Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Pielgrzynka  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Zarząd Kompani Oliwskiej donosi nam, że jak rok rocznie, tak i w tym roku pielgrzymuje Kompania Oliwska na górę Kalwaryjską pod Wejherowem i to w dniu 14 - go maja. O liczny udział prosi Zarząd Kompanii, prosząc zarazem inne gazety o powtórzenie tej wiadomości.Początek strony.