Wejście do kościoła św. Jakuba w Oliwie. Od lutego 1833 roku do lipca 1945 roku kościół należał do oliwskiej gminy ewangelickiej. Fotografia z około 1930 roku.