Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wpływ ... cieku (Potoku Oliwskiego) aglomeracji gdanskiej  ›

 Ze strony: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu (http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol17/vol_17.htm)

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI
INSTYTUT GEOGRAFII I ROZWOJU REGIONALNEGO
Struktura przestrzenno – funkcjonalna krajobrazu
Pod redakcja
Adolfa Szponara,
Sylwii Horskiej – Schwarz
Wrocław 2005

 Roman Cieśliński, Wpływ antropopresji na charakter przemian wybranego cieku (Potoku Oliwskiego) aglomeracji gdanskiej,
 str 216-225:

Początek strony.