Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Inicjatywa w realizacji...  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dziennik Bałtycki nr roku.Kawiarnia leśna, hotel turystyczny. Park, skocznia narciarska. Gdzie? W Dolinie Radości. Inicjatywa w realizacji której wszyscy powinni pomóc.

U zbiegu czterech dolin: Radości, Leśnego Młyna, Ewy i Krzaczastego Młyna, tam gdzie Oliwa ulicami swymi wchodzi już między wzgórza w piękny las, w niedalekim sąsiedztwie Zoo i około 200 m od starej Młotowni, znajduje się zapomniany i zaniedbany zabytkowy dworek, który kiedyś był miejscem nie dzielnego wypoczynku gdańszczan. Nie tak zresztą nawet dawno, bo jeszcze za czasów Wolnego Miasta.

Piękne aleje spacerowe z ławeczkami, potok i cały łańcuch stawów, a przede wszystkim dworek, w którym mieściła się tzw. "Kawiarnia Leśna", ściągały wielu spragnionych wypoczynku i rozrywki. I nie tylko latem. Zimą okolica ta, jeśli tylko dopisywał śnieg, była również atrakcyjna; piękne tereny narciarskie uzupełniała znajdująca się ok. 800 m od dworku skocznia.

Tak było kiedyś. Dziś i zabytkowe zabudowania i skocznia, zdewastowane przez niewłaściwych użytkowników i czas, nie służą nikomu. Ale nic jeszcze straconego - mogą służyć. Z takim właśnie projektem wystąpił Komitet Blokowy nr 95 w Oliwie. Inicjatywę podchwycił Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubskiego.

Zarząd Oddziału Zrzeszenia już w połowie ub. m. zwrócił się do Prezydium Miejskiej Rady w Gdańsku, o zezwolenie na trwale użytkowanie posesji przy ul. Bytomskiej 4 (tj. dworku i należącej do niego ziemi). Do niedawna obiekt ten dzierżawit ob. Wylbik, ponieważ jednak pod "opieką" jego uległ on całkowitej niemal dewastacji, uchwałą Miejskiej i Wojewódzkiej Komisji Ziemskich został mu odebrany i przekazany Wydziałowi Gospodarki Komunalnej. Zrzeszenie składając prośbę o przyznanie mu tego obiektu jako uzasadnienie podało, iż zamierza urządzić tam. tak jak ongiś, kawiarnię leśną i ponadto również restaurację, a pomieszczenia na piętrach zamienić w hotel turystyczny, obliczony na dwa sezony letni i zimowy (narciarski).

Na tym jednak nie koniec. Plany dotyczą również zagospodarowania ziemi należącej do dworku tak, by stworzyć atrakcyjny teren wypoczynkowy. A więc park, który jest, ale wymaga uporządkowania, korty tenisowe, estrada pod gołym niebem i ewentualnie muszla na koncerty, kino letnie, może również basen kąpielowy. Projektów nie brak, a skoro tylko praca ruszy, rodzić się będą coraz nowe.

Po takim zagospodarowaniu zaniedbanego obiektu służyć on będzie nie tylko sezonowej turystyce, ale przede wszystkim, przez okrągły rok, mieszkańcom Oliwy i całego Gdańska zgodnie z dawnymi tradycjami dworku.

Wniosek Oddziału Zrzeszenia do władz terenowych po parły 22 komitety blokowe Oliwy, tamtejszy Dzielnicowy Komitet Frontu Jedności Narodu - Dzielnicowy Zarząd Budynków Mieszkalnych, oliwskie Kolo Rolnicze i ZBOWID. Przede wszystkim zaś Inicjatywa ta uzyskała przychylną opinię przewodniczące go Prezydium MRN, który notabene sam jest mieszkańcem Oliwy.

Obecnie więc rzecz w tym, aby Miejska Rada jak najszybciej podjęła decyzję o przekazaniu obiektu i terenu z nim powiązanego Zrzeszeniu Kaszubskiemu z przeznaczeniem na cele użyteczności publicznej, a następnie naturalnie pomogła w ramach swych możliwości w realizacji zamierzeń z nim związanych.

W niemniejszym stopniu inicjatorzy liczą również na pomoc instytucji i przedsiębiorstw Gdańska. Chyba znajdzie się biuro projektów, które ofiaruje samorzutnie wykonanie dokumentacji - sprawa najpilniejsza. Chyba przedsiębiorstwa budowlane nie odmówią społecznej pomocy. Wreszcie, w następnej fazie, inicjatorzy liczą na społeczeństwo, przede wszystkim mieszkańców Oliwy, jej młodzież. Należy się też spodziewać, że WKF pomoże w doprowadzeniu do porządku skoczni narciarskiej.

Aby zrealizować te wszystkie zamierzenia przystąpił już do pracy komitet społeczny, który powstał ostatnio, na zebraniu zorganizowanym przez Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubskiego. Przewodniczącym społecznego komitetu budowy ośrodka kulturalnego w Oliwie wybrano Edmunda Gołuńskiego. Na zebraniu tym wpłynęła też cenna oferta Dz. ZBM w Oliwie nie tylko pełnej pomocy w realizacji projektu, ale również udostępnienia własnego lokalu na zebrania społecznego komitetu.

Na razie tyle. A chętnych do pomocy w zagospodarowaniu obiektu w Dolinie Radości przede wszystkim przedsiębiorstwa i instytucje, komitet społeczny prosi o kierowanie swych ofert do biura Zarządu Oddziału Zrzeszenia Kaszubskiego w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Korzennej w Gdańsku.

(it)Początek strony.