Gdańsk, 1931 rok. Od prawej Marta Stanisława Lange, Jadwiga Gehrke,- córka Kazimiery i Kazimiera Gehrke.