Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›


  Wycinki z prasy i książek posortowane chronologicznie
  Legendy i ciekawe historie 
  Ciekawe filmy 


 Święcki Tomasz, Historyczna wiadomość o ziemi pomorskiej, mieście Gdańsku..., Warszawa1811
 Garbe Ludwig, Danziger Sagen (fragment), Danzig1872
 Gruihn's Erst, Chronologische Notizen aus der Baugeschichte des Klosters Oliva, Danzig1879
 Damrot Konstanty, Szkice z ziemi i historyi Prus Królewskich, Gdańsk1886
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich, Warszawa1886
 Kętrzyński Wojciech, Liber mortuorum monasterii Beatae Mariae de Oliva , Lwów1886
 Adreßbuch Zoppot, Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1901
 Adreßbuch Zoppot, Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1902
 Adreßbuch Zoppot, Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1903
 Püttner Elise, Luftkurort Oliva, Danzig1904
 Eduard Pietzcker,  Luftkurort Strauchmühle, Danzig1906
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1909
 Olivaer Nachrichten, Oliva1909
 Sleumer H. J., Die ursprüngliche Gestalt der Zisterzienser-Abtei-Kirche Oliva, Heidelberg1909
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1910
 Ilustrowany przewodnik po Gdańsku, Oliwie, Sopotach i Malborku (Oliwa), Poznań1911
 Luftkurort und Ostseebad Oliva 1911
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1913
 Verkehrsverband Westpreußen, Führer durch Westpreußen (fragment), Danzig1913
 Olivaer Nachrichten, Oliva1913
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1914
 Magistrat der Stadt Danzig, Führer durch Danzig (fragment), Danzig1914
 Domansky, W., Hartwig, R., Wanderbuch der Danziger Neuesten Nachrichten (fragment), Danzig1914
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Teil I.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1915
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Teil II.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1915
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Teil III.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1915
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Teil IV.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1915
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Teil V.   (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1915
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1916
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Tiel I.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1920-1921
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Tiel II.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1920-1921
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Tiel III.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1920-1921
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva. Tiel IV.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1920-1921
 Mieczysław Orłowicz, Przewodnik po Gdańsku, Oliwie i Sopotach,  Warszawa1921
 TWP, Pierwszy ilustrowany przewodnik po Gdańsku (fragmenty), Gdańsk1922
 Oetker, Książka kucharska, wydanie C, Oliwa1922-1939
 Oetker, Książeczki kucharskie firmy Oetker, Oliwa1922-1939
 Mankowski H., Oliva, Oliva1923
 Lange Carl, Ostdeutsche Monatshefte, Oliva1924
 Adreßbuch der Gemeinde Oliva.  (-› Pomorska Biblioteka Cyfrowa)1925
 Oliva 1925 1925
 Steffen Franz, Die Diözese Danzig, ihr erster Bischof Eduard O'Rourke und ihre... , Danzig1926
 Hans Reichow, m.in. Dwory przy Polankach,Berlin1927
 Kloeppel Otto, Danzig am Scheidewege Oliva1928
 Lange Carl, 750 Jahre Oliva, Oliva1928
 Orłowicz Mieczysław, Ilustrowany przewodnik po Gdańsku (fragment), Warszawa1928
 Lakowitz Konrad, Der Schloßgarten in Oliva, Danzig1929
 Witold Hubert, Bitwa pod Oliwą, Warszawa (pobrano ze strony www.Polona.pl)1929
 Keyser Erich, Das Schloß Oliva, Danzig1930
 Kaufmann, Danzigs Deutschtum, Danzig1932
 Steffen Franz, 4000 Jahre bezeugen Danzigs Deutschtum (fragment), Danzig1932
 Danzig Deutschland-Bildheft, Danzig1933
 Danziger Braune Frühjahrs-Messe, Danzig1934
 Rychliński J. B., Był bój pod Oliwą, Warszawa1935
 Macierz Szkolna, W XV-lecie Macierzy Szkolnej w Gdański, 1921-1936, Gdańsk1936
 Kilarski Jan, Kolegiata w Środzie, Poznań1936-1939
 Voellner Heinz, Oliva, Danzig1938
 Erich Keyser, Danzigs Entwicklung, Danzig (reprint)1938
 Gdańska Macierz Szkolnea Przewodnik po Gdańsku (fragment), Gdańsk1939
 Danzing und Umgebung , Berlin1940
 Führer durch die Kathedrale und das ehemalige Kloster zu Oliva , Danzig1940
 Granke Maksymilian Informator Miasta Gdańska z planami dzielnic (fragmenty), Wrzeszcz1946
 Skorowidz informacyjny. Gdańsk. Wrzeszcz. Oliwa, Gdańsk Wrzescz1946
 Kilarski Jan, Gdańsk miasto nasze (fragment), Kraków1947
 Mirynowski K., Katedra w Oliwie, Oliwa1947
 Kilarski Jan, Gdańsk, Poznań1948
 Mamuszka Franciszek, Wybrzeże Gdańskie, kąpieliska i miasta... (fragment), Warszawa1948
 Praza zbiorowa, Poznaj Gdańsk , Gdańsk1949
 PTTK, Pobrzeże Gdańskie , Warszawa1952
 Brocki Zygmunt, Zatoka gdańska (fragment), Warszawa1953
 Mamuszka Franciszek, Leon Mroczkiewicz, Oliwa, Warszawa1953
 Mamuszka Franciszek, Pobrzeże Gdańskie (fragment), Warszawa1953
 Bodniak S., Orańska J., Pertek J., Nieznany obraz bitwy morskiej pod Oliwą w r. 1627 Gdańsk1954
 Krwawicz Marian, Walki w obronie polskiego wybrzeża w roku 1927 i..., (fragment) Warszawa1955
 M. Kilarski, Fr. Mamuszka, J. Stankiewicz, Oliwa (wykaz zabytków wg ...), Gdańsk-Gdynia1957
 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Plany Trójmiasta (fragment), Gdynia1957
 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich, Pomorze gdańskie (fragment), Gdynia1960
 Wydział Kultury PMRN Gdańsk, Bedeker Gdański (fragmenty), Gdańsk1962
 Mamuszka Franciszek, Gdańsk i ziemia gdańska (fragment), Warszawa1966
 Maria Odyniec, Roman Wyrobek, Organy Oliwskie, Gdańsk1967
 Mamuszka Franciszek, Trojanowska Izabela, W krainie kaszubskich jezior (fragment), Gdynia1968
 Jednodniówka. Liceum im. Stefana Żerommsiego, Oliwa1970
 Gdański informator turystyczny, Gdańsk1970
 Marcin Czerner, Polskie wybrzeże Bałtyku (fragment), Gdańsk1971
 Jelicz Antonina, By czas nie zaćmił i niepamięć (fragment), Warszawa1975
 Jerzy Stankiewicz, Sprawa Oliwy (artykuł), Gdańsk1976
 A. Piwek, B. Szyłański,  Oliwa. Bazylika katedralna, Oliwa1980
 Franciszek Mamuszka, Kaszubi oliwscy. Szkice z dziejów Polonii oliwskiej..., Gdańsk1980
 E. Klamann, S. Podgórczyk, Gdańsk-Oliwa. Informator turystyczny, Gdańsk1981
 Brunon Zwarra, Gdańsk 1939. Wsponienia Polaków... (Indeks nazwisk), Gdańsk1984
 Tadeusz Bolduan, Trybun Kaszubów. Opowieść o Antonim Abrahamie, Gdańsk1989
 Mamuszka Franciszek, Gdańsk i okolice (fragment), Warszawa1990
 Spis Pocztowych Numerów Adresowych (Oliwa - 2011), Gdańsk1995
 Sawicki Jerzy, Pierwszy spacer po Gdańsku (rękopis), Gdańsk1995
 Sawicki Jerzy, Przyczynki do historii gdańskich tramwajów (rękopis), Gdańsk1995
 Danielewicz Gabriela, W kręgu Polonii gdańskiej (Indeks osób), Gdańsk1996
 Sawicki Jerzy, Analityczny opis wczesnych powojennych fot. gdańskich tram. (rękopis), Gdańsk1997
 Sawicki Jerzy, 1945 rok, ostatnie dni marca (rękopis), Gdańsk1998
 Sawicki Jerzy, Gdańsk, moje urzeczenie (rękopis), Gdańsk1998
 Sawicki Jerzy, Kurowski, Breitgasse 108 (rękopis), Gdańsk1998
 Sawicki Jerzy, Z przeszłości gmachu głównego PG (rękopis), Gdańsk1998
 Sawicki Jerzy, Elektrownia przy Targu Rakowym (rękopis), Gdańsk1999
 Sawicki Jerzy, Sawiccy, Grottgera 43 (rękopis), Gdańsk1999
 Sawicki Jerzy, Rok pierwszy (rękopis), Gdańsk2000
 Pismo Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej, Trinitas (historia - spis treści), Gdańsk2004-2005
 Roman Cieśliński, Wpływ ... cieku (Potoku Oliwskiego) aglomeracji gdanskiej, Wrocław2005
 Tadeusz Balicki, Karol Maria Splett – biskup Wolnego Miasta Gdańska 2005
 Wojciech Stybor, Oliwa – w poszukiwaniu tajemnic przeszłości, Oliwa2005
 Rogowicz Klaudia, Dramaty, wiersze 2006-2007
 Edmund Gołuński, Przebieg walk o Trójmiasto w marcu 1945 r. (opracowanie graf. ...), Hamburg2008
 Sawicki Jerzy, Oliwa, lata czterdzieste (rękopis), Gdańsk2009
 Wojciecj Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu. Ogród oliwski w świetle problematyki genius loci, Kraków2010
 Jarosław Kobyłecki, Sztuka korabnicza Słowian Północnozachodnich 2013
 Dwumiesięcznik 30 dni, Spis treści, Gdańsk1997-2013
 Adam Kromer, Skamieniały chleb w oliwskim kościele. Historia kamienia i rozwój legendy 2018
 Ks. Zygmunt Iwicki, Bedeker oliwski (spis treści)2018
 Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, cz. 1, Gdańsk - VII2019
 Adam Kromer, "Oliwa" - pochodzenie nazwy podgdańskiego klasztoru cystersów. Przyczynek... 2019
 Jarosław Wasielewski, Dawna Żabianka. Wspomnienia Alex Sz. 2020
 Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, cz. 2, Gdańsk - XII2020
 Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, cz. 3, Gdańsk2021
 Instytut Kultury Miejskiej, Oliwskie impresje z notatnika lokalnego przewodnika, cz. 4, Gdańsk - XI2022

Początek strony.