Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Nadanie herbu Oliwie  ›

Marian Gumowski, "Pieczęcie i herby miast pomorskich", Towarzystwo Naukowe, 1939, str. 125-126:

OLIWA wieś pod Gdańskiem, słynna z klasztoru Cystersów założonego około 1170 r. przez ks. Subisława I, a wyposażonego hojnie w 1178 r. przez Sambora I pomorskiego. Klasztor upadł po rozbiorze Polski, a w XIX wieku stał się zabytkiem, a w ostatnich czasach siedzibą Muzeum krajowego gdańskiego. Miejscowość zaś otrzymała dnia 23. V. 1924 r. od senatu gdańskiego herb, który wyobraża na białej tarczy zielone drzewo oliwne a na jego pniu zawieszoną małą czerwoną tarczę z dwoma krzyżami gdańskimi, srebrnymi, pod koroną. Drzewo oliwne odnosi się naturalnie do nazwy miejscowości.
Schwartz, Danziger Wappenwerk (1932), nr. 7.Akt nadania herbu Oliwie

Wir, der Senat der Freien Stadt Danzig, verleiben bierdend der Landgemeinde Oliva im Kreise Danziger Höhe in dankbarer Erinnerung an die hohe Bedeutung, die die Abtei Oliva als Planzstätte des Christentums und der deutschen Kultur im Mittelalter für das ganze deutsche Ordensland gehabt hat, und weil sich bei der stadtähnlichen Entwicklung, die die im Anschluß an das ehemalige Kloster entstandene Gemeinde Oliva in den letzten Jahren genommen hat, das Bedürfnis dazu herausgestellt hat, ein Gemeinde wappen, wie nebenstehend ver = Zeichnet:
In silbernem Schilde das Bild eines grünen, Früchte tragenden Olivenbaumes, an dessen Stamm der Wappenschild der Freien Stadt Danzig aufgehängt ist. Die Gemeinde Oliva soll berechtigt sein, dies Wappen in ihrem Siegel und überall da zuführen und anzuwenden, wo ein Bedürfnis dazu vorhanden ist.
Gegeben im Senate zu Danzig am 23. Mai 1924. Der Senat der Freien Stadt Danzig.           Henrich Sahm           Dr. Hubertus Schwartz

Tłumaczenie Mirosława Czochańska:
My Senat Wolnego Miasta Gdańska przyznajemy niniejszym herb gminie wiejskiej Oliwia w okręgu Wyżyny Gdańskie w uznaniu zasług i podziękowaniu za ogromne znaczenie dla całego niemieckiego kraju zakonnego, jakie miało opactwo Oliwa , które przyczyniło się do rozwoju chrześcijaństwa i niemieckiej kultury w średniowieczu oraz dlatego, że rozwój OLIWY na wzór miasta, które sąsiaduje z dawnym klasztorem, jest w ostatnich latach bardzo pozytywny.
Wygląd herbu, jak ten który został tu narysowany obok, a mianowicie w srebrnym szyldzie będzie się znajdował obraz zielonego drzewa oliwnego z owocami, na nim powieszone jest godło Wolnego Miasta Gdańska. Gmina Oliwa będzie miała prawo używać tego godła w swojej pieczęci i wszędzie tam gdzie będzie taka potrzeba.
Postanowiono podczas Senatu w Gdańsku 23 maja 1924 roku. Senat Wolnego Miasta Gdańska.


Początek strony.