Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Szkoła-Pomnik Polski Ludowej w Oliwie gotowa do przyjęcia młozieży  ›

Prasa 21.06.1950 r.


Początek strony.