Start  ›  Artykuły  ›  Historia strajku okupacyjnego w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych  ›  Andrzej Osipów  ›


Andrzej Osipów ur. 31 III 1953 w Osiecznej k. Starogardu Gdańskiego. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydz. Prawa i Administracji (2001) i studiów podyplomowych: prawo europejskie (UMK, 2002), integracja europejska, fundusze pomocowe i zarządzanie przedsiębiorstwem w UE (Uniwersytet Gdański, 2002).

1968-1975 pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Gdańsku, 1976-2001 Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 12 (od 1982 Zakłady Budownictwa Kolejowego) tamże, 1991-2001 dyr. W XII 1970 uczestnik strajku w ZNTK i walk ulicznych w Gdańsku.

W VIII 1980 organizator strajku w PRK-12, przewodniczący KS, delegat do MKS Stoczni Gdańskiej im. Lenina, członek Komitetu Założycielskiego, nast. przewodniczący KZ; IX-X 1980 członek komisji redakcyjnej Protokołu Uzgodnień Branżowych wynegocjowanego przez przedstawicieli załóg PBK/PRK z Ministrem Komunikacji, nast. członek komisji nadzorującej realizację uzgodnień; w VII 1981 delegat na WZD Regionu Gdańsk, członek Prezydium Sekcji Krajowej Budownictwa Kolejowego PBK/PRK.

14-17 XII 1981 organizator strajku w PRK rozbitego przez ZOMO, przewodniczący KS. 1982-1989 organizator i przewodniczący TKZ (we współpracy z: Witoldem Rusiniakiem, Józefem Krakowskim, Henrykiem Sawickim, Feliksem Lemke, Janem Herbaszem, Kazimierzem Plichtą, Anną Szymańską). IV 1983 – I 1990 współredaktor pisma „Solidarność Podziemna PBK/PRK”, współorganizator manifestacji i uroczystości rocznicowych, kurier do Bydgoszczy: zawoził prasę podziemną, przywoził pieniądze z zagranicy; koordynator pomocy represjonowanym i ich rodzinom. 15 II 1982 aresztowany, skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 4 lata więzienia i 2 lata pozbawienia praw publicznych, osadzony w ZK w Potulicach, uczestnik 2 głodówek, w IV 1983 zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa; zwolniony z pracy. Od 1983 przewodniczący TKZ w PRK-12/ZBK, członek Tymczasowej Komisji Wykonawczej „S” PBK/PRK i ZBK w Polsce.

1989-1990 w USA. 1990-1991 wiceprzewodniczący Sekcji Krajowej Budownictwa Kolejowego „S”, w 1991 przewodniczący Rady Pracowniczej ZBK. W 1994 współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Godność w Gdańsku, od 2003 prezes Związku Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy Oddział w Gdańsku. 2002-2006 prezes Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych SA w Gdańsku; 2006-2009 prezes PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.

Wyróżniony odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2000), Krzyżem Więźnia Politycznego lat 1939-1989 (2004), Medalem Pro Memoria, Złotym Medalem MON Za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (2007), odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

21 XI 1985 – 21 XI 1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Gdańsku w ramach SOR krypt. Cienie.

Arkadiusz Kazański, www.encyklopedia-solidarnosci.pl.Początek strony.