Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Szkoła-Pomnik Polski Ludowej w Oliwie gotowa do przyjęcia młozieży  ›

Prasa 21.06.1950 r.

Szkoła-Pomnik Polski Ludowej w Oliwie gotowa do przyjęcia młodzieży

W dniu 22 lipca br. o godz. 11.30 odbędzie się w Oliwie, przy ul. Chrobrego uroczyste przekazanie Szkoły-Pomnika Polski Ludowej, której budowę rozpoczęto jesienią 1948 r.

Roboty prowadziło MPRB przy wielkim wkładzie pracy mieszkańców Oliwy i stacjonującej w pobliżu 19 Brygady SP im. gen. Świerczewskiego. Junacy w pobliżu gmachu wybudowali pomnik gen. Świerczewskiego, którego odsłonięcie nastąpi równocześnie z przekazaniem szkoły.
Początek strony.