Start  ›  Albumy oliwskie  ›  Z albumów rodziny Strosowskich  ›


Dolina Radości była niegdyś "zagłębiem przemysłowym Oliwy". Pracowało tu łącznie 8 z 24 młynów znajdujących się na terenie dawnej Oliwy. Konkurencja i budowa kolei spowodowały, że pod koniec XIX wieku wiele zakładów zamknięto. Niewykorzystywane powoli niszczały. Taki stan ukazuje poniższe ujęcie z Doliny Radości. Fot. z końca lat 30 - początku 40 XX wieku.


 Zbiory Piotra Leżyńskiego

Początek strony.