Start  ›  Albumy oliwskie  ›  Z albumu Ernsta Behrego  ›

Ernst Behre, Generaldirektor der Versicherungs- Akt.-Ges. Die Danzig, wurde am 26. Juni 1866 in Riga als Sohn des dortigen Verlagsbuchhändlers B. geboren, besuchte das Gymnasium in Mitau und studierte dann in Dorpat von 1885 89 Geschichte und Nationalökonomie. 1893 siedelte er nach Deutschland über und betätigte sich im Versicherungsfache bei verschiedenen Gesellschaften. 1903 wurde er Vertreter der Petersburger Versicherungs-Gesellschaft Rossia mit dem Sitz in Berlin für das gesamte außerhalb Rußlands liegende Geschäft der Gesellschaft, einschließlich der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Im Jahre 1907 trat er als Partner in die Firma E. Mutzenbecher jr. in Hamburg ein, behielt aber seinen Wohnsitz in Berlin. 1920 kam er als Generaldirektor der Die Danzig Versicherungs Aktiengesellschaft nach Danzig. Er ist Aufsichtsratsmitglied der Wiener Rückversicherungs-Gesellschaft in Wien und der Hamburg-American Insurance Company in New York.

Ernst Behre, dyrektor generalny Ubezpieczalni spółki akcyjnej w Gdańsku. Urodził się 26 czerwca 1866r w Rydze jako syn wydawcy książek w tym mieście. Uczęszczał do gimnazjum w Mitau (obecnie Jelgava) i następnie studiował na fakultecie Historii i Ekonomii Narodowej w Dorpat (obecnie Tartu) w latach 1885-89. W roku 1893 przeprowadził się do Niemiec i pracował w różnych firmach ubezpieczeniowych. W 1903r objął stanowisko generalnego przedstawiciela Petersburskiej Ubezpieczalni Carskiej Rosji z siedzibą w Berlinie na cały obszar poza Carską Rosją oraz USA. W 1907r stał się partnerem (udziałowcem) firmy E. Mutzenbecher w Hamburgu przy równoczesnym zachowaniu miejsca zamieszkania w Berlinie. W 1920r objął stanowisko dyrektora generalnego Gdańskiej Ubezpieczalni spółki akcyjnej. Jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Wiedeńskiej Spółki Asekuracyjnej z siedzibą we Wiedniu oraz Hambursko-Amerykańskiej Ubezpieczalni Insurance Company z siedzibą w Nowym Jorku.

Tłumaczył Bogdan Gołuński, Hamburg
Ernst Behre w dworze pierwszym w Oliwie, który został tym czasie własnością jego dziadków (rodzina Mutzenbecher z Hamburga) zamieszkał w 1921 roku. Ostatnia książką adresowa Gdańska, która podawała Ernsta Behre jako mieszkańca dworu została wydana w 1929 roku gdy Mutzenbecherowie przestali już być właścicielami dworu. Następnie jak podawały książki adresowe z lat 1931-1935 Elisa i Ernst Behre zamieszkali w Sopocie przy ulicy Paderewskiego 17 (ówczesnej Delbrückallee). Ernst zmarł 1 sierpnia 1936 roku. Jego prochy pochowano w Coburgu (Bawaria). Elisa wyjechała do Berlina.
Ernst Behre część fotografii opatrzył podpisem "1. Hof in Oliva bei Danzig - Besitz von Großeltern Elise und Ernst Behre." - Dwór I w Oliwie k/Gdańska - własność dziadków Elizy i Ernesta Behre".Album ztytuował:
Ost oder West. (Na wschód lub zachód)
Zu haus ists am best. (w tym domu jest najlepiej)
Der erste hof Pelonken /Oliva/. (to Dwor I przy ul. Polanki w Oliwie.)

Weihnachten 1923 (Boże Narodzenie 1923)


Zobacz artykół w Trojmiasto.pl, Unikatowe zdjęcia oliwskiego dworu

Fotografie ze zbiorów Piotra Leżyńskiego (zakupine z antykwariatu w Coburgu)

Początek strony.