STRONA POCZĄTKOWA 

ZAKŁADY WYTWÓRCZE PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH I SYSTEMÓW
MINIKOMPUTEROWYCH
im. Janka Krasickiego
ul. Łopuszańska 117/123; 02-232 Warszawa

MIERNIK UNIWERSALNY
TYPU UM - 112

Instrikcja eksploatacji