Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Wiadomości kościelne, pielgrzymka, reklamy  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Gazeta Gdańska na czwartek 30-go kwietnia 1914.
Pielgrzymka wejherowska.

Jak inne lata tak i w tym roku wyruszy z Oliwy 19-go maja o godzinie 8-mej z rana pielgrzymka na Kalwaryę do Wejherowa. Jest to bardzo dobra sposobność dla pątników, którzy z dalekich stron pragną dostać się na miejsce, gdzie przed ukrzyżowanym Jezusem pragną wynurzyć swoje utrapienia i w modlitwie szukać pociechy i wytrwałości dla dalszej pielgrzymki ziemskiej.

Fundatorem tych Świętych miejsc był Jakob Weyher, wojewoda. Będąc na wojnie pod Białą w lesie zasypany był aż do ust. Prosząc Boga o ratunek, ślubował zarazem, że skoro go wysłucha, z wdzięczności zbuduje na Kaszubach Kalwaryę.

Wybawiony z przykrego położenia wziął dwóch zakonników z Oliwy i pojechał z nimi do Ziemi świętej. Po dwu latach wrócił i przywiózł stamtąd tyle ziemi, że pod każdą tutejszą kaplicą mógł pewną ilość złożyć. Zbudowany został klasztor tutejszy w roku 1648. Wkrótce potem wystawiono jeszcze 24 kaplice, zbudowano Drogę Krzyżową, która każdemu, który ją odprawi, nadaje odpustu zupełnego. Oliwa z Wejherowem jest niejako pokrewniona. Opat Oliwski często też do Wejherowa przybywał i odtąd pielgrzymka dotąd z Oliwy corocznie się udaje.

Miasto Wejherowo zawdzięcza swoje powstanie Kalwaryi, gdyż przed zbudowaniem nie było tam ani jednego domku.

Prowadzić będzie pielgrzymkę latoś znowu ks. Kalis, podobnie jak zeszłego roku. Pewnie niejeden z uczestników jeszcze pamięta śliczne jego nauki, tak bardzo do serca płynące. Za jego trudy stąd poniesione niechaj mu będzie cześć i chwała.

Zaznaczyć przy tej sposobności wypada, że w niezadługim czasie podamy Czytelnikom naszym obszerniejsze opisy o klasztorze oliwskim i wejherowskim. 
Karol (Karl) Fierke (al. Grunwaldzka 503).

Początek strony.