Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Pokój Oliwski - rocznica (250-ta)  ›

Zbiory Pomorskiej Biblioteki CyfrowejGazeta Gdańska, na wtorek 20-go lipca 1909 r.: - Oliwa. 250 letnią rocznicę pokoju oliwskiego postanowiła oliwska rada miejska obchodzić uroczyście 3 maja roku 1910. W pokoju tym zrzekł się król polski Jan Kazimierz prawa do korony szwedzkiej i uznał samodzielność Prus.


Początek strony.