W lesie oliwskim. Od prawej Danuta Gehrke, Roman Lange, Stanisława Lange i Jadwiga Gehrke. Oliwa, 1940 rok.