Park w Jelitkowie. Na fot. od prawej Marian Januszewski przyszły mąż Marty Stefanii Lange i Stanisława Lange. Sierpień 1928 rok.