Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Towarzystwo Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki CyfrowejTowarzystwo Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa

Łączona obecnie tramwajem Oliwa ma możność wyjść z dotychczasowego zapomnienia i wyciągnąć wszystkie korzyści, jakie dają jej: centralne położenie w kompleksie Gdyni-Gdańska; piękno jej leśnych wzgórz i jelitkowskiej plaży; cenne, rdzenne polskie zabytki (katedra, pałac opacki, park z alpinarium); wreszcie wzmagające się, zwłaszcza na odcinku przemysłu, zycie gospodarcze. Zdają się to rozumieć mieszkańcy Oliwy i z inicjatywy dawnego jej burmistrza mgra Wojnarskiego oraz m. i. dyr. MZK G-G Medeyskiego odbyło się w poniedziałek [30.9.1946] w lokalu Stowarzyszenia Kupców zebranie informacyjne „Towarzystwa Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa”. Przedyskutowany statut ukazał szeroki zasięg zadań, jakie w zakresie kulturalnym, estetyczno-porządkowym, gospodarczym i i. stają przed Towarzystwem. Wkrótce winno się w obu osiedlach zacząć odrabianie zaniedbań. Jest ich nie mało.
Początek strony.