Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Rzadki zabytek budownictwa  ›

Przekazał Jarosław Wasielewski

Dziennik Bałtycki. 23-26 grudnia 1956 roku.

Z kroniki miłośnika zabytków

Rzadki zabytek budownictwa

Przeprowadzane ostatnio z ramienia konserwatora zabytków i PTTK przez członków Koła Miłośników Zabytków przy Muzeum Pomorskim w Gdańsku ewidencjonowanie na terenie Dolnego Powiśla cennych obiektów dawnego budownictwa przyniosło szereg bardzo ciekawych „odkryć" architektonicznych.

W trakcie bowiem wędrówek kontynuowanych systematycznie przez wszystkie miejscowości powiatów elbląskiego, malborskiego i sztumskiego natknięto się na bardzo ciekawe, nieznane zupełnie nauce, w inwentaryzacji niemieckiej nie uwzględnione liczne budynki mieszkalne i gospodarcze, zabytki przyrody, głównie wspaniałe stare aleje, a także sędziwe pojedyncze drzewa.

Szczególnie dużo tego typu obiektów spotkano i zewidencjonowano w powiecie sztumskim. Jednym z nich jest niezmiernie interesujący z I połowy XVIII w. pochodzący zabytek budownictwa, położony wśród zabudowań PGR w zapadłej, na krańcach powiatu znajdującej się miejscowości CIESZYMOWO WIELKIE.

Jest to - przeznaczony obecnie na pomieszczenie wagi i stolarni - budynek par terowy wykonany techniką ryglową, o założeniu ośmiobocznym, pokryty trzciną.

Drewniany szkielet o prostym układzie wypełniony jest cegłą, która została pobielana. Ładne i nabite ćwiekami dwuskrzydłowe drzwi umieszczone są w obramieniu pozbawionych ozdób belek. Wpuszczają światło zróżnicowane w kształcie okna. Na szczycie dachu widnieje baniaste zwieńczenie, na którym umieszczono stożkowatą podstawę chorągiewki z datą 1727 r.

Opisany zabytek należy do bardzo rzadkich przykładów budownictwa i zasługuje na opiekę zarówno użytkowników jak i konserwatora. Nadmienić warto, iż prócz ewidencji przeprowadzona została już dokładna inwentaryzacja największych obiektów, wykonane szczegółowe pomiary i badanie, a wyniki opublikowane zostaną w jednym z czasopism naukowych.

F. MAMUSZKA. Fot. autora
Początek strony.