Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Gotyckie baszty na Starym Przedmieściu  ›

Przekazał Jarosław Wasielewski

Dziennik Bałtycki. 14-15 sierpnia 1960 roku.

Zabytki Pomorza Gdańskiego (45)

Gotyckie baszty na Starym Przedmieściu

Istnieją w Gdańsku liczne, godne obejrzenia zakątki, do których prawie nigdy nie docierają turyści, poprzestający zazwyczaj jedynie na zwiedzaniu Głównego i Starego Miasta. Jednym z takich zabytków jest okolica pl. Wałowego w południowej części śródmieścia, gdzie znajduje się szereg niezmiernie ciekawych obiektów zabytkowych, pochodzących Z czasów od XV - XIX W.

Jako przykład służyć może reprodukowany tu zespół architektoniczny, ukazujący obok ciekawego przykładu budynku mieszkalne go o konstrukcji ryglowej - ok. 1800 r., gotycką Basztę pod Zrębem, zbudowana W 1487 T, tuż przy nieistniejącym dziś wejściu w obręb miasta rzeki Motławy. Baszta pod Zrębem powstała w związku z realizacją w drugiej połowie XV stulecia rozległego założenia obronnego dla zabezpieczenia Starego Przedmieścia.

Do zespołu fortecznego, zabezpieczającego wymieniona połać miasta od strony południowej należała nadto zachowana do dziś i stojąca u wylotu ul. Rzeźnickiej Baszta Biała oraz nieco da lej ku zachodowi położona Baszta Nowa. Tę ostatnią rozebrano pod koniec XIX W. W czasie likwidacji zachodniego ciągu dawnych fortyfikacji gdańskich. Fundamenty Baszty Nowej pozostawiono w ziemi oznaczając ich położenie niskim kolistym nasypem, który obramowano nową cegłą. Obiekt ten znajduje się tu przy zbiegu ulic Okopowej i Augustyńskiego, naprzeciw gmachu b. Gimnazjum Polskiego.

Obecny wygląd Baszty pod Zrębem różni się znacznie od pierwotnego, kiedy pokryta ona była - jak to widać na pochodzącym z 1593 r., a wykonanym przez A, Möllera prospekcie Gdańska - innym, o kształcie stożka ze spłaszczeniem od strony północnej, hełmem. Dzisiejsza charakterystyczna forma dachu powstała w czasie renowacji zabytku za czasów pruskich.

Tekst i zdjęcie: F. Mauszka
Początek strony.