Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  "Dyrektor od Doliny Radości"  ›Edmund Gołuński

Przewodniczący Komitetu Blokowego Starej Oliwy w latach 1956-60,
zam. w Oliwie przy ul. Karwieńskiej 2m2 w latach 1953-76.Początek strony.