Start  ›  Biblioteczka oliwska  ›  Wycinki  ›

1854 Illustrierter Adressen Anzeiger: Polanki - Dwór III  
1858 Dane statystyczne, Oliwa, 1858 
1858 Oliwianie, 1858 
1872 Właściciele ziemscy, nauczyciele,... w 1872 roku (Jelitkowo, Oliwa). 
1880-06-17 Gazeta Toruńska: Czachowski 
1881 Profesor Stanisław Tarnowski w Oliwie 
1839-1943 1839-1943 Mennonici w Oliwie 
1875 Amtsblatt der Regierung zu Danzig , Oliva
1890-01-04 Illustrate Zeintung:  Pomnik upamiętniający królową Luizę (Pachołek)
1892-02-21 Gazeta Gdańska, Kurier Polski:  Założenie Towarzystwa "Jedność" 
1897 Książka adresowa z 1897 roku (Jelitkowo) 
1897 Książka adresowa z 1897 roku (Oliwa) 
1898 Książka adresowa z 1898 roku (Jelitkowo) 
1898 Książka adresowa z 1898 roku (Oliwa) 
1899 Książka adresowa z 1899 roku (Jelitkowo) 
1899 Książka adresowa z 1899 roku (Oliwa)  
1899-11-27 Przegląd Techniczny: Oświetlenie Oliwy (gazowe)
1900-05-23 Danziger Neueste Nachrichten:  Luftkurort Strauchmühle 
1901 Książka adresowa z 1901 roku (Oliwa) 
1902 Książka adresowa z 1902 roku (Oliwa) 
1903 Książka adresowa z 1903 roku (Oliwa) 
1909 Adressbuch der Gemeinde Oliva - Spis telefonów gminy Oliwa 
1909 Książka adresowa z 1909 roku (nazwiska)
1909-01 Olivaer Nachrichten (24-31):  Propozycje przewodnika dla Oliwy 
1909-01-30 Gazeta Gdańska:  Jelitkowo, Thierfeld's Hotel 
1909-02-28 Olivaer Nachrichten:  Przyłączenie Oliwy do Gdańska 
1909-03-09 Gazeta Gdańska:  Droga do Jelitkowa 
1909-04-22 Olivaer Nachrichten:  Jelitkowo - Dom Zdrojowy 
1909-04-29 Gazeta Gdańska:  Molo w Jelitkowie 
1909-05-20 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie 
1909-06-06 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie 
1909-06-24 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie - spór 
1909-07-01 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie - spór 
1909-07-03 Gazeta Gdańska:  Molo w Jelitkowie - spór 
1909-07-20 Gazeta Gdańska:  Pokój Oliwski - rocznica (250-ta) 
1909-08-08 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie 
1909-08-19 Olivaer Nachrichten:  Molo w Jelitkowie - uroczyste otwarcie 
1909-09-30 Gazeta Gdańska:  Oliwa, Jelitkowo - dochód 
1909-10-02 Gazeta Gdańska:  Przyłączenie Oliwy do Gdańska lub Sopotu 
1909-12-09 Gazeta Gdańska:  Przeniewierstwa dawniejszego kasyera gminy Friedricha ... 
1909-12-25 Gazeta Gdańska:  Pokój Oliwski - rocznica (250-ta), sołtys oliwski 
1909-12-30 Gazeta Gdańska:  Oświetlenie Oliwy (elektryczne)
1910 Adressbuch der Gemeinde Oliva - Spis telefonów gminy Oliwa 
1910 Książka adresowa z 1910 roku (nazwiska)
1910-03-26 Świat:  Grunwald i Oliwa 
1911 Książka telefoniczna na 1911/1912 rok (Oliwa, Jelitkowo)
1913 Książka adresowa z 1913 roku (nazwiska)
1913-01-14 Olivaer Nachrichten:  Was ist's mit der Armenstalt Pelonken? 
1913-04-17 Olivaer Nachrichten:  Die neue evangelische Kirche - Nowy kościów ewangelicki 
1913-06-03 Olivaer Nachrichten:  Genesungsheim Pelonken  
1913-07-19 Olivaer Nachrichten:  Festyn charytatywny w Parku Oliwskim 
1913-07-26 Olivaer Nachrichten:  Lyzeumsneubau in Oliva  
1913-07-31 Olivaer Nachrichten:  Das neue Lyzeum  
1913-08-07 Olivaer Nachrichten:  Das neue Lyzeum Oliva - Nowe liceum w Oliwie 
1913-10-28 Olivaer Nachrichten:  Zmiany własnościowe nieruchomości 
1914 Książka adresowa z 1914 roku (nazwiska)
1914-04-14 Gazeta Gdańska:  Wiadomiści kościelne, reklama 
1914-04-30 Gazeta Gdańska:  Wiadomości kościelne, pielgrzymka, reklamy 
1914-05-26 Gazeta Gdańska:  Chrószczany Młyn, reklama - Abraham 
1914-05-28 Gazeta Gdańska:  Pielgrzymka 
1914-06-16 Gazeta Gdańska:  Antoni Abraham (Reklama)
1915 Książka adresowa z 1915 roku (nazwiska)
1915-03-27 Gazeta Gdańska:  Pielgrzymka 
1916 Książka adresowa z 1916 roku (nazwiska)
1916 Adressbuch der Gemeinde Oliva - Spis telefonów gminy Oliwa 
1916 Adressbuch der Gemeinde Oliva - Spis ulic gminy Oliwa 
1917-03-10 Gazeta Gdańska:  Pielgrzymka 
1917-08-19 Przewodnik Katolicki:  Oliwa, klasztor, cystersi 
1919-01-17 Gazeta Gdańska:  Nowe bezprawia w Oliwie!, Potrzeba straży 
1919-01-18 Gazeta Gdańska:  Nieuctwa czy obłuda centrowców, zebrania towarzystw 
1919-02-09 Gazeta Gdańska:  Lekcje śpiewu Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" 
1919-02-19 Gazeta Gdańska:  Biedne sieroty! (Polanki, Dwór III)
1919-04-04 Gazeta Gdańska:  Pielgrzymka 
1919-04-06 Gazeta Gdańska:  Wiec (Rada Ludowa), zbiórka na Wilhelma, reklamy 
1919-04-06 Uchwała wiecu w Oliwie 
1919-04-11 Gazeta Gdańska:  Protesty i żądania Polaków 
1919-04-20 Gazeta Gdańska:  Rzeczywiście tatarski napad na Oliwę 
1919-05-25 Gazeta Gdańska:  Protesty i żądania Polaków 
1919-06-29 Gazeta Gdańska:  Niema ryb dla Polaków (Jelitkowo)
1919-08-06 Gazeta Gdańska:  Wykupowane posesji od niemców 
1919-08-08 Gazeta Gdańska:  Liczenie ludności polskiej 
1920 Statut Towarzystwa Mężów Polskich w Oliwie 
1920-03 Wybory 
1920-09-15 Olivaer Zeitung:  Fritz Twistel 
1920-09-17 Olivaer Zeitung:  Fritz Twistel, Herbert Creutzburg 
1920-12-31 Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1920-1921 Książka adresowa z 1920-1921 roku  
1921-08-02 Gazeta Gdańska:  Obrazy z dziejów Gdańska - Władysława Cieszyńskiego
1921-08-22 Korespondencja z Oliwy 
1922-02-05 Gazeta Gdańska:  Lekcje śpiewu Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia" 
1922-04-17 Gazeta Gdańska:  Zmarł Antoni Pikarski 
1922-04-28 Gazeta Gdańska:  Pielgrzymka, Towarzystwo Młodzieży Polskiej 
1922-05-13 Gazeta Gdańska:  Aresztowanie świętokradcy. Towarzystwo śpiewacze "Lutnia" 
1922-06-24 Gazeta Gdańska:  Skromne zapytanie (Jelitkowo)
1923-01-19 Gazeta Gdańska:  Klasztor w Oliwie dancingiem, wiec Rady Ludowej 
1923-01-21 Gazeta Gdańska:  O zamek oliwski 
1923-02-10 Gazeta Gdańska:  Rocznica Towarzystwa Ludowego "Jedność" 
1923-02-11 Gazeta Gdańska:  Rocznica Towarzystwa Ludowego "Jedność" 
1923-02-18 Gazeta Gdańska:  Rocznica Towarzystwa Ludowego "Jedność" 
1923-02-27 Gazeta Gdańska:  Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" 
1923-03-10 Gazeta Gdańska:  Przeciw urządzeniu restauracji w zamku oliwskim 
1923-03-18 Echo Gdańskie:  Przeciwko urządzeniu restauracji w zamku oliwskim 
1923-03-18 Gazeta Gdańska:  Znalezienie trupa samobójczyni (Jelitkowo)
1923-06-02 Gazeta Gdańska:  Otwarcie sezonu kąpielowego (Jelitkowo)
1923-07-20 Gazeta Gdańska:  Kradzież w łazienkach (Jelitkowo)
1923-12-12 Gazeta Gdańska:  Zwycięstwo pod Oliwą 
1923-12-15 Świat:  Ochronka dla dzieci kaszubskich w Oliwie 
1923-12-28 Gazeta Gdańska:  Ponowne otwarcie linji tramwajowej do Jelitkowa 
1924-05-23 Nadanie herbu Oliwie  
1924-06-01 Odsłonięcie pomnika poległych (1914-1918) w Parku Oliwskim  
1924-12-31 Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1925 Książka adresowa z 1925 roku (nazwiska)
1925 Książka telefoniczna z 1925 roku 
1925-02-14 Echo Gdańskie:  Jeleń przejechany na ulicy Sopockiej 
1925-08-06 Gazeta Gdańska:  Napad na Polki 
1925-09-20 Dziennik Bydgoski:  Sprawa przyłączenia Oliwy do Gdańska 
1925-09-23 Gazeta Gdańska:  Sprawa przyłączenia Oliwy do Gdańska 
1925-10-01 Gazeta Gdańska:  Sprawa przyłączenia Oliwy do Gdańska 
1925-10-08 Echo Gdańskie:  Zabłąkane w lesie oliwskim małżeństwo 
1925-10-10 Echo Gdańskie:  Lewica ciągnie do Gdańska - prawica do Sopotu. Kłopoty gminy oliwskiej 
1925-10-12 Echo Gdańskie:  Losy Oliwy rozstrzygnięte 
1925-10-13 Echo Gdańskie:  Rozrost Gdańska w ostatniem stuleciu 
1925-11-06 Echo Gdańskie:  Kronika - List z Szlezwiku szedł do Gdańska przez Chiny
1925-11-06 Gazeta Gdańska:  Sprawa przyłączenia Oliwy do Gdańska 
1925-11-09 Echo Gdańskie:  Afera Raubego w Kasie Oliwskiej 
1925-11-10 Echo Gdańskie:  Nowy zakład poprawczy - Konradschammer 
1925-11-12 Echo Gdańskie:  Wieczorek familijny w Oliwie 
1925-11-28 Tygodnik Illustrowany:  Bitwa pod Oliwą (28.11.1627)
1925-12-04 Echo Gdańskie:  Oliwa zostanie wcielona do gminy gdańskiej 
1925-12-05 Gazeta Gdańska:  Sprawa przyłączenia Oliwy do Gdańska 
1926 Przedstawiciele Oliwy w 1926 roku 
1926 Książka adresowa z 1926 roku 
1926-02-06 Gazeta Kasubska:  Diecezja gdańska 
1926-07-01 Przyłączenie Oliwy do Gdańska  (wypis chronologiczny)
1926-07-03 Gazeta Gdańska:  Przyłączenie Oliwy do Gdańska, "Mascotte" 
1926-11-08 Echo Gdańskie:  Niedoszły samobójca przeraził się krwi 
1927 Książka adresowa z 1927 roku (nazwiska)
1927-01-29 Echo Gdańskie:  Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" 
1927-09-15 Rozkład jazdy pociągów podmiejskich w W.M.G. 
1928 Książka adresowa z 1928 roku (nazwiska)
1928-01-14 Gazeta Gdańska:  Oświetlenie urządzeń kuracyjnych w Jelitkowie 
1928-01-16 Olivaer Zeintung:  Poświęcenie dzwonów kaplicy św. Piotra w Jelitkowie 
1928-03-11 Przewodnik Katolicki:  O kościołach w Gdańsku i klasztorze w Oliwie 
1928-03-18 Olivaer Zeintung:  750 Jahre Oliva 
1928-12-29 Gazeta Gdańska:  Obchody gwiazdkowe w ochronce w Oliwie 
1928-12-31 Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1929 Książka adresowa z 1929 roku (nazwiska)
1929-04-15 Ziemia:  Portrety książąt pomorsko-kaszubskich w Oliwie 
1929-12-31 Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1930-02-04 Gazeta Gdańska:  Wiec bezrobotnych 
1930-10-25 Danziger Neueste Nachrichten:  Rozbudowa ewangelickiej i katolickiej szkoły podstawowej 
1930-11-23 Firmy oliwskie w Kurierze Polskim (Anglas, Daol, Hoene, Olka, Oetker...)
1931 Książka adresowa z 1931 roku (nazwiska)
1931-07-04 Świat  Macierz Szkolna w Gdańsku 
1931-12-31 Danzig-Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Pomorze wobec 3-go maja 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Utworzenie klasztoru w Oliwie (Opowiść kasubska) 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Pamiątki po Subisławie I. w Oliwie 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Ks. Konstanty Damroth, wiersz "Oliwa" 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Pokój Wieczysty - Oliwa - 3 Maja 1660 r 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Pamiątki Polskie w Oliwie 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Czesław Lubiński, Refleksje przy opisie Oliwys 
1932-05-07 Od Naszego Maorza:  Chleb skamieniały w Oliwie - Legenda 
1932-12-31 Danzig-Olivaer Zeitung:  Podziękowania noworoczne Olivaer Zeitung 
1933 Książka adresowa z 1933 roku (nazwiska)
1934 Książka adresowa z 1934 roku (nazwiska)
1935 Tygodnik Kaolicko-Narodowy "Głos" (2005):  Polacy, Kaszubi, Niemcy i komuniści 
1935-12-30 Gazeta Gdańska:  Ochronka Polska w Oliwie 
1936 Mennonitisches Adreßbuch 
1936-07-11 Gazeta Gdańska:  Koncert organowy w katedrze oliwskiej 
1937 Książka telefoniczna z 1937 roku 
1938-08-36 Gazeta Gdańska:  Gauleiter Forster i prezydent Senatu Greiser w Oliwie 
1939-05-25 Danziger Neueste Nachrichten:  Połów ryb w parku oliwskim 
1939-06-15 Danziger Neueste Nachrichten:  Wypadek samochodowy 
1939-09-01 Oliwa 3:30 
1941 Hansestadt Danzig 
1941-05-10 Fahndungsnachweis Danzig - Poszukiwani 
1941-05-30 Fahndungsnachweis Danzig - Poszukiwani 
1941-09-15 Fahndungsnachweis Danzig - Poszukiwani 
1945-03-27 Batalion Fizylierów Zmotoryzowanych w Oliwie 
1945-06-06 Dziennik Bałtycki: Oliwa - miasto pamiątek nie pozostaje w tyle 
1946-02-01 Żołnierz Polski:  Proces Karola Marii Spletta 
1946-06-30 Dziennik Bałtycki: Kurs dla przewodników - Mamuszka 
1946-05 Książka telefoniczna DOPiT w Gdańsku (Oliwa) 
1946-06-04 Dziennik Bałtycki:  Tramwajem do Jelitkowa na plażę 
1946-06-25 Dziennik Bałtycki:  Sanatorium nadmorskie „Gedania”  (Jelitkowo)
1946-07-04 Zrzesz Kaszëbskô:  Najpiękniejszy park - rozkradany 
1946-08-05 Dziennik Bałtycki:  Dr Marian Pelczar, Antoni Abraham 
1946-09-16 Dziennik Bałtycki:  Jelitkowo - "Wyrok jest ostateczny i..." 
1946-10-03 Dziennik Bałtycki:  Towarzystwo Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa 
1946-10-09 Pracownik bezpieki Biela Bronisław zginął na terenie Oliwy 
1947-01-05 Dziennik Bałtycki - Rejsy:  Andrzej Odnowa, Oliwa. Katedra Oliwska 
1947-02-02 Dziennik Bałtycki:  Hodowla lisów srebrzystych  (Dolina Radości)
1947-02-11 Dziennik Bałtycki:  Lwy i słonie w Oliwie. Wybrzeże otrzyma ogród zoologiczny 
1947-03-02 Dziennik Bałtycki:  Kobieta z brodą (ZOO)
1947-03-31 Dziennik Bałtycki:  Towarzystwo Przyjaciół Oliwy i Jelitkowa rozpoczęło swą działalność 
1947-05-21 Dziennik Bałtycki:   Czy to jest plaża? - Jelitkowo 
1947-05-27 Dziennik Bałtycki:  W sprawie ogrodu zoologicznego w Oliwie 
1947-06-09 Prasa:  Rumowisko w cenytrum Oliwy 
1947-06-15 Prasa:  Co widać z okna tramwaju nr 4 ? 
1947-06-18 Dziennik Bałtycki:  11 kaczek i dwa pawie na ręce wiceprezydenta Zakolskiego 
1947-06-24 Dziennik Bałtycki:  "Zabytek" który nie razi mieszkańców Jelitkowa 
1947-06-27 Dziennik Bałtycki:  Brudna plaża w Jelitkowie 
1948-01-07 Dziennik Bałtycki:  Opiekujmy się Parkiem Narodowym w Oliwie 
1948-02-12 Dziennik Bałtycki:  Komitet Organizacyjny Ogrodu Zoologicznego Wybrzeża apeluje o pomoc 
1948-05-14 PAP:  Vladimir Clementis w Oliwie 
1948-05-21 Prasa:  Zapoczątkowoano budowę szkoły - pomnika w Oliwie 
1948-06-05 Monitor Polski:  Klub Sportowy "Straż Morska" 
1948-07-25 Dziennik Bałtycki:  Zuchwała banda przed sądem - „Gedania” 
1948-08-01 Dziennik Bałtycki:  Hodowla zwierząt futerkowych  (Dolina Radości)
1949-02-10 Dziennik Bałtycki:  Awans społeczny i wykształcenie fachowe - „Gedania” 
1949-04-20 Dziennik Bałtycki:  W Sopocie powstaje ogród zooligiczny 
1949-07-14 Dziennik Bałtycki:  Ogród zooligiczny dla Wybrzeża 
1950-06-21 Prasa:  Szkoła-Pomnik Polski Ludowej w Oliwie gotowa do przyjęcia młozieży 
1950-06-22 Prasa:  Szkoła-Pomnik Polski Ludowej otwarta w Oliwie 
1950-09-28 Dziennik Bałtycki:  Wybrzeże powinno mieć ogród zoologiczny 
1950-10-20 Dziennik Bałtycki:  Już w listopadzie powstanie ogród zoologiczny 
1950-11 Gazeta:  W Dolinie Radości powstaje ogród zoologiczny i park kultury 
1951-06-24 Dziennik Bałtycki:  Dokąd udać się na... Sobieszewo - Mauszka 
1951-06-30 Dziennik Bałtycki:  Dokąd udać się na... Sztutowo - Mauszka 
1951-07-05 Dziennik Bałtycki:  Dokąd udać się na... Żeliszewo-Osłonino-Rzucewo-Puck - Mauszka 
1951-07-28 Dziennik Bałtycki:  Dokąd udać się na... Chmielno - Mauszka 
1951-08-07 Dziennik Bałtycki:  Dokąd udać się na... Wieś spółdzielcza Kulice - Mauszka 
1952-11-05 Dziennik Bałtycki:  Na skoczni narciarskiej w Dolinie Radości...  (skocznia)
1953 Danziger Hauskalender:  Fotografie, młyny (Heinz Voellner) 
1953-11-13 Dziennik Bałtycki:  O skokach narciarskich, ślizgawkach i hokeju...  (skocznia)
1954-02-19 Dziennik Bałtycki:  Dziś w Dolinie Radości w Oliwie początek 3-dniowych zawodów... (skocznia)
1954-02-20 Dziennik Bałtycki:  Na urozmaiconych trasach wokół Doliny Radości walczyli...  (skocznia)
1954-02-21 Dziennik Bałtycki:  W Dolinie Radości walka o Puchar Nizin trwa nadal  (skocznia)
1954-02-23 Dziennik Bałtycki:  Sukces narciarzy Wybżerza w Pocharze Nizin  (skocznia)
1954-08-04 Dziennik Bałtycki:  Sezon mija, a przewodniki nie rozpakowane - Mamuszka 
1954-04-24 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Koncert na ZOO)
1954-05-06 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Kubuś szaleje!)
1954-05-14 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Jest już żubr, czekamy na łosia i lwiątka)
1954-05-18 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Chłopcy, źle się bawicie!)
1954-05-25 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Mieszkańcy oliwskiego ZOO)
1954-06-09 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Słowo się rzekło)
1954-06-12 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (GZG dla ZOO)
1954-06-24 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Nowy nabytek)
1954-07-06 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Aby było przyjemniej w ZOO)
1954-07-13 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (To nie tylko kwarantanna!)
1954-07-15 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (ZOO czeka)
1954-07-30 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Z wizytą w oliwskim ZOO)
1954-10-07 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Lew czeka na mieszkanie)
1954-11-10 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (W oliwskim ZOO przed zimą)
1954-12 Unser Danzig:  Das Tiergehege in Freudental  
1955-03-06 Dziennik Bałtycki:   Zabytkowa młotownia w oliwskiej Dolinie Radości woła o ratunek! 
1955-08-27 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Do oliwskiego ZOO przybywają nowi egzotyczni...)
1955-09-20 Dziennik Bałtycki:  Początki oliwskiego ZOO (Kłopot z małpką)
1956-07-25 Dziennik Bałtycki:  Kolonie letnie w ZOO 
1956-12-23 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Rzadki zabytek budownictwa 
1957-03-29 Dziennik Bałtycki:  Kabaret jazzowy „Dixie“ - ZOO
1957-08-11 Dziennik Bałtycki:  Wędrujemy po oliwskim ZOO 
1957-10-15 Turysta: Franciszek Mamuszka, Huczały młoty kuźnic 
1958-03-03 Sportowiec Bałtycki:  Udany konkurs skoków w Dolinie Radości  (skocznia)
1958-03-16 Dziennik Bałtycki:  Niedzielne imprezy sportowe - Narciarstwo  (skocznia)
1958-04-20 Dziennik Bałtycki:  Niedzielne imprezy sportowe - Narciarstwo  (skocznia)
1958-07 Dziennik Bałtycki:  Zlot ZHP w Jelitkowie 
1958-08-20 Dziennik Bałtycki:  Inicjatywa w realizacji...  (skocznia, Bytowska 4)
1958-09-11 Dziennik Bałtycki:  Awantura w tramwaju 
1958-10-05 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Wiatraki 
1958-11-15 Kaszëbë: Franciszek Mamuszka, Przez dwa wieki biły tu młoty kiźni miedzi i żelaza 
1958-11-15 Kaszëbë, Tygodnik Kaszubski:  "Dyrektor od Doliny Radości" 
1959-02-15 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Szpitalik oliwski 
1959-02-18 Dziennik Bałtycki, Spółdzielnia Przymorze wybuduje 15 tysięcy izb... w Oliwie 
1959-08-02 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Młyny prochowe 
1959-10-11 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Przytułek przy ul. Sierocej w Gdańsku 
1959-03-12 Dziennik Bałtycki:  W oliwskim ZOO pachnie wiosną 
1959-04-28 Dziennik Bałtycki:  Już 5 lat istnieje Ogród Zologiczny w Oliwie 
1959-05-08 Dziennik Bałtycki:  Bóbr na ulicach Oliwy 
1959-07-23 Dziennik Bałtycki:  ZPC "Bałtyk" 
1959-09-27 Dziennik Bałtycki:  W obronie sztuki ludowej wybrzeża  (Dolina Radości)
1960-08-14 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Gotyckie baszty na Starym Przedmieściu 
1960-07-14 Dziennik Bałtycki:  Spacery do ZOO 
1960-10-09 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Mur z ulicy Krowoderskiej 
1961-07 Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej (Bronisław Rutkowski)
1961-10/11 Jantarowe szlaki:  Kwidzyn - Jego dzieje i zabytki , Francisze Mamuszka
1961-10/11 Jantarowe szlaki:  Szlaki turystyczne województwa gdańskiego 
1962-07/08 Jantarowe szlaki:  Oliwa zaprasza , Zofia Linowska
1962-09-15 Dziennik Bałtycki: W gdańskich przedszkolach 
1962-11-20 Dziennik Bałtycki: Puchar MKS Oliwa 
1963-04-17 Głos Wybrzeża:  Bezpośrednie połączenie z Warszawą  -  "Wesoły konduktor"
1963-09-18 Dziennik Bałtycki:  W ogrodach Wersalu? - Park Oliwski
1964-03-03 Dziennik Bałtycki, Tu uczą się przyszli nauczyciele WF i biologii 
1964-10-07 Dziennik Bałtycki: Zakłądy Mechaniki Precyzyjnej w Oliwie 
1964-04-28 Dziennik Bałtycki: 10-cio lecie oliwskiego ZOO 
1964-07-07 Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej (Feliks Rączkowski)
1964-07-14 Dziennik Bałtycki: 12 tys. zwiedzających oliwskie ZOO 
1964-07/08 Jantarowe szlaki:  Oliwskie ZOO - w X lecie jego powstania, Michał Massalski
1964-08-04 Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej (Jan Jargoń)
1964-08-18 Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej (Joachim Grubich)
1964-08-25 Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej (Romuald Sroczyński)
1965-02-18 Dziennik Bałtycki:  Otwarcie dużej skoczni narciarskiej w Dolinie Radości w Oliwie 
1965-06-10 Dziennik Bałtycki:  Bobry w Dolinie Radości 
1965-07-27 Dziennik Bałtycki:  Festiwal muzyki organowej w katedrze oliwskiej 
1965-10-20 Dziennik Bałtycki:  Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 
1965-12-23 Dziennik Bałtycki:  Wiec w ZMP przeciwko orędziu bp polskich do bp niemieckich 
1967-06-13 do 15  II Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkół Rolniczych i CRS 
1967-12-19 Głos Koszaliński:  Najazd mrówek w Oliwie 
1968-03-17 Dziennik Bałtycki:  Kryptonim "Noc" - Czekanie, aż kur zapieje 
1968-04-13 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin, wypadek 
1968-05-24 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-05-25 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-06-30 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-08-01 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin, przetarg 
1968-08-02 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin, przetarg 
1968-08-04 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-08-13 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin, na Przymorzu, wypadek 
1968-08-14 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-08-15 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-08-16 Dziennik Bałtycki:  Repertuar kin 
1968-08/09 Mówią Wieki:  Organy w Oliwie 
1971-03/04 Jantarowe szlaki:  Pierwsze lata PTK, Franciszek Mamuszka 
1972-09-16 Monitor Polski:  Jelitkowo - znak drogowy 
1973-04-14 Dziennik Bałtycki:  Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w poszukiwaniu związków z morzem 
1974 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych" 
1974-01-15 Z zebrania komitetu osiedlowego "Wejhera" 
1974-01-16 Z zebrania komitetu osiedlowego "Dąbrowszczaków" 
1974-01-16 Z zebrania komitetu osiedlowego "Lumumby" 
1974-01-17 Z zebrania komitetu osiedlowego "Jelitkowo-Tysiąclecia" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Bloki Leningradzkie" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Janka Krasickiego" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Kołobrzeska" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Mściwoja" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Przymorze Piastowska" 
1974-01-18 Z zebrania komitetu osiedlowego "Przymorze Śląska" 
1974-01-19 Z zebrania komitetu osiedlowego "Obrońców Westerplatte" 
1974-04-18 Zwierciadło:  "rodzina i morze"  (rybacy z Jelitkowa)
1974-11-28 Z zebrania komitetu osiedlowego "Park Oliwki" 
1975-01-11 Dziennik Bałtycki: Franciszek Mamuszka, Przypominam bohaterskich dziennikarzy w 35 rocznicę... 
1976 Jerzy Samp, Pomerania:  Przybyłem aby zostać (Franciszek Mamuszka)
1975-11-26 Dziennik Bałtycki:  Zima w oliwskim ZOO 
1976-03-30 Informator MNG:  Galeria Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim 
1976-07-02 Wieczór Wybrzeża:  Wesoły autobus  -  "Wesoły konduktor"
1977 Pomerania: Fr. Mamuszka,  Społeczność kaszubska Oliwy w II połowie XIX wieku 
1977 Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Osiedle Młodych” 
1977-07 Kurier Polski:  Przedwojenny medal bitwy pod Oliwą 
1978-04 Terminarz wyborów do Komitetów Obwodowych 
1978-04-18 Dziennik Bałtycki:  Park Oliwski 
1978-09-20 Komitet Obwodowy Nr 5 
1978 Komitet Obwodowy Nr 5 - Sprawozdanie z działalności w latach 1977-1978
1980Franciszek Mamuszka, "Kaszubi oliwscy" - Z dawnej przeszłości Oliwy 
1982-02-15 Dziennik Bałtycki:  „Fala” produkuje dla najmłodszych 
1982-11-29 Komitet Obwodowy Nr 5 
1983-12-21 Głos Wybrzeża:  Medytacje miejskiego listonosza 
1985-01 Spotkania z Zabytkami,  Ulica Mariacka, J. Stankiewicz 
1985-07-12 Dziennik Bałtycki: Gabriela Danielewicz, Gdańskie życiorysy - Wieczorkiewicz 
1986-01-06 Komitet Osiedlowy "Oliwa" 
1986-04 Pomerania: Anna Gostomska,  Oliwa sercu bliska - Mamuszka 
1988-11-01 Dziennik Bałtycki: Gabriela Danilewicz,  Oliwskie miejsce pamięci 
1988-12 Mówią Wieki: Jacek Urban,  Opactwo cystersów w Oliwie 
1991-05 Pomerania:  Wioska nad strugą (Jelitkowo)
1993, 2 Jantarowe szlaki:  Wiosna w oliwskim ZOO 
1993, 2 Jantarowe szlaki:  Park im. A. Mickiewicza w Gdańsku-Oliwie 
1995-02-03 Dziennik Bałtycki: Paweł Dzianisz, Franciszek Mamuszka - Życie dobrze polskie 
1995, 2 Jantarowe szlaki:  Franciszek Mamuszka - Nestor pomorskiego krajoznawstwa 
2011-05-08 Wybory do Rady Osiedla w Oliwie  (PIERWSZE)
2011-09-10 Festyn oliwski  (PIERWSZY - następny Viva Oliva)
2012-05-26 50 lat Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" 
2012-09-15 Święto Oliwy "Viva Oliva" 
2012-10-12 I Bieg Oliwski 
2013-05 Tablica na Pachołku 
2014-10-18 Koncert papieski w archikatedrze oliwskiej 

Początek strony.