzmann, Karl, właściciel ziemski, Zoppoter Chaussee 37.
Salzmann Marie, panna, właścicielka ziemska, Seestraße 1/2.
Sarach, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Sarotzki, Franz, robotnik, Pelonker Straße 39.
Sauer, Herm., cieśla, Danziger Chaussee (bez numeru).
Sawatzki, Josef, murarz, Pelonker Straße 13.
Sawinski, panna, prasowaczka, Köllner Chaussee 32.
Schaberau, Eduard, rentier, Pelonker Straße 4.
Schankin, Karl, cieśla, Schäfereier Weg 6.
Schapp, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Schaub, Otto, listonosz, Bahnhofstraße 5.
Scheel, Hermann, robotnik, Mühlenhof 5.
Scheffka, Franz, kupiec, Ludolphiner Weg 2.
Scheffler, Bernhard, rentier, Ludolphiner Weg 5.
Scheffler, Oswald, spedytor, Danziger Chaussee 16.
Schellwien, Ida, krawcowa, Kirchenstraße 2.
Schemke, Emil, właściciel, Danziger Chaussee 18.
Schibjerowski, Hermann, czeladnik ciesielski, Pelonken, Dwór I. 9.
Schiffke, Otto, sierżant, Bahnhofstraße 5.
Schimanski, Ferdinand, pomocnik strażnika więziennego, Am Karlsberg 9.
Schimanski, Franz, murarz, Ludolphiner Weg 10.
Schimikowski, Jakob, piekarz, Pelonker Straße 8.
Schimikowski, Jakob, woźnica, Pelonken, Dwór II.
Schimmich, Josef, robotnik, Danziger Chaussee 15.
Schirmacher, Fritz, rentier, Georgstraße 8.
Schirowski, Johann, robotnik, Klein Krug 20.
Schlacht, Bernhard, zegarmistrz, Köllner Chaussee 32.
Schlaß, Josef, woźnica, Am Karlsberg 3.
Schlicht, Wilhelm, inwalida, Kaisersteg 1.
Schliffke, Fritz, murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schliffke Rudolf, murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schmal, Friedrich, robotnik, Klein Krug 16.
Schmidt, Karl, strażnik kolejowy, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schmidt Emma, z domu Weinstein, rentierka, Köllner Chaussee 21.
Schmidt, Mathilde, z domu Mangelsdorf, wdowa, Danziger Chaussee 11.
Schnell, Emil, pomocnik strażnika więziennego, Ludolphiner Weg 6.
Schoeps, Hedwig, z domu Marks, wdowa, właścicielka wytwórni siodeł Carl Schoeps, Köllner Chaussee 9.
Schoerowski, Otto, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
Schramke, Margarethe, dyrektorka szkoły wyższej dla dziewcząt i szkoły przygotowawczej dla chłopców, Köllner Chaussee 24.
Schreinert, Gustav, zdun, Danziger Chaussee 18.
Schröder, August, inwalida, Köllner Chaussee 28.
Schröder, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Schröder, Emma, praczka, Pelonker Straße 5.
Schroeder, Wilhelmine, wdowa po leśniczym, Ludolphiner Weg 3c.
Schubath, Marianne, z domu Zienau, modystka, Georgstraße 11.
Schubert, Ernst, rentier, Kirchenstraße 6.
Schubert, Paul, kupiec, firma "Handel towarami kolonialnymi, metalowymi, materiałami budowlanymi i opałem" Paul Schubert, Köllner Chaussee 24.
Schultz, Albert, emerytowany nauczyciel, Köllner Chaussee 19.
Schultz A., właściciel, Köllner Chaussee 8.
Schulz, Albert, mistrz blacharski i mosiężnik (odlewnik mosiądzu), Köllner Chaussee 21.
Schulz, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór IV.
Schulz, Willy, murarz, Klein Krug 12.
Schulz, Hermine, właścicielka, Pelonker Straße 9.
Schumann, Ernst, pisarz urzędowy, Rosengasse 15.
Schurowski, Susanne, wdowa, Köllner Chaussee 27a.
Schwan, Karl, mistrz krawiecki, Köllner Chaussee 16.
Schwarz, Karl, listonosz, Köllner Chaussee 4.
Schweichler, Friedrich, piekarz, Am Karlsberg 9a.
v. Schwichow, panna, rentierka, Pelonken, Dwór V.
Schwittowski, Anna, wdowa, Seestraße 22.
Schwitzkowski, Josef, robotnik, Klein Krug 16.
Schwolow, Bernhard, właściciel młyna i cegielni, Schäfereier Weg 4.
Scurowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
Seekoll, Johann, strażnik więzienny, Ludolphiner Weg 4.
Seidler, August, robotnik, Ludolphiner Weg 24.
Seitz, August, czeladnik murarski, Ludolphiner Weg 12.
Selke, Johannes, robotnik, Georgstraße 34.
Sellke, Michael, robotnik, Am Karlsberg 9a.
Senff, Paul, kupiec, Georgstraße 8.
Senff, Thusnelda, krawcowa i właścicielka domu, Georgstraße 8.
Sengstock, Herrmann, robotnik, Pelonker Straße 33.
Sengstock, Rudolph, robotnik, Klein Krug 29.
Senkpiel, Moritz, właściciel dworu, Schäfereier Weg 1.
Sepp, Johannes, mistrz piekarski, Zoppoter Chaussee 36.
Serotzki, Johann, robotnik, Kaisersteg 1.
Sezesny, Emil, kupiec, Rosengasse 1.
Sied, Wilhelm, robotnik, Pelonker Straße 32.
Sied Julianna, wdowa, Pelonker Straße 33.
Simonis, panna, rentierka, Bahnhofstraße 2.
Simonis Adelheid, rentierka, Rosengasse 15.
Skerke, Joseph, robotnik, Seestraße 12.
Skomrock, Albert, handlarz drewnem, Klein Krug 29.
Skotzki, Johann, marynarz, Pelonken, Dwór I. 9.
Sonnemann, August, murarz, Rosengasse 19.
Specht, Julius, mistrz stolarski, Köllner Chaussee 22.
Spenitzki, Joh., czeladnik ciesielski, Pelonker Straße 5.
Spenn, Ludw., emerytowany starszy wachmistrz, Köllner Chaussee 13.
Spialski, Maria, położna (akuszerka), Rosengasse 24.
Spinitzki, A., wdowa, Köllner Chaussee 23.
Splitt, Adolph, szewc, Rosengasse 22.
Splitt, Franz, robotnik, Am Karlsberg 1.
Splittgarb, Otto, mistrz blacharski, handlujący papierem w firmie O. Splittgarb, Kirchenstraße 5.
Spors, emerytowany nauczyciel, Köllner Chaussee 7.
Stadtkowski, Joh., mistrz szewski, Ludolphiner Weg 1.
Stadtkowski, Joh., składownik piwa i szczotkarz, Ludolphiner Weg 2.
Stadtkowski, Ludwig, mistrz szewski, Ludolphiner Weg 1.
Stalinski, Franz, fryzjer, Köllner Chaussee 32.
Królewski Urząd Stanu Cywilnego, Köllner Chaussee 58.
Stangenberg, Karl, inwalida, Ludolphiner Weg 1.
Stangora, Michael, ochmistrz, Pelonken, Dwór VII.
Stankowski, Joseph, robotnik, Friedensschluß 1.
Staroß, Mathilde, wdowa, Rosengasse 19.
Steffanowski, Albert, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Steffanowski, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 28.
Stegemann, August, robotnik, Danziger Chaussee 12.
Stein, Jakob, rentier, Pelonken, Dwór VI.
Steindtke, Franz, murarz, Klein Krug 21.
Steindtke, Karl, robotnik, Klein Krug 21.
Steindtke, Karoline, z domu Labudda, wdowa, Klein Krug 21.
Steingräber, J., rentier, Georgstraße 26.
Stenzel, Joh., wdowa, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Stephan, Emil, zdun, Zoppoter Chaussee 32.
Stobbe, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Stobbe, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Stöpski, Johann, cieśla, Rosengasse 22.
Straschewski, Karl, sekretarz urzędu i własciciel, Kirchenstraße 1.
Straube, Alexander, piekarz, Strauchmühle.
Strebitzki, Albert, właściciel, Klein Krug 17.
Strehlau, Gustav, kupiec, Köllner Chaussee 32.
Strelkowski, Joseph, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
Strosewski, Friedrich, robotnik, Klein Krug 16.
von Struszynski, Hub., kupiec, Bahnhofstraße 3.
Studti, Karl, rentier, Pelonker Straße 12a.
Studti, Marie, rentierka, Pelonker Straße 12a.
Stumpf, Marie, panna, nauczycielka, Köllner Chaussee 24.
Sudermann, Lisette, panna, rentierka, Georgstraße 8.
Surowski. Johann, robotnik, Kaisersteg 1.
Surowy, Joseph, emerytowany nauczyciel, Kirchenstraße 5.
Szalkowska, Therese, wdowa, rentierka, Danziger Chaussee 10.
Szalkowski, Olga, panna, nauczycielka, Kirchenstraße. Schule.
Szozodrowska, Maria, wdowa, Am Karlsberg 9.T

Tatkowski, Adam, zarządca majatku/majordomus, Danziger Chaussee 11.
Tavernier, Gustav, mistrz stolarstwa, Pelonken, Dwór 1. 15.
Tavernier, Rosalie, z domu Gronau, wdowa, rentier, Pelonker Straße 15.
Teske, Elvire, panna, Rosengasse 20.
Teske, Meta, wdowa, Rosengasse 13.
Thierfeld's Hotel, właściciel Eduard Ebert, Zoppoter Chaussee 30.
Thoma, Aleksander, kapitan w stanie spoczynku, Rosengasse 17.
Thumann, Georg, kapitan statku, Georgstraße 30.
Thymian, Otto, karczmarz, Schwabenthal 1.
Tietz, Wilhelm, stolarz, Ludolphiner Weg 15.
Tilly, Ernst, murarz, Rosengasse 5.
Tilly, Franz, zdun, Rosengasse 1.
Tilly, Otto, szklarz, Rosengasse 5.
Todda, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Tokarski, Michael, robotnik, Mühlenhof 4.
Tonn, Eugenie, sklep z pasmanterią i drobnym sprzętem domowym, Köllner Chaussee 16.
Toerckler, Bruno, producent mydła, Danziger Chaussee 17, w Fa.: Bruno Toerdler, Fabrik für Haus- u. Toilettenseifen, Comtoir im Fabrikgrundstück, Niederlage-Geschäft Danzig, Heilige Geistgasse 24.
Totzki, Rudolph, robotnik, Pelonker Straße 31.
Totzki, Theodor, robotnik, Klein Krug 28.
Trebschek, August, robotnik, Danziger Chaussee 8.
Treder, Theodor, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Trelkowski, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Trepschick, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Tribuhl, Karl, murarz, Ludolphiner Weg 13.
Tribul, Karl, murarz, Pelonken, Dwór VI.
Tribull, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Trincks, Herm., wdowa po piekarzu, Danziger Chaussee 10.
Tuch, Max, zegarmistrz, Kirchenstraße 2.U

Uhlenberg, Valentin, robotnik, Pelonken, Dwór VI.V

Valtinat, Georg, Dampf-Molkerei, i. Fa. G. Valtinat/Mleczarnia parowa G. Valtinat, Köllner Chaussee 27.
Varchmin, Emil, księgowy w magistracie w stanie spoczynku, Kirchenstraße 18.
Voß, Bertha, hafciarka i krawcowa, Ludolphiner Weg 8.W

Wach, Hermann, emerytowany pracownik straży granicznej, Pelonken, Dwór I. 9.
Walter, Friedrich, marynarz, Rosengasse 23.
Walter, wdowa, Ludolphiner Weg 1.
Wandtke, Franz, robotnik, Klein Krug 21.
Wandtke, Johann, czeladnik murarski, Köllner Chaussee 43.
Wegner, August, murarz, Ludolphiner Weg 25.
Weichbrodt, August, murarz, Rosengasse 6.
Weidgen, Baptist, administrator, Ernstthal 1.
Weidt, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9.
Weist, Paul, murarz i własciciel, Am Karlsberg 9a.
Weitz, Gottfried,robotnik, Danziger Chaussee 11.
Weitz, Karl, handlarz, Pelonken, Dwór I. 9.
Welms, Karl, mistrz krawiecki, Ludolphiner Weg 2.
Wendt, Joh.,majster w warsztacie młynarskim, Ludolphiner Weg 17.
Werner, Friedrich, mistrz rzeźnicki, Pelonker Straße 9.
Westphal, Joh., robotnik, Klein Krug 20.
Westphal, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 24.
Wichert, August, murarz, Pelonken, Dwór VI.
Wichert, Fritz, robotnik, Pelonker Straße 36.
Wichert, Johann, robotnik, Pelonker Straße 28.
Wicht, Ida, z domu Holzgriss, wdowa, Kaisersteg 2.
Widrowski, Josef, robotnik, Klein Krug 11.
v. Wiecki, Paul, nauczyciel w szkole podstawowej, Köllner Chaussee 16.
Wiese, Martin, królewski okręgowy inspektor szkolny, Kirchenstraße 18.
Wikowski, Friedrich,robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Winkler, Gustav, zwrotniczy kl. 2, Bahnhofstraße 2.
Witt, Johann, rentier, Köllner Chaussee 15.
Witt, Wilhelm, robotnik, Schäfereier Weg 3.
Wittkowski, Anton, właściciel, Pelonker Straße 33.
Witzki, Friedrich, mistrz stolarski, Ernstthal 3.
Witzonn, Paula, wdowa, Rosengasse 24.
Wohlgethan, Arthur, pracownik kolei, Danziger Chaussee (bez numeru).
Wobrock, Edwin, mistrz stolarski, Köllner Chaussee 15.
Woit, Wilhelm, robotnik, Rosengasse 7.
Woitzing, Klara, krawcowa, Köllner Chaussee 25.
Woitikewitz, Marie, robotnica, Ludolphiner Weg 25.
Wrenski, August, robotnik, Klein Krug 11.
Wrobel, Franz, ogrodnik, Ludolphiner Waldweg 1.
Wroblewski, Robert, marynarz, Rosengasse 22.
Wronske, Felix, robotnik, Klein Krug 12.
Wyschnewski, August, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Z

Zacholl, August, listonosz, Köllner Chaussee 6.
Zacholl, Johann, cieśla, Rosengasse 23.
Zamm, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Zander, Paul, robotnik, Seestraße 12.
v. Zelewska, Leontine, rentier i gospodyni domowa, Köllner Chaussee 13.
v. Zelewski, Johannes, rentier., Köllner Chaussee 13.
v. Zelewski, Amalie,wdowa, Rentiere, Kirchenstraße 18.
Ziebel, Karl, robotnik, Danziger Chaussee 14.
Ziemann, August, Ludolphiner Weg 20a.
Ziemann, Johann, cieśla, Rosengasse 23.
Zierke, Klara z domu Warsiani, wdowa po urzędniku, Köllner Chaussee 25.
Zilski, August, rentier, Rosengasse 1.
Zilski, Franz, szewc, Danziger Chaussee 5.
Zimmerling, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
Zorn, Anton, dorożkarz, Danziger Chaussee 12.
Władze i urzędnicy Oliwy itp.

Urząd Gminy, Komisja Ubogich - kierownik i sekretarz: Kapitan (w stanie spoczynku) Dultz, Am Karlsberg 7/8.

Zastępca. Osoba kierująca biurem: farmaceuta Hermann Geißler, Köllner Chaussee 10.

Adres biura: Köllner Chaussee 58.

Ławnicy: aptekarz Geißler, rentier Diesend.

Przedstawiciele gminy: mistrz stolarski Tavernier, kupiec Fast, lekarz dr Katke, mistrzowie rzeźniczy Präske i Frommann, nadinspektor Collins, właściciel młyna Czachowski, właściciel cegielni Prochnow, właściciel młyna Dahlmann, emerytowany kapitan Thoma, inspektor Rux, właściciel młyna Hintzmann, właściciel dworku Moritz Senkpiel, mistrz kowalski Klante i mistrz piekarski Fox z Oliwy.

Sekretarz: Straschewski, Kirchenstraße 1.

Asystent sekretarza: Schumann, Rosengasse 15.

Woźny: Freitag, Köllner Chaussee 58.

Królewski Nadleśniczy Oliwy: nadleśniczy Danz. Ogród Królewski: Inspektor Ogrodu Królewskiego: wakat.

Urząd Pocztowy i Telegraficzny: naczelnik poczty Guderian, Kölner Chaussee 12. Godziny urzędowania: dni powszednie 8-13 i 15-20, niedziele 8-9 i 17-18. Serwis telegraficzny 12-13.

Lekarze: dr Ktatke, Köllner Chaussee 9, dr Masurke, Köllner Chaussee 5, dr Boecker, Kirchenstraße 6.

Apteka: Geißler, Köllner Chaussee 10.

Przytułek dla ubogich miasta Gdańska na Pelonken, Dwór II. Przytułek dla sierot i szkoła, Pelonken, Dwór III. Szpital katolicki, Köllner Chaussee 1.

Położne: Laura Klante, Köllner Chaussee 19. Marie Preuß, Pelonken, Dwór I, 9. Marie Spichalski, Rosengasse 21. Franziska Malz, Ludolphiner Weg 17.

Masażystka: Pani Krumreich, Am Karlsberg 6.II.
Verzeichniß tämmtlicher Grundstücke und Bewohner des Luftkurorts Oliva (Kreis Danziger Höhe, Post-, Telegraf- und Eisenbahnstation), alphabetisch und nach den Hausnummern geordnet.
Spis posesji i mieszkańców uzdrowiska (kurortu) Oliwa (dzielnica Danziger Höhe, poczta, telegraf i stacja kolejowa), ułożony alfabetycznie i według numerów domów.

Anmerkung: Das † bezeichnet den Eigenthümer und daß derselbe in dem betreffenden Hause wohnt; andernfalls ist dem
Namen ein * und in ( ) die Wohnung des Hausbesitzers beigefügt.
Uwaga: Znak † oznacza właściciela i że mieszka on w danym domu. W przeciwnym razie do nazwy dodaje się *,
a w ( ) adres zamieszkania.
Bahnhof Oliva

Königlicher Eisenbahn-Fiskus †, Bahnhof Oliva.
----------
Hubrig, Amalie, zarządca dworca, wdowa, Bahnhof Oliva.
Koglin, Max, zawiadowca, Bahnhof Oliva.

Bahnhofstraße

Königlicher Eisenbahn-Fiskus †, Bahnhofstraße.
Bahnterrain, Bahnhofstraße 1.
----------
Ww. Warnack, A. †, Bahnhofstraße 2.
Brauer, Heinrich, naczelnik poczty w stanie spoczynku, Bahnhofstraße 2.
Hammann, Georg, rentier, Bahnhofstraße 2.
Reichel, Georg, kupiec, Bahnhofstraße 2.
Simonis, panna, rentierka, Bahnhofstraße 2.
Winkler, Gustav, zwrotniczy kl. 2, Bahnhofstraße 2.
----------
Kirschner, A., mistrz budowlany †, w: F.A.G.Kirschner, Bahnhofstraße 3.
Deegen, Minna, verw. Slatt, z domu Zimmermann, rentier, Bahnhofstraße 3.
Grunau, Gustav, rentier, Bahnhofstraße 3.
Lange Wilhelm, emerytowany pracownik kolei, Bahnhofstraße 3.
Nickel, Joseph, technik budowlany, Bahnhofstraße 3.
von Struszynski, Hub., kupiec, Bahnhofstraße 3.
----------
Neuban, Bahnhofstraße 4.
----------
Skomroch, E., Ww. †, Bahnhofstraße 5.
Griegoleit, Friedrich, krolewski asystent kolejowy, Bahnhofstraße 5.
Jacobsen, Eduard, rentier, Bahnhofstraße 5.
Matthaei, Paul, architekt, Bahnhofstraße 5.
Schaub, Otto, listonosz, Bahnhofstraße 5.
Schiffke, Otto, sierżant, Bahnhofstraße 5.

Danziger Chaussee

Ackerland (grunty orne), Danziger Chaussee 1/2.
----------
Fierke, Karl, kupiec †, Danziger Chaussee 3.
Biegus, Valentin, robotnik, Danziger Chaussee 3.
Bry, Ferdinand, młynarz, Danziger Chaussee 3.
Damsc, Martin, mleczarz, Danziger Chaussee 3.
Friedrich, Hugo, obróbka bursztynu, Danziger Chaussee 3.
Friederici, Wilh. z domu Kästner, nauczyciel, wdowa, Danziger Chaussee 3.
----------
Czachowski, Johannes, właściciel młyna, * (Zoppoter Chaussee 2), Danziger Chaussee 4.
Czelinski, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Morosewski, Paul, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Zamm, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
Schröder, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 4.
----------
Chrabkowski, Joseph, mistrz siodlarski, * (Danziger Chaussee 6), Danziger Chaussee 5/6.
----------
Janke, rodzeństwo, praczki, Danziger Chaussee 5.
Krause, Anton, listonosz, Danziger Chaussee 5.
Müller, Paul, kowal, Danziger Chaussee 5.
Zilski, Franz, szewc, Danziger Chaussee 5.
----------
Chrabkowski, Joseph, mistrz siodlarski †, Danziger Chaussee 6.
----------
Saltzmann, Karl, właściciel ziemski, * (Zoppoter Chaussee 37), Danziger Chaussee 7.
Dirks, kowal, Danziger Chaussee 7.
Krause, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Laszkowski, Michael, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Rutowski, August, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Todda, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 7.
Wyschnewski, August, robotnik, Danziger Chaussee 7.
----------
Saltzmann, Karl, właściciel ziemski, * (Zoppoter Chaussee 37), Danziger Chaussee 8.
Lademann, Johann, robotnik, Danziger Chaussee 8.
Muhlert, Ludwig, mistrz garncarstwa, Danziger Chaussee 8.
Trebschek, August, robotnik, Danziger Chaussee 8.
----------
v. Zelewska, Leontine, rentier i gospodyni domowa, * (Köllner Chaussee 13), Danziger Chaussee 10.
Eichler, mistrz młynarski, Danziger Chaussee 10.
Szalkowska, Therese, wdowa, rentierka, Danziger Chaussee 10.
Trincks, Herm., wdowa po piekarzu, Danziger Chaussee 10.
----------
Saltzmann, Karl, właściciel ziemski, * (Zoppoter Chaussee 37), Danziger Chaussee 11.
Angelowski, Albert, murarz, Danziger Chaussee 11.
Ellwardt, Joseph, inwalida, Danziger Chaussee 11.
Pehnke, August, robotnik, Danziger Chaussee 11.
Schmidt, Mathilde, z domu Mangelsdorf, wdowa, Danziger Chaussee 11.
Tatkowski, Adam, zarządca majatku/majordomus, Danziger Chaussee 11.
Weitz, Gottfried, robotnik, Danziger Chaussee 11.
----------
Potrykus, Joseph, rentier, * (Danziger Chaussee 12), Danziger Chaussee 12/13.
----------
Potrykus, Joseph, rentier †, Danziger Chaussee 12.
Byczkowski, Álbert, robotnik, Danziger Chaussee 12.
Dirks, Johann, mistrz kowalstwa, Danziger Chaussee 12.
Pokolm, Johannes, mistrz kowalski, Danziger Chaussee 12.
Stegemann, August, robotnik, Danziger Chaussee 12.
Zorn, Anton, dorożkarz, Danziger Chaussee 12.
----------
Hubrich, Julianna, z domu Liczinski, wdowa, Danziger Chaussee 13.
Jagodinski, Franz, robotnik, Danziger Chaussee 13.
Jaroczewski, Albert, robotnik, Danziger Chaussee 13.
Klein, August, mistrz kołodziejstwa, Danziger Chaussee 13.
----------
Scheffler, Oswald, spedytor, * (Danziger Chaussee 16), Danziger Chaussee 14/16.
----------
Birr, Eva, z domu Krohn, wdowa, Danziger Chaussee 14.
Rowinaß, Peter, robotnik, Danziger Chaussee 14.
Ziebel, Karl, robotnik, Danziger Chaussee 14.
----------
Gehrt, Michael, woźnica, Danziger Chaussee 15.
Gröning, Reinhold, tkacz koszy, Danziger Chaussee 15.
Koschmieder, Leopold, stangret, Danziger Chaussee 15.
Rosnowski, Friedrich, emerytowany nadzorca drogi (?) , Danziger Chaussee 15.
Schimmich, Josef, robotnik, Danziger Chaussee 15.
----------
Scheffler, Oswald, spedytor †, Danziger Chaussee 16.
Beyer, Hermann, bednarz, Danziger Chaussee 16.
----------
Toerckler, Bruno, producent mydła †, (Villa Brunfrieda), Danziger Chaussee 17, w Fa.: Bruno Toerdler, Fabrik für Haus- u. Toilettenseifen, Comtoir im Fabrikgrundstück, Niederlage-Geschäft Danzig, Heilige Geistgasse 24.
----------
Schemke, Emil, właściciel †, Danziger Chaussee 18.
Aßmann, Rudolf, mechanik, Danziger Chaussee 18.
Hinz Hermann, cieśla, Danziger Chaussee 18.
Kosch, Theodor, zaprzysiężony inżynier, budowa i naprawa maszym, budowle wiejskie; biuro i warsztat, Danziger Chaussee 18.
Pollack, Leopold, piekarz, Danziger Chaussee 18.
Schreinert, Gustav, zdun, Danziger Chaussee 18.
----------
Angelowski, * (Hochstrieß - Strzyża), Danziger Chaussee (bez numeru).
Ley, Wendolin, cieśla, Danziger Chaussee (bez numeru).
Marin, Paul, zdun, Danziger Chaussee (bez numeru).
v. Platha, St., emerytowany nauczyciel, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schliffke, Fritz, murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schmidt, Karl, strażnik kolejowy, Danziger Chaussee (bez numeru).
Wohlgethan, Arthur, pracownik kolei, Danziger Chaussee (bez numeru).
----------
Angelowski, Karl, robotnik i właściciel †, Danziger Chaussee (bez numeru).
Grubba, Martin, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Meier, Ludwig, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Prach, Friedrich, robotnik, Danziger Chaussee (bez numeru).
Raczinski, Aug., murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).
Sauer, Herm., cieśla, Danziger Chaussee (bez numeru).
Schliffke Rudolf, murarz, Danziger Chaussee (bez numeru).

Am Kaisersteg

Schultze, E., Commis, * (Zoppoter Chaussee 1), Am Kaisersteg 1/2.
----------
Bieschke, Jakob, robotnik, Am Kaisersteg 1.
Lippke, Julius, zdun, Am Kaisersteg 1.
Koeth, Max, agent handlowy, Am Kaisersteg 1.
Nürnberg, Johannes, ślusarz, Am Kaisersteg 1.
Poeck, Rudolph, zwrotniczy , Am Kaisersteg 1.
Schlicht, Wilhelm, inwalida, Am Kaisersteg 1.
Serotzki, Johann, robotnik, Am Kaisersteg 1.
Surowski. Johann, robotnik, Am Kaisersteg 1.
----------
Guth, Heinriette, z domu Gorsikowski, wdowa, Am Kaisersteg 2.
Wicht, Ida, z domu Holzgriss, wdowa, Am Kaisersteg 2.

Am Karlsberg.

(Zum Königl. Garten gehörig), Am Karlsberg 1.
Splitt, Franz, robotnik, Am Karlsberg 1.
----------
Gommer Villa, Bruno Marschalk, właściciel hotelu Karlshof †, Am Karlsberg 2.
----------
Günther, Ernst, rentier †, Am Karlsberg 2a.
Fischer, Hulda, panna, nauczyciel szkoły elementarnej, Am Karlsberg 2a.
----------
Katholisches Kirchenhaus (Klosterhaus) †, Am Karlsberg 3.
Jankowski, Rosalie, panna, prasowaczka, Am Karlsberg 3.Radtke, Minna, panna, prasowaczka, Am Karlsberg 3.
Schlaß, Josef, woźnica, Am Karlsberg 3.
----------
Evangel. Volksschule †, Am Karlsberg 4.
Lützow, Karl, dyrektor szkoły, Am Karlsberg 4.
----------
Evang. Pfarre †, Am Karlsberg 5.
Otto, Albert, pastor ewangelicki, Am Karlsberg 5.
----------
Konigl. Garten †, Am Karlsberg 6.
Ritter, Gustav, bileter królewskiego ogrodu na wzgórzu Karlsberg, Am Karlsberg 6.
----------
Dultz, Richard, główny urzędnik gminny, wójt †, Am Karlsberg 7/8. Biuro: Köllner Chaussee 58.
----------
Weist, Paul, murarz i własciciel, * (Am Karlsberg 9a), Am Karlsberg 9/9a.
----------
Schimanski, Ferdinand, pomocnik strażnika więziennego, Am Karlsberg 9.
Szozodrowska, Maria, wdowa, Am Karlsberg 9.
----------
Weist, Paul, murarz i własciciel †, Am Karlsberg 9a.
Bauer, Elisabeth, z domu Radtke, wdowa, Am Karlsberg 9a.
Bobuch, Wilhelm, piekarz, Am Karlsberg 9a.
Dahms, Ida, z domu Tadach, wdowa, Am Karlsberg 9a.
Olschewski, Christian, piekarz, Am Karlsberg 9a.
Schweichler, Friedrich, piekarz, Am Karlsberg 9a.
Sellke, Michael, robotnik, Am Karlsberg 9a.
----------
Demolsky, Gustav, karczmarz †, Am Karlsberg 10/11.

Ernsttal

Kuttenkeuler, T., Kfm., * (Danzig), Ernstthal 1-3.
----------
Weidgen, Baptist, administrator, Ernstthal 1.
----------
Garten, Ernstthal 2.
----------
Hebel, Joseph, kowal, Ernstthal 3.
Pelzer, Heinrich, robotnik, Ernstthal 3.
Quiatkowski, Leo, woźnica, Ernstthal 3.
Witzki, Friedrich, mistrz stolarski, Ernstthal 3.

Friedensschluß

Kumm, Hulda, właścicielka ziemi, * (Pelonken, Dwór VII).
----------
Bollin, Franz, robotnik, Friedensschluß 1.
Dawidowski, Frantz, robotnik, Friedensschluß 1.
Deik, Rosalie, wdowa, robotnica, Friedensschluß 1.
Drewling, Viktor, robotnik, Friedensschluß 1.
Stankowski, Joseph, robotnik, Friedensschluß 1.

Georgstraße

Ackerland und Baustellen (grunty orne i tereny budowlane), Georgstraße 1-7.
----------
Senff, Thusnelda, krawcowa i właścicielka domu, Georgstraße 8.
Hamm, Albertine, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Hamm, Marie, dyplomowany nauczyciel rękodzieła, Georgstraße 8.
Heinrich, Marie, wdowa po profesorze, Georgstraße 8.
Hindenberg, Elise, wdowa, rentier, Georgstraße 8.
Schirmacher, Fritz, rentier, Georgstraße 8.
Senff, Paul, kupiec, Georgstraße 8.
Sudermann, Lisette, panna, rentierka, Georgstraße 8.
----------
Ackerland und Baustellen (grunty orne i tereny budowlane), Georgstraße 9-10.
----------
Briesewitz, Bertha, geb. Schneider, wdowa po kaznodziei †, Georgstraße 11.
Krüger, Malw. i Joseph., rentierzy, Georgstraße 11.
Maul, Eugen, rentier, Georgstraße 11.
Schubath, Marianne, z domu Zienau, modystka, Georgstraße 11.
----------
Harder, Johannes, asystent i właściciel †, Georgstraße 12.
Diesend, Julius, rentier, Georgstraße 12.
Jseke, Otto, rentier, Georgstraße 12.
Loeber, Adolf, oficer pokładowy, Georgstraße 12.
Neumann, Franz, podróżujący w interesach, Georgstraße 12.
----------
Neuban, Georgstraße 13.
----------
Bogatzki, Robert, malarz †, Georgstraße 14.
Grimm, Laura, panna, rentier, Georgstraße 14.
Herzberg, Eugen, starszy nauczyciel w miejskim liceum w Gdańsku, Georgstraße 14.
Klein, Herrmann, rentier, Georgstraße 14.
Remus, Hermann, rentier, Georgstraße 14.
----------
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 15-25.
----------
Steingräber, J. †, rentier, Georgstraße 26.
Bogenschneider, Hermann, rentier, Georgstraße 26.
Guth, Ottilie, rentier, Georgstraße 26.
----------
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 27-29.
----------
Janzen, Julius, kupiec, * (Köllner Chaussee 7), Georgstraße 30.
Foth, Johann, podróżujący w interesach, Georgstraße 30.
Kresin, Auguste,wdowa, rentier, Georgstraße 30.
Mötzen, Emma, wdowa, Rentiere, Georgstraße 30.
Rux, Hugo, kupiec, Georgstraße 30.
Thumann, Georg, kapitan statku, Georgstraße 30.
----------
Ackerland (grunty rolne), Georgstraße 31-33.
----------
v. Zelewska, Leontine, rentier, * (Köllner Chaussee 13), Georgstraße 34-35.
----------
Damps, Franz, stolarz, Georgstraße 34.
Korschanski, Martin, rentier, Georgstraße 34.
Selke, Johannes, robotnik, Georgstraße 34.
----------
Dreier, August, żeglarz, Georgstraße 35.
Hinz Hermann, cieśla, Georgstraße 35.
Huse, Pauline, z domu Ritter, wdowa, praczka, Georgstraße 35.
Patzki, Johannes, zdun, Georgstraße 35.

Kirchenstraße

Straschewski, Karl, sekretarz urzędu i własciciel †, Kirchenstraße 1.
Friedrich, Gust., mistrz obróbki bursztynu, Kirchenstraße 1.
----------
Andersohn, F., Agent, * (Danzig), Kirchenstraße 2.
Butte, Selma, wdowa, Kirchenstraße 2.
Domanski, August, rentier, Kirchenstraße 2.
Kapitki, Hermann, mistrz malarski, w Fa. G. H. Kapitki, Kirchenstraße 2.
Lender, Reinhold, murarz, Kirchenstraße 2.
Schellwien, Ida, krawcowa, Kirchenstraße 2.
Tuch, Max, zegarmistrz, Kirchenstraße 2.
----------
Gärten, Kirchenstraße 3-4.
----------
Bergmann, Paula, panna, właścicielka domu †, Kirchenstraße 5.
Kuhn, Helene, z domu Senoch, wdowa, Kirchenstraße 5.
Meyer, Ernst, inżynier, Kirchenstraße 5.
Mierau, Jakob, rentier, Kirchenstraße 5.
Splittgarb, Otto, mistrz blacharski, handlujący papierem w firmie O. Splittgarb, Kirchenstraße 5.
Surowy, Joseph, emerytowany nauczyciel, Kirchenstraße 5.
----------
Meyer, Hugo, mistrz stolarski i właściciel †, Kirchenstraße 6.
Boecker, Reinhold, pens. Stat.-Vorst., Kirchenstraße 6.
Boecker, Willibald, Dr. med. (8-10; 3-4), Kirchenstraße 6.
Braun, Gustav, kupiec, Kirchenstraße 6.
Fischer, Anastasius, rentier, Kirchenstraße 6.
Hagemann, Oskar, mistrz kominiarski, Kirchenstraße 6.
Kanschus, Heinrich, kupiec, Kirchenstraße 6.
Schubert, Ernst, rentier, Kirchenstraße 6.
----------
Gärten, Kirchenstraße 7-8.
----------
Gehring, Eduard, mistrz ślusarski i właściciel †, Kirchenstraße 9.
Doubberck, Geschwister, Frl., Rentieren, Kirchenstraße 9.
Hellwig, Karl, leśniczy w stanie spoczynku, Kirchenstraße 9.
----------
Ackerland, Kirchenstraße 10-12.
----------
Hallmann, Joseph, szewc i właściciel †, Kirchenstraße 13.
----------
Jaenger, Friedrich, dyrektor szkoły, Kirchenstraße.
Krause, Clemens, nauczyciel, szkoła, Kirchenstraße.
Poddig, Emilie, wdowa, Kirchenstraße (Schulhaus).
Poddig, Johanna, panna, nauczycielka, Kirchenstraße (Schulhaus).
Rückwart, Anton, nauczyciel, Kirchenstraße (Schulhaus).
Szalkowski, Olga, panna, nauczycielka, Kirchenstraße. Schule.
----------
Königl. Gärten, Kirchenstraße 14-16.
----------
Landmann, Ferdinand, rentier, * (Kirchenstraße 17), Kirchenstraße 17-18.
----------
Landmann, Ferdinand, rentier, Kirchenstraße 17.
----------
Groß, Rudolf, emerytowany sekretarz pocztowy, Kirchenstraße 18.
Kunkel, Henriette, wdowa, rentier, Kirchenstraße 18.
v. Masurke, Eduard, rentier, Kirchenstraße 18.
Riegel, Franz, portier, Kirchenstraße 18.
Varchmin, Emil, księgowy w magistracie w stanie spoczynku, Kirchenstraße 18.
Wiese, Martin, królewski okręgowy inspektor szkolny, Kirchenstraße 18.
v. Zelewski, Amalie,wdowa, Rentiere, Kirchenstraße 18.
----------
Pfarrhaus. Kath. Kirchen-Gemeinde, Kirchenstraße.
Klink, Alois, wikariusz, probostwo, Kirchenstraße.
Kryn, Nikolaus, ksiądz (parafia), Kirchenstraße.

Klein Krug.

Ackerland, Klein Krug 1-10.
----------
Czachowski, Johannes, właściciel młyna, * (Zoppoter Chaussee 2), Klein Krug 11.
Knop, Anton, robotnik, Klein Krug 11.
Reschke, Frantz, robotnik, Klein Krug 11.
Widrowski, Josef, robotnik, Klein Krug 11.
Wrenski, August, robotnik, Klein Krug 11.
----------
Kokoscha, August, robotnik i właściciel, * (Klein Krug 13), Klein Krug 12-13.
----------
Hallmann, Johannes, murarz, Klein Krug 12.
Hinzke, Bernhard, murarz, Klein Krug 12.
Neumann, Albert, murarz, Klein Krug 12.
Pirschowski, Johann, robotnik, Klein Krug 12.
Schulz, Willy, murarz, Klein Krug 12.
Wronske, Felix, robotnik, Klein Krug 12.
----------
Kokoscha, August, robotnik i właściciel †, Klein Krug 13.
Haders, Paul, robotnik, Klein Krug 13.
Hinzke, Paul, murarz, Klein Krug 13.
Hirsch, z domu Plinske, robotnica, Klein Krug 13.
Radtke, Johann, kołodziej, Klein Krug 13.
----------
Ackerland, Klein Krug 14-15.
----------
Strebitzki, Albert, właściciel, * (Klein Krug 17), Klein Krug 16-17.
----------
Busch, Anton, robotnik, Klein Krug 16.
Glonki, Johann, robotnik, Klein Krug 16.
Hallmann, Rudolph, robotnik, Klein Krug 16.
Jankowski, Johann, robotnik, Klein Krug 16.
Kaß, Adolph, robotnik, Klein Krug 16.
Rode, Joseph, robotnik, Klein Krug 16.
Schmal, Friedrich, robotnik, Klein Krug 16.
Schwitzkowski, Josef, robotnik, Klein Krug 16.
Strosewski, Friedrich, robotnik, Klein Krug 16.
----------
Strebitzki, Albert, właściciel †, Klein Krug 17.
Böhnke, Julius, czeladnik, Klein Krug 17.
Heimowski, August, robotnik, Klein Krug 17.
Jaschinski, Albert, robotnik, Klein Krug 17.
Lubotzki, Emil, robotnik, Klein Krug 17.
Meier, Albert, robotnik, Klein Krug 17.
----------
Ackerland, Klein Krug 18-19.
----------
Becker, August, straz graniczna (a. D.) i właściciel domu †, Klein Krug 20.
Knag, Max, cieśla, Klein Krug 20.
Knag, Auguste, wdowa, Klein Krug 20.
v. Jutschonka, August, robotnik, Klein Krug 20.
Macholl, Johann, robotnik, Klein Krug 20.
Pikofski, Rudolph, robotnik, Klein Krug 20.
Schirowski, Johann, robotnik, Klein Krug 20.
Westphal, Joh., robotnik, Klein Krug 20.
----------
Biberstein, Zimmermann, * (Zoppot), Klein Krug 21
Hallmann, Adolph, robotnik, Klein Krug 21.
Jankofski, Alexander, murarz, Klein Krug 21.
Kuhlmann, Johann, robotnik, Klein Krug 21.
Nowrotzki, August, robotnik, Klein Krug 21.
Präfke, Frit, mistrz rzeźnicki, Klein Krug 21.
Steindtke, Franz, murarz, Klein Krug 21.
Steindtke, Karl, robotnik, Klein Krug 21.
Steindtke, Karoline, z domu Labudda, wdowa, Klein Krug 21.
Wandtke, Franz, robotnik, Klein Krug 21.
----------
Hinzki, Jakob, wożnica i właściciel †, Klein Krug 22.
Hinzki, Julius, cieśla, Klein Krug 22.
Miotke, Karl, murarz, Klein Krug 22.
----------
Ackerland, Klein Krug 23-25.
----------
Präfke, Eduard, rzeźnik, właściciel †, Klein Krug 26.
Blaschke, Johann, cieśla, Klein Krug 26.Katschikowski, Valentine, robotnica, Klein Krug 26.
----------
Ackerland, Klein Krug 27.
----------
Heine, * (Zoppot), Klein Krug 28-29.
----------
Dirks, Karl, robotnik, Klein Krug 28.
Gohr, Anton, robotnik, Klein Krug 28.
Hinzke, Paul, murarz, Klein Krug 28.
Jisiwantrowski, Johann, robotnik, Klein Krug 28.
Klebba, Anna, wdowa, robotnica, Klein Krug 28.
Pettke, Johann, robotnik, Klein Krug 28.
Totzki, Theodor, robotnik, Klein Krug 28.
----------
Beuke, Albert, robotnik, Klein Krug 29.
Knof, August, robotnik, Klein Krug 29.
Langkowski, Wilhelm, cieśla, Klein Krug 29.
Sengstock, Rudolph, robotnik, Klein Krug 29.
Skomrock, Albert, handlarz drewnem, Klein Krug 29.

Köllner Chaussee

Kgl. Schloß †, Köllner Chaussee.
Orschewski, August, straznik ogrodu, Książęcy Ogród/Park Oliwski.
----------
Dietrich, August, właściciel hotelu †, Köllner Chaussee (Hotel "Waldhäuschen").
----------
Armenhaus, Gemeinde Oliva, Köllner Chaussee 1.
----------
Marschalk, Bruno, właściciel hotelu, (Hotel "Karlshof" †), Köllner Chaussee 2.
----------
Garten, Köllner Chaussee 3.
----------
Janzen, Franz, właściciel †, Köllner Chaussee 4.
Dein, Karl, murarz, Köllner Chaussee 4.
Schwarz, Karl, listonosz, Köllner Chaussee 4.
----------
Garten, Köllner Chaussee 5.
----------
Janzen, Franz, * (Köllner Chaussee 4), Köllner Chaussee 6.
Beck, Johannes, hydraulik, Wohnung Köllner Chaussee 6. Werkstatt 5.
Rahn, Hermann, pomocnik zwrotniczego, Köllner Chaussee 6.
Macholl, robotnik, Köllner Chaussee 6.
Mulks, August, rymarz, Köllner Chaussee 6.
Rompa, Johann, robotnik, Köllner Chaussee 6.
Zacholl, August, listonosz, Köllner Chaussee 6.
----------
Janzen, Julius, właściciel domu †, Köllner Chaussee 7.
Hellwig, wdowa, Köllner Chaussee 7.
Kornjewski, Bernhard, Gef.-Aufs., Köllner Chaussee 7.
Spors, emerytowany nauczyciel, Köllner Chaussee 7.
----------
Schultz A., właściciel †, Köllner Chaussee 8.
Arnold, Ottilie, urzędnik, Köllner Chaussee 8.
Masurke, Alexander, dr med., Köllner Chaussee 8.
----------
Schoeps, Hedwig, z domu Marks, wdowa, właścicielka wytwórni siodeł Carl Schoeps †, Köllner Chaussee 9.
Barendt, Elisabeth, Laura u. Mathilde, panny, rentierki, Köllner Chaussee 9.
Berentz, Lisette z domu Harder, wdowa, rentier, Köllner Chaussee 9.
----------
Geißler, Hermann, właściciel apteki, Segl. priv. Apotheke, i. Fa. H. Geißler †, Köllner Chaussee 10.
----------
Steingräber, J., rentier, * (Georgstraße 26), Köllner Chaussee 11.
Meißner, August, kupiec, Köllner Chaussee 11.
Mittelstädt, z domu v. Kries, wdowa po kapitanie, Köllner Chaussee 11.
----------
Mühle, Marie, z domu Kuttenkeuler, wdowa po kupcu (w Fa: Blottner & Mühle, Königsberg w Pr., Altst. Holzwiesenstraße 7) †, Köllner Chaussee 12.
----------
v. Zelewska, Leontine, rentier i gospodyni domowa †, Köllner Chaussee 13.
Katke, Anton, Dr. med., Köllner Chaussee 13.
Nickel, Robert, rentier, Köllner Chaussee 13.
Spenn, Ludw., emerytowany starszy wachmistrz, Köllner Chaussee 13.
v. Zelewski, Johannes, rentier., Köllner Chaussee 13.
----------
Kroecker, G., Shlossermeister, * (Danzig), Köllner Chaussee 14.
Eisenschmidt, Reinhard, emerytowany nauczyciel, Köllner Chaussee 14.
----------
Wobrock, Edwin, mistrz stolarski †, Köllner Chaussee 15.
Bordihn, Martha, z domu Gasiorowski, wdowa, handlarka materiałami papierniczymi, Köllner Chaussee 15.
Collins, Andreas, mistrz ślusarski, Köllner Chaussee 15.
Ewert, Henriette, rentier, Köllner Chaussee 15.
Gode, Elisabeth, panna, Köllner Chaussee 15.
v. Ranisch, Friederike, z domu v. Below, wdowa po generale von Ranisch, Köllner Chaussee 15.
Witt, Johann, rentier, Köllner Chaussee 15.
----------
Jakubowski, Rosalie, rentier †, Köllner Chaussee 16.
Miethke, Paul, emerytowany urzędnik kolejowy, Köllner Chaussee 16.
Schwan, Karl, mistrz krawiecki, Köllner Chaussee 16.
Tonn, Eugenie, sklep z pasmanterią i drobnym sprzętem domowym, Köllner Chaussee 16.
v. Wiecki, Paul, nauczyciel w szkole podstawowej, Köllner Chaussee 16.
----------
Gartenland, Köllner Chaussee 17-18
----------
Schultz, Albert, emerytowany nauczyciel †, Köllner Chaussee 19.
----------
Ackerland (grunty orne), Köllner Chaussee 20.
----------
Schulz, Albert, mistrz blacharski i mosiężnik (odlewnik mosiądzu) †, Köllner Chaussee 21.
Meier, Elise, cukiernik w fabryce cukierków, Köllner Chaussee 21.
Schmidt Emma, z domu Weinstein, rentierka, Köllner Chaussee 21.
----------
Schubert, Paul, kupiec, * (Köllner Chaussee 24), Köllner Chaussee 22-24.
----------
Behrmann, August, stangret, Köllner Chaussee 22.
Specht, Julius, mistrz stolarski, Köllner Chaussee 22.
----------
Albertzki, Arb., Köllner Chaussee 23.
Marquard, wdowa, Köllner Chaussee 23.
Spinitzki, A., wdowa, Köllner Chaussee 23.
----------
Schubert, Paul, kupiec †, firma "Handel towarami kolonialnymi, metalowymi, materiałami budowlanymi i opałem", Köllner Chaussee 24.
Beyer, Emilie, z domu Boritzki, Rentier, Köllner Chaussee 24.
Schramke, Margarethe, dyrektorka szkoły wyższej dla dziewcząt i szkoły przygotowawczej dla chłopców, Köllner Chaussee 24.
Stumpf, Marie, panna, nauczycielka, Köllner Chaussee 24.
----------
Fox, Theodor, cukiernik †, Köllner Chaussee 25.
Woitzing, Klara, krawcowa, Köllner Chaussee 25.
Zierke, Klara z domu Warsiani, wdowa po urzędniku, Köllner Chaussee 25.
----------
Bechert, Alfred, mistrz rzeźnicki †, Köllner Chaussee 26.
----------
Karweck, Karl, właściciel hotelu, * (Köllner Chaussee 27), Köllner Chaussee 27, 27a, 27b.
----------
Karweck, Karl, właściciel hotelu †, (Karweck's Hotel), Köllner Chaussee 27.
Prinz, Julius, kupiec, Köllner Chaussee 27.
Valtinat, Georg, Dampf-Molkerei, i. Fa. G. Valtinat/Mleczarnia parowa G. Valtinat, Köllner Chaussee 27.
----------
Kockat, Johann, robotnik, Köllner Chaussee 27a.
Kuhlmann, Rosalie, wdowa, Köllner Chaussee 27a.
Müller, Valentin, robotnik, Köllner Chaussee 27a.
Schurowski, Susanne, wdowa, Köllner Chaussee 27a.
----------
Albrecht, Hulda, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Delke, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Ewald, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Kosemund, Amalie, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Kostag, Hermine, wdowa, Köllner Chaussee 27b.
Lebotsky, Josef, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Raschewsky, Peter, robotnik, Köllner Chaussee 27b.
Ruttkowsky, Johann, woźnica, Köllner Chaussee 27b.
----------
Diesend, Julius, rentier, * (Georgstraße 12), Köllner Chaussee 28.
Döhring, Karl, cieśla, Köllner Chaussee 28.
Lewandowski, Samuel, handlarz, Köllner Chaussee 28.
Schröder, August, inwalida, Köllner Chaussee 28.
----------
Klante, Rudolf, mistrz kowalstwa †, Köllner Chaussee 29.
Klante, Joh. z domu Krause, wdowa, rzeźniczka, Köllner Chaussee 29.
Klante, Laura, z domu Lau, wdowa, Köllner Chaussee 29.
----------
Kroll, Carl, kupiec, piekarnia, * (Köllner Chaussee 31), Köllner Chaussee 30-31.
----------
Einfahrt, Köllner Chaussee 30.
----------
Kroll, Carl, kupiec, piekarnia †, Köllner Chaussee 31.
----------
Strehlau, Gustav, kupiec †, Köllner Chaussee 32.
Dimanski, szewc, wdowiec, Köllner Chaussee 32.
Fuchs, August, Gefängniß-Aufseher, Köllner Chaussee 32.
Gillmann, Friedrich, prywaciarz?, Köllner Chaussee 32.
Kopenhagen, E., panna, krawcowa, Köllner Chaussee 32.
Lange, Franz, malarz, Köllner Chaussee 32.
Sawinski, panna, prasowaczka, Köllner Chaussee 32.
Schlacht, Bernhard, zegarmistrz, Köllner Chaussee 32.
Stalinski, Franz, fryzjer, Köllner Chaussee 32.
----------
Frommann, Heinrich, rzeźnik †, Köllner Chaussee 33.
----------
Fast, Eduard, kupiec †, handel detaliczny, i. Fa. H. E. Fast, Köllner Chaussee 34.
----------
Rohde, Adolf, fryzjer, * (Rosengasse 1), Köllner Chausse 35.
Rohde, Adolf, fryzjer, Köllner Chausse 35.
----------
Dahlmann, Julius, właściciel młyna †, Firma J. Dahlmann, Köllner Chaussee 36.
----------
Mühlenteich, Köllner Chaussee 37-40.
----------
John, Albert, właściciel, * (Köllner Chaussee 42), Köllner Chaussee 41-43.
----------
Behlinger, Robert, Rentier, Köllner Chaussee 41.
Dering, August, robotnik, Köllner Chaussee 41.
Küchler Auguste, z domu Grubba, wdowa, Köllner Chaussee 41.
----------
John, Albert, właściciel †, Köllner Chaussee 42.
----------
Braunke, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 43.
Grönkowski, Michael, cieśla - czeladnik, Köllner Chaussee 43.
Hochmuth, Albert, kowal, Köllner Chaussee 43.
Kitowski, August, robotnik, Köllner Chaussee 43.
Kunath, August, inwalida, Köllner Chaussee 43.
Wandtke, Johann, czeladnik murarski, Köllner Chaussee 43.
----------
Ackerland (grunty orne), Köllner Chaussee 44-45.
----------
Büchler, Albert, ogrodnik †, Köllner Chaussee 46.
----------
Ackerland und Gartenland, Köllner Chaussee 47-50.
----------
Büchler, Albert, ogrodnik, * (Köllner Chaussee 46), Köllner Chaussee 51.
Bruhnke, Martin, robotnik, Köllner Chaussee 51.
Katczikowski, Franz, robotnik, Köllner Chaussee 51.
----------
Ackerland, Köllner Chaussee 52-55.
----------
Dahlmann, Julius, właściciel młyna, * (Köllner Chaussee 36), Köllner Chaussee 56.
Regelski, Julius, mistrz piekarski, Köllner Chaussee 56.
----------
Detmers, Paul, własciciel hotelu †, Köllner Chaussee 57.
----------
Gemeinde Oliva †, Köllner Chaussee 58.
Gemeinde und Amtsbureau, urząd gminy, Köllner Chaussee 58.
Królewski Urząd Stanu Cywilnego, Köllner Chaussee 58.
Freitag, Karl, pracownik w urzędzie/woźny, Köllner Chaussee 58.

Ludolphiner Waldweg

Braune, G. Frau, Kfm., * (Danzig), Ludolphiner Waldweg 1-2.
----------
Wrobel, Franz, ogrodnik, Ludolphiner Waldweg 1.
----------
Gommer Villa (zobacz Am Karlsberg 2), Ludolphiner Waldweg 2.
----------
Freyer, August, właściciel, * (Ludolphiner Waldweg 3), Ludolphiner Waldweg 3-4.
----------
Freyer, August, właściciel †, Ludolphiner Waldweg 3.
Bach, z domu Jantowski, wdowa, robotnica, Ludolphiner Waldweg 3.
Minga, Friedrich, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Sarach, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Schapp, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
Trepschick, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 3.
----------
Jeschinski, Johann, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.
Kankofski, z domu Völkner, wdowa, robotnica, Ludolphiner Waldweg 4.
Lettwin, Michel, czeladnik murarski, Ludolphiner Waldweg 4.
Ostrofski, Albert, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.
Ruschewski, August, robotnik, Ludolphiner Waldweg 4.

Ludolphiner Weg.

Stadtkowski, Joh., składownik piwa i szczotkarz, * (Ludolphiner Weg 2), Ludolphiner Weg 1.
Behrendt, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 1.
Garski, murarz, Ludolphiner Weg 1.
Kankowski, Andreas, inwalida, Ludolphiner Weg 1.
Lademann, z domu Jaroschefski, Ludolphiner Weg 1.
Meyer, Adolph, invalida, Ludolphiner Weg 1.
Pettke, z domu Hantel, wdowa, Ludolphiner Weg 1.
Stadtkowski, Joh., mistrz szewski, Ludolphiner Weg 1.
Stadtkowski, Ludwig, mistrz szewski, Ludolphiner Weg 1.
Stangenberg, Karl, inwalida, Ludolphiner Weg 1.
Walter, wdowa, Ludolphiner Weg 1.
----------
Scheffka, Franz, kupiec †, Ludolphiner Weg 2.
Epp, Heinrich, kupiec, Ludolphiner Weg 2.
Kitowski, Fritz, mistrz murarski, Ludolphiner Weg 2.
Michaelis, Bernh. Emil, rentier, Ludolphiner Weg 2.
Neukirch, Klara, z domu Schütz, rentier, Ludolphiner Weg 2.
Stadtkowski, Joh., składownik piwa i szczotkarz, Ludolphiner Weg 2.
Welms, Karl, mistrz krawiecki, Ludolphiner Weg 2.
----------
Derda, Vincent, przedsiębiorca budowlany, * (Ludolphiner Weg 3a), Ludolphiner Weg 3-4.
----------
Alex, wdowa, Ludolphiner Weg 3.
Czeczorzinski, urzędnik podatkowy, Ludolphiner Weg 3.Heinrich Josephine, wdowa po leśniku, Ludolphiner Weg 3.
Krefft, Agathe, panna, rentier, Ludolphiner Weg 3.
Robeck, W, urzędnik pocztowy (naczelnik poczty?) w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 3.
----------
Hinterhaus (wejście od podwórza), Ludolphiner Weg 3a.
Derda, Vincent, przedsiębiorca budowlany †, Ludolphiner Weg 3a.
Matijefski, wdowa, Ludolphiner Weg 3a.
----------
Hinterhaus (wejście od podwórza), Ludolphiner Weg 3b.
Kristleit, wdowa, Ludolphiner Weg 3b.
----------
Dudeck, Edmund, nauczyciel, Ludolphiner Weg 3c.
Hausbrandt, Paul, rentier, Ludolphiner Weg 3c.
Kuhn, Franz, listonosz w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 3c.
Müller, Wilhelm, malarz, Ludolphiner Weg 3c.
Schroeder, Wilhelmine, wdowa po leśniczym, Ludolphiner Weg 3c.
----------
Dirks, Karl, pens. Gensdarm, Ludolphiner Weg 4.
Ebert, Dorothea, nauczyciel, wdowa, Ludolphiner Weg 4.
Hattorf, Theodor, emerytowany nauczyciel, Ludolphiner Weg 4.
Seekoll, Johann, strażnik więzienny, Ludolphiner Weg 4.
----------
Schubert, Paul, kupiec, * (Köllner Chaussee 24), Ludolphiner Weg 5-6.
----------
Budwig, Karl, pens. Steuer-Auff., Ludolphiner Weg 5.
Goebel, Heinrich, diakon kościoła ewangelickiego w stanie spoczynku, Ludolphiner Weg 5.
Scheffler, Bernhard, rentier, Ludolphiner Weg 5.
----------
Kuhn, Bertha, z domu Abschak, wdowa po poczmistrzu, Ludolphiner Weg 6.
Matz, Ernst, aspirant oddziału, Ludolphiner Weg 6.
Schnell, Emil, pomocnik strażnika więziennego, Ludolphiner Weg 6.
----------
Hofmeister, Bertha, wdowa po malarzu, * (Ludolphiner Weg 7), Ludolphiner Weg 7, 7a.
----------
Bartsch, Ferdinand, pens. Oberauff., Ludolphiner Weg 7.
Hofmeister, Bertha, wdowa po malarzu, Ludolphiner Weg 7.
Radtke, Wilhelmine, z domu Bartsch, wdowa, krawcowa, Ludolphiner Weg 7.
----------
(Wohn. f. Sommergäst.), Ludolphiner Weg 7a.
----------
Bieschke, Karl, Zimmermann u. Eigenth., * (Ludolphiner Weg 8), Ludolphiner Weg 8, 8a.
----------
Bieschke, Karl, Zimmermann u. Eigenth. †, Ludolphiner Weg 8.
Dorn, R. Ww., Ludolphiner Weg 8.
Müller, A., pens. Gerichtsvollzieher, Ludolphiner Weg 8.
Voß, Bertha, hafciarka i krawcowa, Ludolphiner Weg 8.
Voß, K., pens. Haupt-Zoll-Amst-Assistent, Ludolphiner Weg 8.
----------
Michaelis, Emil, cukiernik, Ludolphiner Weg 8a.
Kuschel, Rudolf, domokrążca, Ludolphiner Weg 8a.
----------
Plieth, Theophil, emerytowany konwojent pocztowy †, Ludolphiner Weg 9.
Bertram, Johann, garncarz, Ludolphiner Weg 9.
Bork, Rudolf, stolarz okrętowy, Ludolphiner Weg 9.
Dettlaff, Veronika, z domu Treppa, robotnica, Ludolphiner Weg 9.
Felske, A., ślusarz, Ludolphiner Weg 9.
Gogowski, August, konduktor, Ludolphiner Weg 9.
Riechert, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 9.
----------
Biegus, Friedrich, murarz i właściciel †, Ludolphiner Weg 10.
Bork, Rudolph, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
Fenske, Emil, ślusarz, Ludolphiner Weg 10.
Hinz, Joseph, murarz, Ludolphiner Weg 10.
Jetke, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
Schimanski, Franz, murarz, Ludolphiner Weg 10.
Scurowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 10.
----------
Labuhn, Johann, emerytowany dróżnik i właściciel †, Ludolphiner Weg 11.
Fularczyk, Michael, murarz, Ludolphiner Weg 11.
Fürst, Eduard, rentier, Ludolphiner Weg 11.
Maronke, August, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Maronke, Frauz, czeladnik, Ludolphiner Weg 11.
Miotke, Paul, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Miotke, Rudolph, robotnik, Ludolphiner Weg 11.
Reich, Emil, maszynista, Ludolphiner Weg 11.
----------
Fularczyk, Michael, murarz, * (Ludolphiner Weg 11), (Im Bau begriffen), Ludolphiner Weg 11a.
----------
Fularczyk, Franz, wykonawca robót budowlanych, * (Ludolphiner Weg 12a), Ludolphiner Weg 12, 12a.
----------
Ewald, Paul, cieśla, Ludolphiner Weg 12.
Grunau, Reinhold, leśniczy, Ludolphiner Weg 12.
Hubrich, Benjamin, kowal, Ludolphiner Weg 12.
Rutz, Bernhard, cieśla, Ludolphiner Weg 12.
Seitz, August, czeladnik murarski, Ludolphiner Weg 12.
----------
Fularczyk, Franz, wykonawca robót budowlanych †, Ludolphiner Weg 12a.
----------
Tribuhl, Karl, murarz †, Ludolphiner Weg 13.
Dietrich, Karl, murarz, Ludolphiner Weg 13.
Heckendorf, Gustav, robotnik, Ludolphiner Weg 13.
Klawikowski, Marianne, z domu Zimmermann, robotnica, wdowa, Ludolphiner Weg 13.
----------
Pranschke, Franz, kamieniarz, Ludolphiner Weg 14.
----------
Angelowski, August, murarz, * (Ludolphiner Weg 15), Ludolphiner Weg 15, 15a.
----------
Angelowski, August, murarz †, Ludolphiner Weg 15.
Kunikowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Kusznitzki, Wilhelm, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Kutschmer, Fritz, kowal, Ludolphiner Weg 15.
Lemke, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Pusch, Karl, kowal, Ludolphiner Weg 15.
Retzke, Eduard, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Ruschefski, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
Tietz, Wilhelm, stolarz, Ludolphiner Weg 15.
Treder, Theodor, robotnik, Ludolphiner Weg 15.
----------
Biegus, Martin, robotnik, Ludolphiner Weg 15a.
Grenkowski, August, murarz, Ludolphiner Weg 15a.
----------
Pulczynski, Aug., ogrodnik i właściciel ogrodnictwa, * (Ludolphiner Weg 16), Ludolphiner Weg 16-17.
----------
Pulczynski, Aug., ogrodnik i właściciel ogrodnictwa †, Ludolphiner Weg 16.
Anis, Valentin, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
Czyganowski, Theodor, murarz, Ludolphiner Weg 16.
Kornelius, Johann, marynarz, Ludolphiner Weg 16.
Macholl, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
Strelkowski, Joseph, robotnik, Ludolphiner Weg 16.
----------
Jaschinski, Vittor, cieśla, Ludolphiner Weg 17.
Kreft, Johann, stolarz, Ludolphiner Weg 17.
Kuhlmann, Rosalie, z domu Quidzinski, robotnica, wdowa, Ludolphiner Weg 17.
Malz, Franz., panna, przysięgła położna, Ludolphiner Weg 17.
Plenikowski, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Stobbe, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Tribull, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 17.
Wendt, Joh., majster w warsztacie młynarskim, Ludolphiner Weg 17.
----------
Buchowski, Theodor, murarz i właściciel domu †, Ludolphiner Weg 18.
Burdenski, Wilhelm, krawiec, Ludolphiner Weg 18.
Getke, August, robotnik, Ludolphiner Weg 18.
Ketelhut, Wilhelm, pracownik kolei, Ludolphiner Weg 18.
Orschewski, Paul, szewc, Ludolphiner Weg 18.
Petrunski, Bernhard, robotnik, Ludolphiner Weg 18.
----------
Obalsky, Albert, cieśla i właściciel †, Ludolphiner Weg 19.
Gierke, Hermann, pens. Weichenst., Ludolphiner Weg 19.
Hebel geb. Brisinski, wdowa, Ludolphiner Weg 19.
Jankowski, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 19.
Kuhl, Ludwig, robotnik, Ludolphiner Weg 19.
Pohnke, Johann, murarz, Ludolphiner Weg 19.
----------
Kitowski, Franz, zdun i właściciel †, Ludolphiner Weg 20.
Kitowski, Johann, murarz, Ludolphiner Weg 20.
Odewald, Franz, robotnik, Ludolphiner Weg 20.
----------
Albertzki, Paul, murarz †, Ludolphiner Weg 20a.
Kalisch, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 20a.
Rutkowski, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 20a.
Ziemann, August, Ludolphiner Weg 20a.
----------
Bauftellen, Ludolphiner Weg 21-23.
----------
Kunna, Albert, furman i własciciel †, Ludolphiner Weg 24.
Seidler, August, robotnik, Ludolphiner Weg 24.
Westphal, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 24.
----------
Goerz, * (Zoppot), Ludolphiner Weg 25.
Block, Hermann, cieśla, Ludolphiner Weg 25.
Felski, Aleksander, Zimmerges., Ludolphiner Weg 25.
Laschewski, Karl, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
Lipinski, August, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
Nötzel, Joseph, czeladnik, Ludolphiner Weg 25.
Pollack, Joseph, robotnik, Ludolphiner Weg 25.
Wegner, August, murarz, Ludolphiner Weg 25.
Woitikewitz, Marie, robotnica, Ludolphiner Weg 25.
----------
Garten, Ludolphiner Weg 26.
----------
Ehlert, Adolf, właściciel, * (Ludolphiner Weg 27), Ludolphiner Weg 27, 27a.
----------
Ehlert, Adolf, właściciel †, Ludolphiner Weg 27.
Kuftack, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
Lange, Anton, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
Schoerowski, Otto, robotnik, Ludolphiner Weg 27.
----------
Block, Johann, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Katscher, Ferdinand, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Klebba, August, robotnik, Ludolphiner Weg 27a.
Kunkel, Karoline, z domuTokarski, wdowa, Ludolphiner Weg 27a.
Liedtke, Heinrich, robotnik., Ludolphiner Weg 27a.
----------
Petrinski, August, furman, właściciel †, Ludolphiner Weg 29.
Hebel, August, robotnik, Ludolphiner Weg 29.
Marquardt, Friedr., robotnik, Ludolphiner Weg 29.
Meißner, Friedrich, robotnik, Ludolphiner Weg 29.

Mühlenhof

Ackerland (grunty orne), Mühlenhof 1.
----------
Kumm, Hulda, właścicielka ziemi, * (Pelonken, Dwór VII), Mühlenhof 2-3.
----------
Arndt, Johann, robotnik, Mühlenhof 2.
Bantewitz, Anton, robotnik, Mühlenhof 2.
Bieschkowski, Johann, rządca, Mühlenhof 2.
Reßler, Friedrich, marynarz, Mühlenhof 2.
----------
Mosa, Franz, robotnik, Mühlenhof 3.
Paschke, Johann, robotnik, Mühlenhof 3.
----------
Fürstenberg, Kfm., * (Danzig, Langgasse), Mühlenhof 4-5.
----------
Balitzki, Jakob, robotnik, Mühlenhof 4.
Jaroschke, Heinrich, robotnik, Mühlenhof 4.
Pioch, Heinrich, robotnik, Mühlenhof 4.
Tokarski, Michael, robotnik, Mühlenhof 4.
----------
Krause Johann, robotnik, Mühlenhof 5.
Roggatz, August, dzierżawca dworu, Mühlenhof 5.
Scheel, Hermann, robotnik, Mühlenhof 5.

Pelonken I Hof

Höcherl, Aloysius, rentier, właściciel †, Pelonken, Dwór I. 1.
----------
Garten, Pelonken, Dwór I. 2.
----------
Ladzig, Olga, z domu Perschau, wdowa, rentier, właścicielka †, Pelonken, Dwór I. 3.
Horn, Julius, leśniczy w stanie spoczynku, Pelonken, Dwór I. 3.
Reiske, Sophie, z domu Brückner, wdowa, Pelonken, Dwór I. 3.
----------
Neubau, Pelonken, Dwór I. 4.
----------
Danneil, Friedrich, właściciel †, Pelonken, Dwór I. 5.
Priem, Adolph, leśniczy, Pelonken, Dwór I. 5.
----------
Garten, Pelonken, Dwór I. 6-8.
----------
Preuß, Heinrich, właściciel †, Pelonken, Dwór I. 9.
Kapitki, Veronika, z domu Weichbrot, wdowa, Pelonken, Dwór I. 9.
Ohl, Johann, invalida, Pelonken, Dwór I. 9.
Rischek, Leo, zwrotniczy, Pelonken, Dwór I. 9.
Schibjerowski, Hermann, czeladnik ciesielski, Pelonken, Dwór I. 9.
Skotzki, Johann, marynarz, Pelonken, Dwór I. 9.
Wach, Hermann, emerytowany pracownik straży granicznej, Pelonken, Dwór I. 9.
Weitz, Karl, handlarz, Pelonken, Dwór I. 9.
----------
Ackerland (grunty orne), Pelonken, Dwór I. 10-14.
----------
Tavernier, Gustav, mistrz stolarstwa †, Pelonken, Dwór I. 15.
Bartikowski, Emma, panna, Pelonken, Dwór I. 15.

Pelonken II Hof

Armenanstalt der Stadt Danzig. Privatstiftung in Verwaltung der Stadtgemeinde Danzig. Pelonken, Dwór II.
Collins, Heinrich, główny inspektor Armenanstalt, Pelonken, Dwór II.
Petz, Theod., Inspektor przytułku dla ubogich, Pelonken, Dwór II.
Bieschke Joseph, woźnica, Pelonken, Dwór II.
Schimikowski, Jakob, woźnica, Pelonken, Dwór II.

Pelonken III Hof

Kinderhaus, Privatstiftung in Verwaltung der Stadtgemeinde Danzig, Pelonken, Dwór III.
Rux, Hermann, inspektor Domu Dziecka, Pelonken, Dwór III.
----------
Pirwass, Henr., panna, nauczycielka, Pelonken, Dwór III. 3.Pelonken IV Hof

Prochnow, Adolph, właściciel cegielni, (Pelonken, Dwór IV. 1), Pelonken, Dwór IV. 1-4.
----------
Prochnow, Adolph, właściciel cegielni †, Pelonken, Dwór IV. 1.
----------
Angelowski, Friedrich, ogrodnik, Pelonken, Dwór IV. 2.
Pionka, Julius, woźnica, Pelonken, Dwór IV. 2.
----------
Bresinski, Rudolph, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 3 (cegielnia).
Daus, Gottfried, mistrz murarski, Pelonken, Dwór IV. 3 (cegielnia).
----------
Jankowski, Adolph, robotnik, Pelonfen, Dwór IV. 4.
Kankowski, August, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Labudda, Albert i Richard, robotnicy, Pelonken, Dwór IV. 4.
Lawrenz, Johann, pracownik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Markull, Gustav, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Markull, Jul., robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Schulz, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.
Wikowski, Friedrich, robotnik, Pelonken, Dwór IV. 4.

Pelonken V Hof

Franke, Rudolf, Major w stanie spoczynku †, Pelonken, Dwór V.
Biedermann, Robert, woźnica, Pelonken, Dwór V.
von Foerster, Bertha, rentier, Pelonken, Dwór V.
Malleck, Josef, najemca, Pelonken, Dwór V.
v. Schwichow, panna, rentierka, Pelonken, Dwór V.

Pelonken VI Hof

Kumm, Hulda, właścicielka ziemi, * (Pelonken, Dwór VII), Pelonken, Dwór VI.
Arb.-Häufer:
Bieschkowski, Franz, murarz, Pelonkent, Dwór VI.
Gast, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Liwanczyck, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Moews, Andreas, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Remischke, Johann, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Richter, Anton, palacz, Pelonken, Dwór VI.
Stein, Jakob, rentier, Pelonken, Dwór VI.
Trelkowski, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Tribul, Karl, murarz, Pelonken, Dwór VI.
Uhlenberg, Valentin, robotnik, Pelonken, Dwór VI.
Wichert, August, murarz, Pelonken, Dwór VI.
----------
Städtisches Baufferwerk †, Pelonken, Dwór VI.
Rosomm, Hermann, maszynista, Pelonken, Dwór VI.

Pelonken VII Hof

Kumm, Hulda, właścicielka ziemi †, Pelonken, Dwór VII. Rezydencja.
Arb.-Häufer:
Gurski, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Hinz, Joseph, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Natschke, Jacob, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Pioch, August, woźnica, Pelonken, Dwór VII.
Pulczyinski, Valentin, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Richert, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Stangora, Michael, ochmistrz, Pelonken, Dwór VII.
Steffanowski, Albert, robotnik, Pelonken, Dwór VII.
Stobbe, Franz, robotnik, Pelonken, Dwór VII.

Pelonker Straße

Stellmacher-Werkstalt, Pelonker Straße 1.
----------
Garten, Pelonker Straße 2.
----------
Gommer-Villa, Pelonker Straße 3.
----------
Majewski, Eduard, kupiec †, Pelonker Straße 3a.
----------
Knop, Johannes, mistrz introligatorski †, Pelonker Straße 4.
v. Paulis, z domu v. Minchoff, wdowa, Pelonker Straße 4.
Schaberau, Eduard, rentier, Pelonker Straße 4.
----------
Saltzmann, Olga, Rentiere, * (Danzig), Pelonker Straße 5.
Grubba, Anton, robotnik, Pelonker Straße 5.
Mews, Ludwig, robotnik, Pelonker Straße 5.
Schröder, Emma, praczka, Pelonker Straße 5.
Spenitzki, Joh., czeladnik ciesielski, Pelonker Straße 5.
----------
Gommer-Villa, (Saltzmann, Olga, * Danzig), Pelonker Straße 6.
----------
Saltzmann, Olga, * (Danzig), Pelonker Straße 7.
Hildebrandt, Jeanette, rentier, Pelonker Straße 7.
----------
Fox, Theodor, cukiernik, * (Köllner Chaussee 25), Pelonker Straße 8.
Czibrowski, Elisabeth, Rentier, Pelonker Straße 8.
Schimikowski, Jakob, piekarz, Pelonker Straße 8.
----------
Schulz, Hermine, właścicielka, * (Pelonker Straße 9), Pelonker Straße 9-10.
----------
Schulz, Hermine, właścicielka †, Pelonker Straße 9.
Werner, Friedrich, mistrz rzeźnicki, Pelonker Straße 9.
----------
Albrecht, Adolph, robotnik, Pelonker Straße 10.
Czerwinski, Gustav, robotnik, Pelonker Straße 10.
Müller, z domu Sawatzki, wdowa, Pelonker Straße 10.
Pompese, Karl, robotnik, Pelonker Straße 10.
Preuß, z domu Pranschke, wdowa, Pelonker Straße 10.
----------
Hofplatz, Pelonker Straße 11.
----------
Klamandt, Friedrich, właściciel †, Pelonker Straße 12.
Albrecht, Anna, z domu Wangler, wdowa, Pelonker Straße 12.
Pewinski, wdowa, Pelonker Straße 12.
Posanski, Karl, murarz, Pelonker Straße 12.
----------
Studti, Karl, rentier †, Pelonker Straße 12a.
Böhnke, A, skarbnik kasy miejskiej w stanie spoczynku, Pelonker Straße 12a.
Lang, Adolf, dyrektor muzyczny, Pelonker Straße 12a.
Studti, Marie, rentierka, Pelonker Straße 12a.
----------
Tavernier, Gustav, mistrz stolarstwa, * (Pelonker Straße 15 - zobacz Pelonken, Dwór 1. 15), Pelonker Straße 13-15.
----------
Dorow, Johann, emeryt pocztowy, Pelonker Straße 13.
Gronau, Susanne, wdowa, Pelonker Straße 13.
Hinz, Heinrich, czeladnik ciesielski, Pelonker Straße 13.
Müller, August, cieśla, Pelonker Straße 13.
Retzke, Julius, cieśla, Pelonker Straße 13.
Sawatzki, Josef, murarz, Pelonker Straße 13.
----------
Borkowski, Johann, woźnica, Pelonker Straße 14.
Fechner, Eduard, marynarz, Pelonker Straße 14.
Passke, Anna, z domu Treder, wdowa, Pelonker Straße 14.
Preuß, Johann, robotnik, Pelonker Straße 14.
----------
Tavernier, Gustav, mistrz stolarstwa †, Pelonker Straße 15.
Tavernier, Rosalie, z domu Gronau, wdowa, rentier, Pelonker Straße 15.
----------
Ackerland (grunty orne), Pelonker Straße 16-27.
----------
Leber, Ferdinand, malarz i właściciel, * (Pelonker Straße 29), Pelonker Straße 28-32.
----------
Wichert, Johann, robotnik, Pelonker Straße 28.
Steffanowski, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 28.
----------
Leber, Ferdinand, malarz i właściciel †, Pelonker Straße 29.
Merchel, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 29.
Proch, Karl, robotnik, Pelonker Straße 29.
----------
Annoff, Franz, robotnik, Pelonker Straße 30.
Bennarick, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 30.
Lettwin, August, robotnik, Pelonker Straße 30.
----------
Flemming, Johann, robotnik, Pelonker Straße 31.
Janzen, Valentin, robotnik, Pelonker Straße 31.
Kankowski, Heinrich, inwalida, Pelonker Straße 31.
Totzki, Rudolph, robotnik, Pelonker Straße 31.
----------
Eichholz, Anna, z domu Krause, wdowa, kupiec, Pelonker Straße 32.
Hilla Albert, robotnik, Pelonker Straße 32.
Sied, Wilhelm, robotnik, Pelonker Straße 32.
----------
Wittkowski, Anton, właściciel †, Pelonker Straße 33.
Drews, Anna, wdowa., Pelonker Straße 33.
Jablonski, Marie, wdowa, Pelonker Straße 33.
Junski, Elisabeth, wdowa, Pelonker Straße 33.
Pioch, Ottilie, wdowa, Pelonker Straße 33.
Rutkowski, Anna, wdowa, Pelonker Straße 33.
Sengstock, Herrmann, robotnik, Pelonker Straße 33.
Sied Julianna, wdowa, Pelonker Straße 33.
----------
Römer, Paul, mistrz piekarski, * (Pelonker Straße 35), Pelonker Straße 34-36.
----------
Eichholz, Emil, ogrodnik, Pelonker Straße 34.
Kummer, Alexander, robotnik, Pelonker Straße 34.
----------
Römer, Paul, mistrz piekarski, Pelonker Straße 35.
----------
Dampz, Joseph, robotnik, Pelonker Straße 36.
Wichert, Fritz, robotnik, Pelonker Straße 36.
----------
Kober, Laura, wdowa, właścicielka domu, * (Pelonker Straße 38), Pelonker Straße 37-39.
----------
Hilla, Adolph, robotnik, Pelonker Straße 37.
----------
Kober, Laura, wdowa, właścicielka domu †, Pelonker Straße 38.
Bohl, Emil, szynkarz, Pelonker Straße 38.
----------
Barlowski, Helene, wdowa, robotnica, Pelonker Straße 39.
Sarotzki, Franz, robotnik, Pelonker Straße 39.

Rosengassee

Karpinski, Anna, z domu Schlicht, właścicielka †, Rosengasse 1.
Passke, Joseph, kowal, Rosengasse 1.
Rohde, Adolf, fryzjer, Köllner Chausse 35, mieszkanie prywatne, Rosengasse 1.
Rosenthal, Christianna, z domu Glaß, wdowa, Rosengasse 1.
Sezesny, Emil, kupiec, Rosengasse 1.
Tilly, Franz, zdun, Rosengasse 1.
Zilski, August, rentier, Rosengasse 1.
----------
Fritsch, Oskar, malarz, właściciel †, Rosengasse 2.
----------
Harder, Johannes, nauczyciel †, Rosengasse 3/4.
----------
Höberlein, Charlotte, z domu Lübeck, wdowa i właścicielka domu, * (Rosengasse 6), Rosengasse 5-6.
----------
Grau, Gustav, szewc, Rosengasse 5.
Rebinski, Gustav, murarz, Rosengasse 5.
Tilly, Ernst, murarz, Rosengasse 5.
Tilly, Otto, szklarz, Rosengasse 5.
----------
Höberlein, Charlotte, z domu Lübeck, wdowa i właścicielka domu †, Rosengasse 6.
Leschinski, Friedrich, robotnik, Rosengasse 6.
Natschke, Anna, wdowa, opiekunka, Rosengasse 6.
Weichbrodt, August, murarz, Rosengasse 6.
----------
Karpinski, Anna, z domu Schlicht, właścicielka, * (Rosengasse 1), Rosengasse 7-8.
----------
Beetz, Adolph, cieśla, Rosengasse 7.
Kontrowitz, Marie, z domu Neumann, wdowa, Rosengasse 7.
Letznow, Ida, z domu Kreft, wdowa, Rosengasse 7.
Neidhardt, Anton, cieśla, Rosengasse 7.
Woit, Wilhelm, robotnik, Rosengasse 7.
----------
Ewald, Rudolph, robotnik, Rosengasse 8.
Kon, Albert, robotnik, Rosengasse 8.
Küchler, August, robotnik, Rosengasse 8.
Labudda, Joseph, czeladnik murarski, Rosengasse 8.
Ptach, Constanzia, z domu Pohnke, wdowa, Rosengasse 8.
----------
(Z. Pfarrhause gehör.), Rosengasse 9.
Kitowski, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
Kunnart, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
Labudda, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9.
Meyer, Agathe, wdowa, Rosengasse 9.
Orlowski, Josephine, wdowa, Rosengasse 9.
Richert, Joseph, robotnik, Rosengasse 9.
Weidt, Wilhelmine, wdowa, Rosengasse 9.
Zimmerling, Anna, wdowa, Rosengasse 9.
----------
Kämmerer, Rudolf, rentier, * (Rosengasse 11), Rosengasse 10.
Engelkowski, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
Letznow, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
Hochmuth, Jakob, stróż nocny, Rosengasse 10.
Noetzel, Johann, robotnik, Rosengasse 10.
----------
(Rübenhammer), Rosengasse 11.
Kämmerer, Rudolf, rentier, Rosengasse 11.
----------
(Rübenhammer), Rosengasse 12.
Hochmuth, Mathilde, właścicielka †, Rosengasse 12.
Hochmuth, Karl, urzędnik, Rosengasse 12.
Hochmuth, Friedrich, kowal, Rosengasse 12.
Hochmuth, Ludwig, kowal, Rosengasse 12.
----------
Napromski, Lydia, z domu Schumann, wdowa, * (Rosengasse 15), Rosengasse 13-15.
----------
(Mormonenschlößchen), Rosengasse 13.
Claaßen, Adolf, Rentier, Rosengasse 13.
v. Kries, Elisabeth, rentier, Rosengasse 13.
Mittelstädt, Minna, z domu v. Kries, rentier, Rosengasse 13.
Nagorsni, August, emerytowany urzędnik, Rosengasse 13.
Teske, Meta, wdowa, Rosengasse 13.
----------
von Bockelmann, Albrecht, nauczyciel gimnazjalny, Rosengasse 14.
----------
Napromski, Lydia, z domu Schumann, wdowa †, Rosengasse 15.
Schumann, Ernst, pisarz urzędowy, Rosengasse 15.
Simonis Adelheid, rentierka, Rosengasse 15.
----------
Kgl. Regierung, Forstfiskus †, Rosengasse 16.
Forsthaus, Oberförsterei, Rosengasse 16.
Danz, Rudolf, królewski leśniczy, Rosengasse 16.
----------
Thoma, Aleksander, kapitan w stanie spoczynku †, Rosengasse 17.
Koslowski, Marie, wdowa, Rosengasse 17.
Pellatz, Anna, panna, Rosengasse 17.
----------
Czelinski, Hermann, właściciel †, Rosengasse 18.
Clös, Heinrich, inspektor d/s drewna, Rosengasse 18.
Gutsche, August, rentier, Rosengasse 18.
Hannemann, Johanna, wdowa, Rosengasse 18.
----------
Prohl, H., * (Danzig), Rosengasse 19.
Baumann, Johann, robotnik, Rosengasse 19.
Kunikowski, Viktor, murarz, Rosengasse 19.
Lunitz, wdowa po zakrystianie, Rosengasse 19.
Mischke, Johann, robotnik, Rosengasse 19.
Mortzfeld, Otto, hurtowa sprzedaż napojów i żywności, Rosengasse 19.Richert, Albert, robotnik, Rosengasse 19.
Sonnemann, August, murarz, Rosengasse 19.
Staroß, Mathilde, wdowa, Rosengasse 19.
----------
Harries, Heinrich, mistrz bednarstwa i właściciel domu †, Rosengasse 20.
Brandt, Rudolph, murarz, Rosengasse 20.
Gurski, Marie i Martha, krawcowe, Rosengasse 20.
Hochmuth, Julius, praca w stoczni, Rosengasse 20.
Lehmann, Ernst, listonosz, Rosengasse 20.
Teske, Elvire, panna, Rosengasse 20.
----------
Meyer, Fritz, właściciel, * (Rosengasse 21), Rosengasse 21-22.
----------
Meyer, Fritz, właściciel †, Rosengasse 21.
Ptach, Mathilde, wdowa, Rosengasse 21.
----------
Hallmann, Julia, wdowa, Rosengasse 22.
Heinewski, Albert, robotnik, Rosengasse 22.
Hochmuth, Albert, ślusarz, Rosengasse 22.
Hohmann, szewc, Rosengasse 22.
Koi, Florentine, wdowa, Rosengasse 22.
Labudda, Franz, murarz, Rosengasse 22.
Splitt, Adolph, szewc, Rosengasse 22.
Stöpski, Johann, cieśla, Rosengasse 22.
Wroblewski, Robert, marynarz, Rosengasse 22.
----------
Melowski, Johann, właściciel, * (Rosengasse 23), Rosengasse 23-24.
----------
Melowski, Johann, właściciel †, Rosengasse 23.
Blum, Karl, żeglarz, Rosengasse 23.
Grubba, Franz, cieśla, Rosengasse 23.
Kreft, Albert, robotnik, Rosengasse 23.
Lademann, Karl, murarz, Rosengasse 23.
Lademann, Karl, marynarz, Rosengasse 23.
Walter, Friedrich, marynarz, Rosengasse 23.
Zacholl, Johann, cieśla, Rosengasse 23.
Ziemann, Johann, cieśla, Rosengasse 23.
----------
Gombiewski, Johann, stróż nocny, Rosengasse 24.
Kopanski, Emil, robotnik, Rosengasse 24.
Litza, Karl, invalida, Rosengasse 24.
Roschewski, Julius, murarz, Rosengasse 24.
Spialski, Maria, położna (akuszerka), Rosengasse 24.
Witzonn, Paula, wdowa, Rosengasse 24.

Schäfereier Weg

Senkpiel, Moritz, właściciel dworu †, Schäfereier Weg 1.
----------
Barduhn, Joseph, tartacznik, Schäfereier Weg 2.
----------
Schwolow, Bernhard, właściciel młyna i cegielni, * (Schäfereier Weg 4), Schäfereier Weg 3-7.
----------
Hebel, Johann, robotnik, Schäfereier Weg 3.
Witt, Wilhelm, robotnik, Schäfereier Weg 3.
----------
Schwolow, Bernhard, właściciel młyna i cegielni †, Schäfereier Weg 4.
----------
Garten, Schäfereier Weg 5.
----------
Schankin, Karl, cieśla, Schäfereier Weg 6.
----------
Kolodzieczyk, Josef, robotnik, Schäfereier Weg 7.
Kresin, Ferdinand, robotnik, Schäfereier Weg 7.

Schwabenthal

Kuttenkeuler, T., Kfm., * (Danzig), Schwabenthal 1-4.
----------
Mrozek, Hugo, administrator, Schwabenthal 1.
Rohroff, Johann, ochmistrz, Schwabenthal 1.
Thymian, Otto, karczmarz, Schwabenthal 1.
----------
Ewald, Rudolph, robotnik, Schwabenthal 2.
Hubrich, Albert, kowal, Schwabenthal 2.
Pichowski, August, robotnik, Schwabenthal 2.
----------
Reschkowski, August, robotnik, Schwabenthal 3.
----------
Dahms, Rosalie, wdowa., Schwabenthal 4.
Giesler, Friedrich, kowal, Schwabenthal 4.
Pinunski, Marianne, wdowa, Schwabenthal 4.

Seestraße

Salzmann Marie, panna, właścicielka ziemska †, Seestraße 1-2.
----------
Kgl. Hilfs-Gefängn.-Instizfiskus, Seestraße 3, 3a.
----------
Möncher, Franz, inspektor więzienia, Seestraße 3a.
----------
Ackerland (grunty orne), Seestraße 4-11.
----------
Czachowski, Johannes, właściciel młyna, * (Zoppoter Chaussee 2), Seestraße 12.
Damms, August, robotnik, Seestraße 12.
Dargatz, Albert, robotnik, Seestraße 12.
Mroch, Franz, robotnik, Seestraße 12.
Pieper, Johann, robotnik, Seestraße 12.
Richert, Albert, robotnik, Seestraße 12.
Skerke, Joseph, robotnik, Seestraße 12.
Zander, Paul, robotnik, Seestraße 12.
----------
Ackerland (grunty orne), Seestraße 13-20.
----------
Salzmann Marie, panna, właścicielka ziemska, * (Seestraße 1-2), Seestraße 21-22.
----------
Block, Julius, robotnik, Seestraße 21.
Jankowski, August, robotnik, Seestraße 21.
Jaskulski, August, robotnik, Seestraße 21.
Müller, Anton, robotnik, Seestraße 21.
----------
Henowski, Franz, robotnik, Seestraße 22.
Probst, Frit, cukiernik?, Seestraße 22.
Rutowski, Josef, mistrz szewski, Seestraße 22.
Schwittowski, Anna, wdowa, Seestraße 22.

Strauchmühle

Hintzmann, Karl, właściciel młyna i handel pstrągami †, Strauchmühle 3.
Labudda, Franz, robotnik, Strauchmühle.
Liedtke, Julius, robotnik, Strauchmühle.
Okrey, Franz, robotnik, Strauchmühle.
Straube, Alexander, piekarz, Strauchmühle.

Zoppoter Chausse

Baumert, Paul, kunst- u. Handelsgärtner, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Benicke, Otto, kapitan statku, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Eickhoff, główny inspektor administracyjny, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Krause, kapitan w stanie spoczynku, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
Stenzel, Joh., wdowa, Zoppoter Chaussee. Villa Baumert.
----------
Joost, Johanna i Marie, sklep spożywczy †, Zoppoter Chaussee 1.
----------
Czachowski, Johannes, właściciel młyna †, i. Fa. J. T. Czachowski, Zoppoter Chaussee 2.
----------
Garten, Zoppoter Chaussee 3.
----------
Conrad, Paul, kupiec, destylarnia †, Zoppoter Chaussee 4.
----------
Ackerland (grunty orne), Zoppoter Chaussee 5-29.
----------
Ebert, Eduard, właściciel hotelu †, Thierfeld's Hotel, Zoppoter Chaussee 30.
Thierfeld's Hotel, właściciel Eduard Ebert, Zoppoter Chaussee 30.
----------
Sepp, (A.) Johannes, mistrz piekarski, * (Zoppoter Chaussee 36), Zoppoter Chaussee 31-32.
----------
v. Laszewski, Udo, Rentier, Zoppoter Chaussee 31.
Oemler, Paul, Dr., zasłużony rolnik, Zoppoter Chaussee 31.
----------
Feller, Hermann, rentier, Zoppoter Chaussee 32.
Stephan, Emil, zdun, Zoppoter Chaussee 32.
----------
Scheune (stodoła), Zoppoter Chaussee 33.
----------
Garten, Zoppoter Chaussee 34.
----------
z. Z. unbewohnt (niezamieszkany), Zoppoter Chaussee 35.
----------
Czachowski, Johannes, właściciel młyna, * (Zoppoter Chaussee 2), Zoppoter Chaussee 36.
----------
Salzmann, Karl, właściciel ziemski †, Zoppoter Chaussee 37.
Klein, Hermann,woźnica, Zoppoter Chaussee 37.