Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Ochronka Polska w Oliwie  ›

Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Gazeta Gdańska 30. grudnia 1935:
Biskup [Edward O'Rourke] wśród dziatwy polskiej w Oliwie.
Polska szkoła senacka w Oliwie [ul. Cystersów 15 - spalona 25. marca 1945 r.], do której uczęszcza 150 dzieci polskich, urządziła 20 grudnia w ochronce [ul. Czyżewskiego 12] dla rodziców dziatwy szkolnej występ gwiazdkowy. Program był niezwykle urozmaicony. Mali aktorzy z przejęciem deklamowali. śpiewali, tańczyli - odtwarzając powierzone im role. Mnóstwo pracy włożyło w na naukę i wpajanie amatorom dziecięcym grono nauczycielskie, złożone z pp. Mosa. Mirau i kierownika szkoły p. Muzioła. Nawet sztuczkę teatralną gwiazdkową pod tytułem "Modlitwa wysłuchana" wystawiło niestrudzone w zabiegach, choć nieliczne koło nauczycielskie polskie w Oliwie. Z maleńkich amatorów najlepiej wywiązały się z zadania swego Wandzia Jabłońska i Basia Wieczorkiewiczówna.
Oprócz ks. Piechowskiego występy dzieci szkolnych zaszczycił obecnością ks. Biskup gdański [Edward O'Rourke], co wywołało wielką radość wśród rodziców dziatwy. Wielka miłość naszego arcypasterza do dziatwy okazała się przez obdarowanie jej obrazkami świętych Pańskich. Ks. Biskup obdarował niemi wszystkie dzieci po skończonym obchodzie. Od rodziców składamy ks. Biskupowi na tem miejscu serdeczne "Bóg Zapłać" za przybycie i okazanie tyle serca naszym dzieciom. Delegatka Macierzy Szkolnej p. Wieczorkiewiczowa obdarzyła dziatwę drobiazgami, dziękując kierownikowi szkoły i nauczycielom imieniem Macierzy za podjęte trudy, wzywając rodziców, aby zachęceni występami dzieci, nakłaniali sąsiadów, by i oni posyłali dzieci do szkoły polskiej.Początek strony.