Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Ochronka dla dzieci kaszubskich w Oliwie  ›

Z ofiarności pana B. Colonna-Walewskiego powstała w Oliwie ochronka dla dzieci kaszubskich. Uroczystość
otwarcia tej nowej instytucji odbyła się pod kierownictwem pana Józefa Przybylskiego.


Początek strony.