Fot. wykonana w Gdańsku przy katowni, 19. lipieca 1927 roku. We wrześniu Kazimiera Gehrke będzie mamą córki Jadwigi, na zdjęciu razem z mężem Adolfem.