Grób z pomnikiem Matki Boskiej w Oliwie, postawionym dla Franciszka Lange, gdzie spoczywa również jego córka Kazimiera Gehrke wraz z mężem Adolfem. W latach późniejszych pochowano tam córkę Pani Kazimiery,- Jadwigę z mężem.