Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›  Wiec w ZMP przeciwko orędziu bp polskich do bp niemieckich  ›

Zbiory Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej

Dziennik Bałtycki nr 304 z 23 grudnia 1965 r.
Wiec protestacyjny w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie
Wczoraj w hali fabrycznej Zakładów Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie odbył się wiec protestacyjny przeciwko "orędziu" biskupów polskich. Do zebranej załogi przemówienie wygłosił były więzień obozu koncentracyjnego w Stutthofie Józef Kucharski, który opowiedział zebranym o swoich makabrycznych przeżyciach i bestialskim traktowaniu niewinnych ludzi w tym obozie.
"Ten przeklęty duch panuje jeszcze do dnia dzisiejszego wśród wielu byłych gestapowców pełniących odpowiedzialne funkcje w aparacie państwowym NRF. Nie możemy dopuścić - kontynuował mówca - ażeby w naszym imieniu przepraszano ich i proszono o przebaczenie. Stanowczo protestujemy przeciwko treści "orędzia" biskupów polskich obrażającego naszą godność narodową".
Podobną rezolucję uchwalili pracownicy Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Przymorze" oraz aktyw tej spółdzielni na czele z terenową grupą partyjną, radą osiedlową, klubami młodzieżowymi, przedstawicielami FJN, ZBoWiD, ZMS, ZHP, TRZZ, a także rada i zarząd spółdzielni.
Na zakończenie wiecu uchwalono odpowiednią rezolucję.


Początek strony.