Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Vladimir Clementis w Oliwie  ›

Gdańsk, 1948-05-14. Czechosłowacki minister spraw zagranicznych dr Vladimir Clementis z małżonką oraz
czechosłowacki minister komunikacji Alois Petr drugi dzień swej wizyty w Polsce spędzili na Wybrzeżu.
W Oliwie goście odwiedzili katedrę, park i alpinarium.


Schody przed katedrą oliwską. W pierwszym rzędzie m.in minister Vladimir Clementis (po lewej).


W oliwskim parku. W pierwszym rzędzie m.in minister Vladimir Clementis (w środku).


Dr Vladimir Clementis (po środku) w oliwskim parku.


Park oliwski - alpinarium. Po lewej minister spraw zagranicznych dr Vladimir Clementis.


Alpinarium. Minister spraw zagranicznych dr Vladimir Clementis.


Park oliwski - alpinarium. Pierszy idzie minister spraw zagranicznych dr Vladimir Clementis.


Na zdjęciu dr Vladimir Clementis (w jasnym garniturze) wychodzi z oliwskiego parku.

Początek strony.