Pani Kazimiera Gehrke (Lange), mama Pani Danuty. Fot. wykonana na boisku V Liceum Ogólnokształcącego im. (od 1946 roku) Stefana Żeromskiego w Oliwie. Fot. wykonana w 1950 roku.