"Pamiątka Polskiego Chóru Kościelnego z Oliwy". Na fotografii min. ksiądz Edmund Kamiński, po prawej Pani Stanisława Lange pełniąca funkcję kasjerki w zarządzie chóru oraz w pierwszym rzędzie od dołu - druga po lewej stronie Marta Stefania Lange, ciocia Pani Danuty. Oliwa, 29. czerwiec 1925 rok.