Pani Kazimiera Gehrke z domu Lange, mama Pani Danuty jako młoda nauczycielka rok po ślubie z Adofem Gehrke. Podwórze szkoły oliwskiej i dzieci z klasy pierwszej B w 1924 roku.