Start  ›  Albumy oliwskie  ›  Z albumów rodziny Landmann  ›


Katedra oliwska widziana z parku oliwskiego. Za płotem posesja przy ul. Klosterstraße 17 (ul. Cystersów). Fot. z pierwszego ćwierćwiecza XX wieku.


©  www.DawnaOliwa.pl

Początek strony.