Na fotografii Bogdan Julian Lange urodzony 4. lutego 1906 roku w Oliwie. Został rozstrzelany w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku razem z 67. Polakami strzałem w głowę w obozie Stutthof w Sztutowie. W 1926 roku rozpoczął pracę w PKP. W 1928 roku ukończył "Kurs Kandydatów Kolejowych Dyrekcji PKP w Gdańsku" i następnie został zawiadowcą stacji kolejowej w Oliwie. Przed wybuchem II wojny światowej naczelnik stacji w Gdańsku. "Działacz w wielu organizacjach polskich w Oliwie, w tym w TOPZS" (Tajny Okręg Północny Związku Strzeleckiego). Zatrzymany rankiem 1. września 1939 roku idąc do pracy w Gdańsku, przewieziony do więzienia w Nowym Porcie i następnie osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Fot. z 20. września 1928 roku.