Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Rocznica Towarzystwa Ludowego "Jedność"  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

* Oliwa. Towarzystwo Ludowe „Jedność” w Oliwie urządza z okazji 30 rocznicy swego istnienia w niedzielę, dnia 11 b. m. o godz. 7 wieczorem w Hotelu „Carlshof” am Carlsberg wieczornicę z następującym programem: Muzyka (marsze wstępne). Chór (śpiew. „Lutni”). Referat p. Czyżewskiego o założeniu i działalności Towarzystwa. Żywy obraz: ballada „Dziad i baba”.. śpiew. „Lutni”. Przedstawienie amatorskie: „Onufry”. Tańce narodowe i balet. Żywy obrazy. Tańce i zabawy. Spodziewać się należy, że Polonja oliwska, gdańska i sopocka jak najliczniejszy weźmie udział w tym obchodzie i tłumnie podąży do Hotelu „Carlshof”, aby razem z członkami uczcić jubileusz Towarzystwa „Jedność” w Oliwie.Początek strony.