Start  ›  Albumy oliwskie  ›  Z albumów rodziny Strosowskich  ›


Ulica Cystersów była w dawnych czasach główną, wewnętrzną drogą prowadzącą od domu bramnego do opactwa cystersów. Fragment tej ulicy ukazuje poniższa fotografia, na której widoczne są wypalone mury fasady wschodniej i południowej szafarni (ul. Cystersów 15), oraz na wprost zabezpieczone tymczasowym nakryciem wieże katedry oliwskiej. Utraciły one swe hełmy w marcu 1945 roku w czasie ostrzeliwania Gdańska przez Armię Czerwoną. Leżały po wyzwoleniu na placu przed zachodnią fasadą katedry. Fot. wykonano w dniu 16. marca 1952 roku.


 Zbiory Piotra Leżyńskiego

Początek strony.