Pani Kazimiera Gehrke (Lange), mama Pani Danuty z dziećmi. Fot. wykonana przy V Liceum Ogólnokształcącym w Oliwie w 1950 roku.