Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Zapoczątkowano budowę szkoły - pomnika w Oliwie  ›

Prasa z 21. 05. 1948 r.

Zapoczątkowano budowę szkoły - pomnika w Oliwie.

Na placu między ulicami Bolesława Krzywoustego i Piastowską w Oliwie zostały zapoczątkowane roboty ziemne przy budowie szkoły - pomnika. Ze względu na znaczenie i charakter budowy podczas otwarcia robót byli obecni wojewoda inż. St. Zrałek, przewodniczący WRN Duda - Dziewierz, przewodniczący gdańskiej MRN mgr Srebrnik, wiceprezydenci Tredjakowski i Zakolski, I sekretarz KW PPR Januszewski i licznie zebrana młodzież szkolna z rodzicami.

W imieniu społecznego komitetu budowy obecnych powitał jego przewodniczący, mgr Wójcicki. Sprawozdanie z przebiegu prac przygotowawczych i plan zaprojektowanej szkoły przedstawił naczelnik wydz. techniczn. ZM inż. Frey. Będzie to duży budynek jednopiętrowy. Pomieści 16 obszernych sal wykładowych, salę rekreacyjną, gimnastyczną i inne pomieszczenia dodatkowe.

O znaczeniu szkoły zarówno realnym, jak i symbolicznym mówił wojewoda. Potrzeby naszego województwa w dziedzinie szkolnictwa są olbrzymie i znacznie przekraczają środki materialne udzielane przez państwo. Toteż społeczeństwo Wybrzeża powinno szczególnie gorliwie zająć się budową szkoły w Oliwie. Z tych względów wszystkie roboty, nie wymagające siły fachowej, powinny być wykonane przez miejscową ludność honorowo. Po przygotowaniu miejsca pod gmach Urząd Wojewódzki wyasygnuje w ramach "akcji 333" odpowiednią sumę pieniędzy (30 mil. zł).

Roboty przy budowie szkoły - pomnika w Oliwie zostały zapoczątkowane przez Wszystkich obecnych na uroczystości. Przedstawiciele władz i samorządu, na czele z wojewodą, natychmiast po części oficjalnej wywieźli po kilka taczek ziemi. Za tym przykładem poszli wszyscy obecni. (w)

Początek strony.