STRONA POCZĄTKOWA 

Fabryka Mierników i Komputerów
"ERA"
im. Janka Krasickiego
ul. Łopuszańska 117/123; 02-232 Warszawa

MIERNIK UNIWERSALNY
TYPU UM - 112B

Instrikcja eksploatacji (schemat miernika)